Als u goederen invoert uit landen buiten de Europese Unie krijgt u te maken met het stelsel van omzetbelasting. Dat geldt ook bij uitvoer naar landen die geen deel uitmaken van de EU en de zogenaamde Intra Communautaire Transacties (ICT), het goederenverkeer tussen de individuele EU-lidstaten. E-commercegoederen vallen hier ook onder.

U verwerft goederen in een ander EU-land

Sinds het wegvallen van de Europese binnengrenzen is er vrij goederenverkeer tussen alle landen van de Europese Unie. U heeft niets meer te maken met de douane en hoeft de goederen niet meer in te voeren. Dit heeft ingrijpende gevolgen gehad voor het stelsel van btw-heffing. Bij Intra Communautaire Verwerving is de heffing van omzetbelasting verlegd naar degene die de goederen verwerft. Daarbij zijn er twee mogelijkheden:

 • u krijgt goederen geleverd uit een EU-land;
 • u verkoopt goederen aan een afnemer in een andere lidstaat.

Als u goederen uit een ander EU-land importeert, zal uw leverancier u over het algemeen nul procent btw in rekening brengen. Dit is het geval als u zich kenbaar heeft gemaakt als Nederlandse ondernemer en gebruik maakt van uw btw-identificatienummer. De waarde van de goederen die u heeft gekocht, moet u vermelden op uw aangifte omzetbelasting. U past daarbij het btw-tarief toe dat voor de goederen geldt.

U levert goederen naar een ander EU-land

Indien u zelf goederen naar een buitenlandse afnemer uit de Europese Unie exporteert, brengt u uw afnemer nul procent btw in rekening.

 • U moet zich er dan van vergewissen dat uw afnemer in zijn land geregistreerd is als ondernemer voor de btw.
 • Als hij een btw-identificatienummer heeft, kunt u hier van uitgaan. U moet er zeker van zijn dat het een geldig nummer is. Dit kunt u verifiëren via een speciale website van de Europese Unie.
 • U dient dit btw-nummer in uw administratie te vermelden
 • U kunt daarnaast bij de Belastingdienst controleren of nummer en bedrijf bij elkaar horen. Het Central Liaison Office in Almelo kan helpen onder telefoonnummer 0546 472000.

Bij levering aan een buitenlandse afnemer uit de EU gelden speciale voorschriften voor de factuur:

 • Op de factuur vermeldt u uw eigen btw-identificatienummer en het identificatienummer van uw afnemer;
 • Op uw aangifte omzetbelasting geeft u de waarde aan van de goederen die u tegen nul procent aan een afnemer in een ander EU-land hebt geleverd;
 • U bewaart de papieren waaruit blijkt dat de goederen Nederland hebben verlaten. Het gaat daar bijvoorbeeld om facturen, verzekeringspolissen, CMR of vrachtbrief en betalingsbewijzen;
 • U specificeert uw intracommunitaire leveringen op het formulier opgaaf intracommunicaire leveringen. U krijgt dit formulier automatisch door de belastingdienst opgestuurd. Daarbij moet u er op letten dat u iedere afnemer specificeert met vermelding van zijn btw-identificatienummer.

Let op! Als u aan een buitenlandse afnemer levert, maar de goederen Nederland niet verlaten, moet u gewoon btw in rekening brengen.

Voorkom dubbele belasting!

Dit kan voorkomen als er technisch gesproken sprake is van verwerving in twee verschillende landen. De douane geeft als voorbeeld een Nederlandse ondernemer die in Frankrijk goederen koopt en die vervolgens laat opslaan in België. In dat geval verschijnt het btw-nummer van de Nederlandse ondernemer zowel op de factuur in Frankrijk als in België. Dat betekent dat er zowel in Nederland als Belgie btw wordt geheven. De ondernemer kan in dit geval op zijn aangiftebiljet om teruggave verzoeken. In het document teruggave buitenlandse btw kunt u lezen hoe dit in z’n werk gaat.

Omzetbelasting bij invoer van buiten de EU

Bij invoer wordt de omzetbelasting betaald door degene die de goederen aangeeft ten invoer. U bent de omzetbelasting verschuldigd op het moment dat u de lading invoert. Als importeur betaalt u de verschuldigde btw op het moment dat uw goederen de grens passeren.

Als maatstaf voor de omzetbelasting geldt de douanewaarde van de goederen. Dat is de transactiewaarde van de lading en de verschuldigde belastingen en heffingen bij invoer, plus de kosten van commissie, verpakking, vervoer en verzekeringen.

