Categorieën

Als je een bedrijfswoning overbrengt naar jouw privévermogen, moet je afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde. De fiscus heeft hiervoor beleid opgesteld en je kunt er zelf voor kiezen om daar gebruik van te maken. Wat zijn de gevolgen voor de waarde van je huis?

In het kort

  • Bij overbrenging van een bedrijfswoning naar privévermogen moet worden afgerekend over het verschil in waarde.
  • Bij verplichte overgang biedt de Belastingdienst een compromisaanbod met een waardedrukkende factor van 15 procent.
  • Je kunt vrijwillig de bedrijfswoning naar privévermogen overbrengen tegen circa 85 procent van de waarde in het economisch verkeer.

Inhoudsopgave

Wat is jouw bedrijf waard? Start de gratis Brookz Waardescan, krijg snel inzicht in de actuele waarde van je bedrijf en doe er je voordeel mee!

Afrekenen met de fiscus

Als je een woning overhevelt van jouw ondernemingsvermogen naar je privévermogen, krijg je met de fiscus te maken. Je moet namelijk afrekenen over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer en de boekwaarde.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het verplicht of op vrijwillige basis onderbrengen van de woning in jouw privévermogen én of je er daarna blijft wonen.

Over wat er gebeurt met de eventuele restschuld, lees je hier meer »

Lagere waarde als je er blijft wonen

Is de bedrijfswoning ook nadat je hem hebt ondergebracht in je privévermogen jouw hoofdverblijf? Dan is de waarde in het economisch verkeer gelijk aan het bedrag dat de woning zou opleveren bij een eventuele verkoop in verhuurde staat.

De fiscus verhoogt dit bedrag echter, omdat jijzelf de bewoner bent en een woning met huurder minder waard is.

De uiteindelijke waarde komt dan neer op “verhuurd met een plus“. Nog altijd voordelig en een waardedrukkende factor, want het is lager dan de waarde in “vrije en onbewoonde staat”.

Ga je pas na de overgang naar privé in de bedrijfswoning wonen, dan wordt hier geen rekening mee gehouden bij de bepaling van de waarde. Dan wordt dan betaald als de waarde in vrije staat.

Beleid van de fiscus

Om de overgang soepeler te laten verlopen heeft de Belastingdienst beleid opgesteld. Je kunt op jouw aangifte – of als je bezwaar aantekent – aangeven of je voor een beleidslijn kiest. Doe je dit niet, dan bepaalt de belastinginspecteur de waarde van de woning.

Verplichte overgang naar privévermogen

Het kan voorkomen dat er een verplichte overgang is van de woning van zakelijk naar privé, bijvoorbeeld als je jouw onderneming staakt. Als je dan in de woning blijft wonen (duurzame zelfbewoning), dan doet de Belastingdienst je een compromisaanbod, wat neerkomt op een waardedrukkende factor van 15 procent. Het compromisaanbod geldt ook als de woning in eigendom is op basis van een recht van opstal.

NB geef wel aan op jouw aangifte, of als je bezwaar aantekent dat je kiest voor overgang naar privé.

Er zijn wel een aantal voorwaarden verbonden om voor dit compromisaanbod in aanmerking te komen:

  • De woning is bestemd voor duurzame zelfbewoning.
  • Dit aanbod geldt slechts als sprake is van een verplichte overgang van het ondernemings- naar het privévermogen, bijvoorbeeld als gevolg van staking.
  • De verplichte overgang van het ondernemingsvermogen naar het privévermogen vindt plaats ten minste drie jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de woning tot het ondernemingsvermogen is gaan behoren.
  • Als de tot het ondernemingsvermogen behorende woning is verbouwd of nieuw is gebouwd, geldt dat de verplichte overgang moet plaatsvinden ten minste drie jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de verbouwing of nieuwbouw is voltooid en de woning volledig in gebruik is genomen.
  • De kosten van die verbouwing zijn hoger dan 20 procent van de WOZ-waarde (van het jaar voorafgaande aan de verbouwing).


Bedrijfsgebouwen bij woning

Bij bedrijfsgebouwen gelden de waardedrukkende factoren niet als ze na verkoop “direct en in volle omvang” in gebruik kunnen worden genomen.

