Zo kun je de stakingswinst onderling regelen

Als je met jouw bedrijf stopt of het overdraagt, moet je normaal gesproken met de Belastingdienst afrekenen over de stakingswinst. Maar als je gebruikmaakt van de doorschuifregeling, dan hoeft dit niet.

Inhoudsopgave

Wat is jouw bedrijf waard? Start de gratis Brookz Waardescan, krijg snel inzicht in de actuele waarde van je bedrijf en doe er je voordeel mee!

Geen belasting over stakingswinst

Met de doorschuifregeling kun je jouw onderneming – als het geen BV is – geruisloos overdragen aan je opvolger. Je hoeft dan niet met de Belastingdienst af te rekenen over de stakingswinst, ofwel het verschil tussen de boekwaarde van je onderneming en de uiteindelijke overnamesom. Ook de stille en fiscale reserves en de goodwill maken deel uit van de stakingswinst. Normaal gesproken wordt de stakingswinst opgeteld bij jouw inkomen in het jaar van de overdracht en zou je er, exclusief vrijstelling, tot maximaal 52 procent inkomstenbelasting over moeten betalen.  

Continuïteit onderneming

De doorschuifregeling is in het leven geroepen om de continuïteit van ondernemingen te bevorderen. Een tussentijdse afrekening zou de groei van een onderneming belemmeren, doordat het een zwaar beslag legt op de financiën.  

Voorwaarden geruisloos doorschuiven

Je kunt jouw bedrijf geruisloos doorschuiven naar een mededirecteur of werknemer die minimaal 36 maanden bij jou in dienst is. Eventueel onbetaald verlof of zwangerschapsverlof worden hierbij meegeteld, aangezien er ook dan sprake is van een dienstverband. De periode van 36 maanden kan worden verkort als de overdragende partij ten minste één jaar voor 45 procent of meer arbeidsongeschikt is, failliet is, surseance van betaling heeft aangevraagd, of overlijdt en de onderneming spoedig daarna wordt overgedragen.  

Goedkeuring Belastingdienst

De Belastingdienst moet de geruisloze overdracht goedkeuren. De overdragende en opvolgende ondernemer moeten op hun aangifteformulier een verzoek indienen bij de inspecteur die de aanslag van de verkoper regelt. Koper verder met oude boekwaarden De kopende partij moet de onderneming voortzetten met de oude boekwaarden van de bezittingen en schulden. Tegenover deze boekwaarde komt een hogere schuld aan de overdrager op de balans, waardoor het ondernemingsvermogen van de overnemer niet zelden negatief zal worden. Dit heeft weer gevolgen voor het opbouwen van een oudedagsreserve, aangezien daarvoor een positief vermogen vereist is.

Onroerend goed en reserves

Overigens moet de overnemer ook 10,4 procent overdrachtsbelasting betalen over de onroerende goederen die onderdeel uitmaken van het bedrijf. Bovendien kan hij voor de aangegane verplichtingen geen aanspraak meer maken op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De terugkeerreserve valt buiten de geruisloze doorschuiving. Hierover moet worden afgerekend met de fiscus.

Niet direct doorverkopen

De onderneming mag – om speculatie met bijvoorbeeld het bedrijfspand te voorkomen – niet direct worden doorverkocht na het doorschuiven. Verder heeft de opvolger geen recht op de stakingsvrijstelling als hij binnen drie jaar na de geruisloze overdracht de onderneming staakt.  

Delen van de onderneming

De doorschuifregeling is in principe bedoeld voor een geruisloze overdracht van de gehele onderneming. In uitzonderingsgevallen kan hij ook worden toegepast op de delen van de onderneming die niet meer in het bedrijfsproces betrokken zijn.  

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe verkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.

Nadelen geruisloos doorschuiven

Het is niet altijd verstandig om gebruik te maken van de doorschuifregeling. Heb je bijvoorbeeld nog een verlies te verrekenen, dan kan het voordeliger uitpakken om wel af te rekenen over de stakingswinst. Bovendien heb je recht op stakingsaftrek. Daarnaast mag je voor de rest van de stakingswinst, afhankelijk van je leeftijd, een aftrekbare koopsom lijfrente afstorten.  

Advies over geruisloos doorschuiven

De regeling van geruisloos doorschuiven is complex en in iedere situatie anders. Laat je daarom adviseren door een fiscaal specialist. 


Nieuwsgierig geworden naar wat de actuele waarde is van jouw bedrijf? Bereken gratis de waarde van jouw bedrijf en doe er je voordeel mee!

Lees ook…
Denk je erover om je bedrijf te verkopen? Een goede voorbereiding is in dat geval onmisbaar. Je wilt je bedrijf zo aantrekkelijk mogelijk maken voor…
Tijdens het intensieve proces van een bedrijfsovername zie je als ondernemer makkelijk belangrijke zaken over het hoofd. In dit artikel zetten we 6…
De overname van een familiebedrijf – aan andere familieleden of aan een derde partij buiten de familie – is een delicaat proces en vraagt een goede…
Je wilt een bedrijf overnemen en vraagt je af: hoe ga ik de bedrijfsovername financieren? Je hebt verschillende mogelijkheden. Welke optie het beste…
De verkoop van een eenmanszaak of vennootschap onder firma (vof) is ingewikkelder dan van bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv). Hier zetten we…
Er zijn veel verschillende soorten goodwill. En de beste methode om de goodwill te berekenen, bestaat niet. Het is vaak een onderhandelingsproces,…