U weet dat u een bedrijf wilt overnemen en heeft ook het soort onderneming en de branche in gedachten. Maar op de meeste bedrijven hangt geen 'te koop-bord'. Hoe vindt u het juiste bedrijf om te kopen? Een aantal tips.

Een bedrijf zoeken
Het zoeken naar een bedrijf om te kopen wordt wel vergeleken met het zoeken naar een huis. Maar er is ook een groot verschil: huizen staan meestal openbaar te koop, de markt van bedrijven is ondoorzichtiger. Veel bedrijven staan niet openbaar te koop vanwege de angst voor onrust binnen het eigen bedrijf. 

En veel ondernemers die in feite hun bedrijf willen of moeten verkopen, ondernemen geen actie omdat ze moeite hebben om afscheid te nemen. Zelfs als ze hun bedrijf actief in de markt zetten, is dat voor het grote publiek vaak niet zichtbaar. De reden daarvan is dat intermediairs worden ingeschakeld die in eerste instantie hun eigen kanalen en netwerken inzetten.

Om de zoektocht naar een bedrijf in goede banen te leiden kunt u gebruik maken van een zoekprofiel, uw eigen netwerk, internet en externe adviseurs.

Het zoekprofiel
Een zoekprofiel trekt grenzen tussen wat een koper wel en niet wil. Door criteria aan te leggen waaraan een bedrijf moet voldoen, ontstaat een redelijk compleet beeld van wat de koper voor ogen heeft. Die criteria zijn:

•    de branche of sector;
•    de vestigingsplaats/regio;
•    het type bedrijf;
•    de bedrijfscultuur;
•    de levensfase van het bedrijf;
•    de omvang van het bedrijf;
•    uw financiële speelruimte.

Het eigen netwerk
Het eigen netwerk en de eigen sociale omgeving worden nogal onderschat, maar zijn zeer nuttige instrumenten bij de zoektocht. Maak wereldkundig dat u op zoek bent naar een bedrijf dat u wilt overnemen.

Het is opmerkelijk hoeveel matches uiteindelijk tot stand komen uit de directe omgeving van de aspirant koper. Het begint vaak met ‘Ga eens praten met die en die…’ en ‘Die kent mensen die…’

Actief werken aan uw eigen netwerk helpt natuurlijk ook. Op veel plaatsen en momenten worden bedrijvencontactdagen, seminars en symposia georganiseerd. Het loont om daar uw gezicht te laten zien en uw bedoelingen duidelijk te maken.  

Internet
Er zijn in Nederland meer dan honderd databanken voor kopers en verkopers van bedrijven. Ondernemingsbeurs.nl, MKbase.nl en Bedrijven te koop.nl zijn de grootste en meest professionele digitale marktplaatsen.

Online oriënteren biedt veel voordelen: een databank raadplegen is laagdrempelig, gratis en anoniem. Het is een prima medium om het zoekproces te starten en het biedt een schat aan informatie over bedrijven die te koop staan en het overnameproces.

Denk ook aan LinkedIn. Hier kunt u uw relatienetwerk laten weten waarnaar u naar zoekt. Het bereik is enorm en toch ligt uw zoektocht niet ‘op straat’.

Externe adviseurs
Bedrijvenmakelaars en overnameadviseurs zijn vaak een onmisbare schakel bij de speurtocht naar te koop staande bedrijven.

Het is in het overnamewereldje net als in de makelaardij: vaak weet een intermediair eerder dan wie dan ook dat een bedrijf in de verkoop komt. Meestal treden zij op namens verkopers van bedrijven en zoeken zij een geschikte koper. Zij beschikken vaak over een eigen database met bedrijven en wisselen bestandsgegevens uit met collega-intermediairs.

Verder is de overnameadviseur een specialist die u begeleidt in het overnameproces en de onderhandelingen. Waar specialistische expertise is gewenst, zoals fiscaal en juridisch, putten de intermediairs uit een uitgebreid netwerk.

Naast individuele personen of organisaties hebben ook de grotere accountantskantoren vaak een eigen overnamepraktijk (Corporate Finance).

Aan deze externe ondersteuning hangt uiteraard wel een prijskaartje. Overnameadviseurs zijn alleen geïnteresseerd in serieuze partijen die beschikken over uitgewerkte plannen en zoekprofielen. Een goed verhaal en substantiële eigen inbreng zijn een voorwaarde om voor u aan de slag te gaan.
   
Lees ook:
Langer vrijstelling overdrachtsbelasting nieuw zakelijk vastgoed »
Als u een bedrijf wilt overnemen »
Wat is uw bedrijf waard »

Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Lees ook…