"Wat is de verjaringstermijn van een factuur of vordering?"

Twee, vijf of twintig jaar
Een factuur of vordering verjaart en is dus niet eeuwig incasseerbaar. De verjaringstermijn voor zakelijke klanten is in principe vijf jaar, net als bij facturen aan consumenten als het om diensten gaat. Verkoop je een product aan een consument, dan verjaart de factuur al na twee jaar.

Verjaringstermijn vordering of factuur
Het recht om betaling van een factuur of andere vordering te eisen, is zoals gezegd niet eeuwigdurend. Reden hiervoor is dat na verloop van tijd de precieze situatie toen de overeenkomst werd aangegaan en uitgevoerd, moeilijk te achterhalen is. Het bewijs wordt meestal na enkele jaren weggegooid. Bovendien wil de wetgever een debiteur beschermen tegen vorderingen die hij niet meer hoefde te verwachten.

Zakelijke klanten
In het Burgerlijk Wetboek staat daarom een aantal bepalingen over verjaring. De hoofdregel is een verjaringstermijn van 20 jaar. Je kunt daarna niet meer naar de rechter stappen om betaling te eisen.

De wet kent, zoals wel vaker, uitzonderingen op deze regel. Bij zakelijke klanten bijvoorbeeld, verjaart een factuur of vordering 5 jaar nadat hij opeisbaar is geworden, ofwel: na de betalingstermijn.

Betalingstermijn of verjaringstermijn
Op de factuur staat een betalingstermijn (periode waarin betaald moet worden). Dit is iets anders dan de verjaringstermijn (geldigheid van de factuur). De betalingstermijn is meestal 14 of 30 dagen na de factuurdatum. Als er niet binnen die termijn betaald wordt, kun je in sommige gevallen rente vorderen.

Afhankelijk van wat je met je klant in de overeenkomst hebt afgesproken, kan de verjaringstermijn ook korter of juist langer dan 5 jaar zijn. Verder gelden in het buitenland vaak andere verjaringstermijnen dan in Nederland.

Consumenten
Bij consumentenkoop - een koopovereenkomst tussen een professionele verkoper en een particuliere koper - ligt het anders. Er wordt namelijk verschil gemaakt tussen de aanschaf van producten en diensten.

  • De verjaringstermijn is 2 jaar bij producten. Het gaat hierbij om consumptiegoederen, zoals levensmiddelen en wasmachines, maar ook gas en elektra.  
  • De verjaringstermijn is 5 jaar bij diensten. Denk aan een reis boeken, een verzekering afsluiten, een lening aangaan, tandarts/huisartsbezoek.

Let op: als een kredietovereenkomst 'voldoende verbonden' is met de consumentenkoop, bijvoorbeeld bij het kopen van een auto, dan geldt ook daarvoor de verkorte verjaringstermijn. 

Voorkom verjaring door te 'stuiten'
Je kunt de verjaringstermijn opnieuw laten ingaan door de verjaring te stuiten. Lees hier wat dat is, en hoe je dat doet »

Tip van De Zaak

Bauco van der Meulen: "Als de debiteur niet reageert op e-mails, of gewone brieven, stuur dan tijdig aangetekende brieven met de post. Als de debiteur deze niet aanneemt of ophaalt, is dat voor zijn risico en niet voor jou als crediteur."
 
 
Wil jij een specifieke kwestie voorleggen aan een adviseur van De Zaak?
Ga voor onbeperkt telefonisch advies!

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming