7 veelgestelde vragen over huur en verhuur van bedrijfsruimte

De Zaak Advies krijgt regelmatig vragen over dit thema
Over (ver)huur van bedrijfsruimtes bestaat de nodige onduidelijkheid bij ondernemers, vooral als het gaat om rechten en plichten. De Zaak Advies krijgt er regelmatig vragen over. Een selectie van de meest gestelde, plus de antwoorden.
7 veelgestelde vragen over huur en verhuur van bedrijfsruimte

1. Is een verhuurder verplicht om mee te werken aan indeplaatsstelling?

Ja. Wanneer jij als ondernemer een bedrijfsruimte niet langer wil of kan huren, en je vindt iemand die het nog lopende huurcontract wil overnemen - dit heet indeplaatsstelling - is een verhuurder in principe verplicht daaraan mee te werken.

De verhuurder moet een goede reden hebben om een nieuwe huurder te kunnen weigeren. Als hij bijvoorbeeld kan aantonen dat de nieuwe huurder niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, hoeft hij niet mee te werken aan de indeplaatsstelling.
 
2. Wat zijn de gevolgen als ik als huurder tussentijds een huurcontract voor winkelruimte opzeg?
Dan ben je schadeplichtig, want in dat geval pleeg je 'wanprestatie'. De verhuurder zal dan een schadevergoeding eisen. Uitgangspunt voor die schadevergoeding is in principe het totale bedrag aan huur dat tot de einddatum van het contract nog betaald had moeten worden.
 
Probeer met je verhuurder een regeling te treffen. Zeker in verband met onvoorziene omstandigheden, zoals de coronacrisis, kun je uitstel van betaling aanvragen of een andere regeling benutten.

3. Kan een verhuurder zomaar de huurovereenkomst van een winkelruimte beëindigen?

Nee, daar moet hij een dringende reden voor hebben. De verhuurder moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat hij de ruimte dringend voor eigen gebruik nodig heeft. Alleen dan kan hij van de huurder verlangen om te vertrekken.
 
Een huurder van een winkelruimte geniet huurbescherming, waardoor hij ervan verzekerd is dat hij de ruimte langere tijd kan gebruiken. Onder meer om die reden worden huurovereenkomsten voor winkelruimtes voor langere tijd aangegaan, in principe voor tien jaar (twee keer vijf jaar). Overigens is die huurbescherming in de eerste vijf jaar nog wat groter dan in de tweede termijn.

4. Is een verhuurder aansprakelijk voor inkomstenderving als huurders door een calamiteit een bedrijfspand niet kunnen gebruiken?

Nee, een verhuurder is niet aansprakelijk voor inkomstenderving als bijvoorbeeld door een brand huurders hun bedrijfsruimte niet kunnen gebruiken en daardoor omzet mislopen, tenzij de verhuurder de brand willens en wetens veroorzaakt heeft.

Het heeft wel op een andere manier financiële gevolgen voor de verhuurder. Die kan in de periode dat de bedrijfsruimte niet gebruikt kan worden, geen huur vragen. Er is dan namelijk sprake van het niet bieden van ongestoord huurgenot.

5. Ik huur een pand dat is doorverkocht aan een nieuwe verhuurder. Moet er dan ook een nieuwe huurovereenkomst worden gesloten?

Nee, dat hoeft niet. In het huurrecht geldt 'koop breekt geen huur'. Met andere woorden: alle rechten en plichten die een verhuurder ten aanzien van zijn huurder heeft, gaan bij de koop van een onroerende zaak van rechtswege over op de nieuwe eigenaar. Aanpassingen zoals de naam van de verhuurder en diens bankrekeningnummer kunnen gewoon per brief worden meegedeeld.

6. Is de huursom van een bedrijfspand belast met btw?

In principe is verhuur van een bedrijfspand onbelast, maar de huurder en verhuurder kunnen gezamenlijk kiezen voor btw-belaste verhuur. Hierdoor kan de verhuurder de aan hem in rekening gebrachte btw in aftrek brengen. Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat van de huurder 90% van de activiteiten btw-belast is. Voor sommige branches geldt 70%.

7. Mijn verhuurder zegt dat hij niet hoeft te betalen voor aanpassingen om de brandveiligheid van het pand dat ik huur te verbeteren. Klop dat?

Dat ligt er aan. Als het alleen gaat om aanpassingen waardoor je jouw beroep brandveilig kunt uitoefenen - denk aan het aanbrengen van rookmelders en brandblusapparaten - dan is dat jouw verantwoordelijkheid als huurder. Gaat het om meer ingrijpende maatregelen, zoals bouwkundige aanpassingen, dan is de verhuurder daarvoor verantwoordelijk.
 

Meer vragen over huur en verhuur van bedrijfsruimte

Het huurrecht zit ingewikkeld in elkaar. Heb jij vragen over de huur en verhuur van bedrijfsruimte? 

Ook opzoek naar de voordeligste aanbieder voor jou?
 

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Ga nu naar je mailbox

Je ontvangt een e-mailbericht met instructies om je registratie te bevestigen. Zonder de bevestiging wordt je registratie niet verwerkt.

Ook praktische tips in je mailbox?

Denk na over de toekomst van je bedrijf. Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrieven!

© 2020 De Zaak B.V.
1
0

De Zaak website maakt gebruik van cookies.

We zijn verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

/disclaimer
Meer informatie
Ja, ik geef toestemming