Dat ligt anders wanneer u niet de uiteindelijke afnemer van de goederen bent en de douane u vrijstelling van invoerrechten heeft toegekend:

 • U kunt bijvoorbeeld goederen invoeren met de bedoeling om ze door te voeren naar een afnemer elders in de Europese Unie. Dat valt onder de noemer Intra Communautaire Transacties (ICT). Als over deze goederen in het land van bestemming btw wordt geheven, dan krijgt u voor de btw in Nederland ontheffing.
 • Als de goederen meteen verder moeten naar een bestemming buiten de EU, kunt u de goederen op een T1-document doorvoeren. In dat geval zijn de goederen op geen enkel moment ingevoerd geweest in de Europese Unie.

De verleggingsregeling bij invoer uit landen van buiten de Europese Unie:

De hoofdregel is dat u omzetbelasting op goederen van buiten de EU betaalt bij de invoer van die goederen. Echter, als u regelmatig goederen uit niet-EU-landen invoert, kan de Belastingdienst een vergunning verlenen de btw te ‘verleggen’ naar de periodieke aangifte omzetbelasting. Voorwaarde is dat u een boekhouding voert waaruit blijkt om welke aankopen uit niet EU-landen het gaat. U kunt bij de Belastingdienst een verzoek indienen.

Voor artikelen die u via internet buiten de EU bestelt, gelden de volgende vrijstellingen:

 • Per zending een vrijstelling tot een bedrag van € 22,-. Is de winkelwaarde meer dan dit bedrag, dan betaalt u zowel douanerechten als omzetbelasting. Deze vrijstelling geldt alleen voor particulieren, niet voor commerciële zendingen.
 • Er geldt wel vrijstelling als het te betalen bedrag aan omzetbelasting niet hoger is dan € 10,-.

Voor het downloaden van informatie van internet wordt nog geen belasting geheven.

Omzetbelasting bij uitvoer uit de EU

Over btw bij export kunnen we kort zijn. Daarbij valt u in het zogenaamde nultarief. Bedenkt u zich wel dat term uitvoer tegenwoordig alleen betrekking heeft op export naar landen buiten de Europese Unie. Het uitvoeren van goederen naar een andere lidstaat valt tegenwoordig onder de zogenaamde Intra Communautaire Transacties en daarvoor gelden de bovenstaand uitgelegde regels.

Het nultarief

Het nultarief van de omzetbelasting is speciaal ingesteld voor het internationale goederenverkeer en dienstverlening. Het tarief is van toepassing bij de invoer van goederen, bij uitvoer naar landen buiten de Europese Unie en bij Intra Communautaire Transacties.

In de volgende veelvoorkomende situaties is het nultarief van toepassing:

 • Bij goederen van buiten de Europese Unie die technisch gesproken nog niet zijn ingevoerd. Dit zijn de zogenaamde douanegoederen, die nog niet zijn toegelaten tot het vrije verkeer van goederen van de EU;
 • Zendingen die zijn opgeslagen, bijvoorbeeld in douane-entrepot;
 • Goederen die worden geleverd aan de ondernemer die aangifte van invoer doet;
 • Goederen die naar landen buiten de EU worden uitgevoerd;
 • Diensten ten behoeve van goederen die buiten de EU worden uitgevoerd;
 • Ladingen die vervoerd worden naar andere EU-landen. Deze goederen vallen alleen onder het nultarief als er in het land van bestemming omzetbelasting wordt geheven en vallen onder de noemer “Intra Communautaire Transacties” (ICT).
Lees ook…
Als een werknemer niet meer dan 500 privékilometers rijdt in een auto van de zaak, hoef je als werkgever niets bij het loon voor het voordeel van het…
Voor veel mensen is loonheffing een doolhof aan wetten, afkortingen en uitzonderingen. Wat je wel weet als werkgever: je moet belastingen en premies…
Je bent ondernemer en geeft graag iets terug aan de maatschappij. Of je wil jaarlijks een bedrag schenken aan een goed doel. Of nog een andere…
Zo bereken je de bijtelling van je zakelijke auto Bijna iedereen zal ongetwijfeld wel eens van bijtelling hebben gehoord. Het is verstandig om je eens…
Veel Nederlanders moeten jaarlijks verplicht aangifte doen over de inkomsten bij de Belastingdienst. Maar hoe zit dat als ondernemer? Wanneer doe je…
Het RSIN is het nummer dat hoort bij een rechtspersoon of samenwerkingsverband, zoals een bv of vof. Het is de vervanger van het vroegere fiscaal…