Een ander geval is het als de gebouwen “als aanhorigheden” van de woning worden gerekend of als ze niet afzonderlijk van de woning verkoop- of verhuurbaar zijn. Dan mag de waarde van de gebouwen berekend worden zoals hierboven bij de bedrijfswoning.

Vrijwillige overgang naar privévermogen

Je kunt er ook voor kiezen om een bedrijfswoning vrijwillig over te brengen naar jouw privévermogen (vrijwillige overgang), bijvoorbeeld vanwege nieuwe wetgeving, jurisprudentie of een overheidsbesluit. De waarde ligt dan rond de 85 procent van de waarde in het economische verkeer in vrije staat.

De Belastingdienst is (mede om praktische redenen) in dit geval van vrijwillige overgang akkoord dat de woning die bestemd is als bedrijfswoning, gewaardeerd wordt als bedrijfswoning. De waarde in bewoonde staat mag dan worden gesteld op 85 procent van de waarde in vrije staat. Ook in dit geval geldt wel dat je op jouw aangifte, of als je bezwaar aantekent, moet aangeven dat je hiervoor kiest. Anders bepaalt de belastinginspecteur zelf de waarde van de woning.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen

Kun je als particulier een bedrijfswoning kopen?

Ja, het is mogelijk om als particulier een bedrijfswoning te kopen. Maar houd er rekening mee dat er mogelijk fiscale gevolgen zijn bij de aankoop. Bij de overgang van de bedrijfswoning naar privévermogen moet er met de fiscus worden afgerekend over het verschil tussen de waarde in het economisch verkeer en de boekwaarde.

Kun je een bedrijfswoning verkopen?

Ja, je kunt een bedrijfswoning verkopen. Bij de verkoop van een bedrijfswoning wordt de waarde bepaald door de waarde in het economisch verkeer en eventuele waardedrukkende factoren. Het is belangrijk om rekening te houden met fiscale gevolgen bij de verkoop en eventuele overgang van ondernemingsvermogen naar privévermogen.

Is een bedrijfswoning minder waard?

Een bedrijfswoning kan minder waard zijn dan een reguliere woning, afhankelijk van verschillende factoren zoals de staat van de woning, de locatie en het gebruik. Bij de waardebepaling van een bedrijfswoning wordt rekening gehouden met de waarde in het economisch verkeer en eventuele waardedrukkende factoren. Dit kan resulteren in een lagere waarde in vergelijking met een vergelijkbare woning in vrije staat.

Is een bedrijfswoning een woning?

Een bedrijfswoning is inderdaad een woning, maar met een specifiek doel. Een bedrijfswoning is een woning die deel uitmaakt van een bedrijfspand of op het terrein van een bedrijf is gelegen en bestemd is voor bewoning door de ondernemer of diens werknemers. Dit betekent dat de woning in nauwe relatie staat met het bedrijf en vaak is aangepast aan de behoeften van de onderneming.

Nieuwsgierig geworden naar wat de actuele waarde is van jouw bedrijf? Bereken gratis de waarde van jouw bedrijf en doe er je voordeel mee!

Lees ook…
De overname van een familiebedrijf – aan andere familieleden of aan een derde partij buiten de familie – is een delicaat proces en vraagt een goede…
i.s.m.
Een veelgehoorde vraag van ondernemers is: wanneer is het een goed moment om mijn bedrijf te verkopen? Dat is van veel factoren afhankelijk, maar om…
Als je met jouw bedrijf stopt of het overdraagt, moet je normaal gesproken met de Belastingdienst afrekenen over de stakingswinst. Maar als je…
Bedrijfsoverdracht vindt om uiteenlopend redenen plaats, bijvoorbeeld om te groeien, te diversifiëren, te herstructureren of om de eigenaar de kans te…
Je wilt een bedrijf overnemen en vraagt je af: hoe ga ik de bedrijfsovername financieren? Je hebt verschillende mogelijkheden. Welke optie het beste…
Een bedrijf kopen of verkopen is voor de meeste ondernemers een enorme mijlpaal. Naast alle zakelijke aspecten komen er vaak emoties bij kijken. In dit…