Categorieën

Als je met jouw bedrijf stopt of het overdraagt, moet je normaal gesproken met de Belastingdienst afrekenen over de stakingswinst. Maar als je gebruikmaakt van de doorschuifregeling (DSR), dan hoeft dit niet. Vanaf 2024 verandert en versobert de DSR op een aantal punten.

Inhoudsopgave

Wat is jouw bedrijf waard? Start de gratis Brookz Waardescan, krijg snel inzicht in de actuele waarde van je bedrijf en doe er je voordeel mee!

Geen belasting over stakingswinst

Met de doorschuifregeling kun je jouw onderneming – als het geen BV is – geruisloos overdragen aan je opvolger. Je hoeft dankzij deze regeling geen stakingswinst (verschil boekwaarde en uiteindelijke overnamesom) af te dragen in de vorm van inkomstenbelasting. Ook de stille en fiscale reserves en de goodwill maken deel uit van de stakingswinst.

Continuïteit onderneming

De doorschuifregeling ofwel geruisloze doorschuiving is in het leven geroepen om de continuïteit van ondernemingen te bevorderen. Een tussentijdse afrekening zou de groei van een onderneming belemmeren, doordat het een zwaar beslag legt op de financiën.  

Wat gaat er veranderen met de huidige doorschuifregeling?

De DSR (en de BOR) mogen straks alleen nog gebruikt worden voor het ondernemingsvermogen. En niet meer voor:

  • Vermogen uit de verhuur van onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, huizen of akkers (vanaf 2024). Uitzondering hierop vormt tijdelijke verhuur van vastgoed in de dienstensector, zoals hotelkamers, cafés, restaurants, tennisbanen, bowlingbanen en squashbanen. Dergelijk vastgoed wordt dus niet standaard als beleggingsvermogen aangemerkt. 
  • Beleggingsvermogen, dit mag nu nog wel tot 5% van het beleggingsvermogen (per 2025 voor de BOR en later voor de DSR).
  • Bedrijfsmiddelen van meer dan € 100.000 die ook privé worden gebruikt (bijvoorbeeld bij onroerende zaken, boten, auto’s of vliegtuigen). Voor het gedeelte dat deze bedrijfsmiddelen privé gebruikt worden tellen ze niet mee (vanaf 2025).
  • Gemengde bedrijfsmiddelen tellen alleen nog mee voor de BOR en de DSR als deze ook echt in de onderneming worden gebruikt.
  • De DSR bij ontbinding wordt met terugwerkende kracht aangepast, speciaal voor ondernemingsverliezen.


Vanaf 2025:

  • De bezits- en voortzettingseis in de BOR worden versoepeld. Daarnaast hoef je niet langer minimaal 36 maanden in dienst van de onderneming te zijn geweest.
  • Bij schenking voor beide regelingen geldt een minimumleeftijd van 21 jaar voor de bedrijfsopvolger.


Voorwaarden geruisloos doorschuiven

Je kunt jouw bedrijf nu nog geruisloos doorschuiven naar een mededirecteur of werknemer die minimaal 36 maanden bij jou in dienst is. De periode van 36 maanden kan worden verkort als de overdragende partij ten minste één jaar voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt is, failliet is, surseance van betaling heeft aangevraagd, of overlijdt en de onderneming spoedig daarna wordt overgedragen. Die eis van 36 maanden vervalt in 2025.

Goedkeuring Belastingdienst

De Belastingdienst moet de geruisloze overdracht goedkeuren. De overdragende en opvolgende ondernemer moeten op hun aangifteformulier een verzoek indienen bij de inspecteur die de aanslag van de verkoper regelt.

De kopende partij moet de onderneming voortzetten met de oude boekwaarden van de bezittingen en schulden. Tegenover deze boekwaarde komt een hogere schuld aan de overdrager op de balans, waardoor het ondernemingsvermogen van de overnemer niet zelden negatief zal worden.

Onroerend goed en reserves

Overigens moet de overnemer ook 10,4 procent overdrachtsbelasting betalen over de onroerende goederen die onderdeel uitmaken van het bedrijf. Bovendien kan hij voor de aangegane verplichtingen geen aanspraak meer maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De terugkeerreserve valt buiten de geruisloze doorschuiving. Hierover moet worden afgerekend met de fiscus.

Niet direct doorverkopen

De onderneming mag – om speculatie met bijvoorbeeld het bedrijfspand te voorkomen – niet direct worden doorverkocht na het doorschuiven. Verder heeft de opvolger geen recht op de stakingsvrijstelling als hij binnen drie jaar na de geruisloze overdracht de onderneming staakt.  

Delen van de onderneming

De doorschuifregeling is in principe bedoeld voor een geruisloze overdracht van de gehele onderneming.

Minimum leeftijd van de bedrijfsopvolger

Vanaf 2025 geldt een minimumleeftijd van de bedrijfsopvolger van 21 jaar.

Controle Belastingdienst

Whitepaper Controle Belastingdienst

Controle van de Belastingdienst: Wat nu?! Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Nadelen geruisloos doorschuiven

Het is niet altijd verstandig om gebruik te maken van de doorschuifregeling. Heb je bijvoorbeeld nog een verlies te verrekenen, dan kan het voordeliger uitpakken om wel af te rekenen over de stakingswinst.

Advies over geruisloos doorschuiven

De regeling van geruisloos doorschuiven is complex en in iedere situatie anders. Laat je daarom adviseren door een fiscaal specialist. 

Nieuwsgierig geworden naar wat de actuele waarde is van jouw bedrijf? Bereken gratis de waarde van jouw bedrijf en doe er je voordeel mee!

Lees ook…
i.s.m.
De berekening van de waarde van jouw bedrijf bestaat uit interne en externe factoren. Op de externe factoren kun je weinig tot geen invloed uitoefenen,…
De verkoop van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) is ingewikkelder dan van bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv). Hier zetten we…
Je eigen bedrijf waar je met hart en ziel hebt gewerkt. Dat zie je het liefst voortbestaan. En je bent zeker niet de enige de ondernemer. Vanwege de…
De overname van een familiebedrijf – aan andere familieleden of aan een derde partij buiten de familie – is een delicaat proces en vraagt een goede…
Een bedrijf verkopen of kopen is voor de meeste ondernemers een enorme…
Bedrijfsoverdracht vindt om uiteenlopend redenen plaats, bijvoorbeeld om te groeien, te diversifiëren, te herstructureren of om de eigenaar de kans te…