Categorieën

Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp'ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en regelingen veranderen. We zetten ze hier voor je op een rijtje.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Betere bescherming schuldeisers bij turboliquidatie

Een turboliquidatie, het woord zegt het al, is een razendsnelle manier om je bedrijf te eindigen. Tot nu toe hield het bedrijf of rechtspersoon daadwerkelijk op te bestaan wanneer de algemene (leden)vergadering (van aandeelhouders) tot ontbinding van de rechtspersoon besloot. Daarna kon de liquidatie ingeschreven worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als schuldeiser had je vaak het nakijken. Daar is nu verandering in gekomen. De rechtsbescherming van schuldeisers is verbeterd.

Ben jij nu schuldeiser? Dan krijg je bij de snelle ontbinding zonder vereffening – de zogenoemde turboliquidatie – van een bedrijf dat nog geld aan jou moet betalen meer mogelijkheden om te beoordelen of er sprake is van benadeling en of je al dan niet stappen kunt ondernemen.

Het volgende verandert er bij turboliquidatie:

 • Het bestuur van het bedrijf moet een slotbalans opstellen en vast laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat.
 • Het bedrijf moet inzicht geven door middel van de jaarrekeningen.
 • Het bestuur moet er voor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekendgemaakt wordt.
 • In de bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.
 • Als bestuurders misbruik maken van de turboliquidatie, kan de rechter aan deze bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod opleggen.


Voor wie van belang?


Wanneer gaat het in?

De ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ gaat in op 15 november 2023.

Verplicht fytosanitair certificaat voor export van groenten en fruit naar VK

Exporteer je groenten, fruit of sierteeltproducten naar het Verenigd Koninkrijk? De Britse overheid voert stapsgewijs nieuwe regels in via het Border Target Operating Model (BTOM). BTOM is het proces waarmee de Britse overheid stapsgewijs grenscontroleprocessen en importeisen instelt. Dat heeft gevolgen voor de export van agrofood- en visserijproducten naar het VK. Hoewel deze regeling nu definitief is, gaat de uitvoering van de regeling later in dan gepland.

Vanaf 31 januari 2023 hebben alle planten en plantaardige producten met een ‘medium risico’ een fytosanitair certificaat nodig. En jouw producten moeten door het Kwaliteits-Controle-Bureau (KCB) worden gecontroleerd. Het fytosanitaire certificaat is verplicht voor export naar landen buiten de Europese Unie.

Voor wie van belang?

Ondernemers die fruit, groenten en sierteeltproducten exporteren naar het VK.

Wanneer gaat het in?

De ingangsdatum voor de uitvoering van deze wijziging is uitgesteld naar 31 januari 2024.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Belasting voor zware motorrijtuigen

Vanaf 1 oktober 2023 treedt het Kaderbesluit Belasting Zware Motorrijtuigen (BZM) in werking. Voor die tijd waren bepaalde zware motorrijtuigen uitgesloten van belastingplicht. Dit betekent dat ondernemers mogelijk BZM moeten gaan betalen. 

Wanneer betaal je BZM?

Je betaalt BZM als je je vrachtauto(combinatie) op de autosnelweg wilt gebruiken en voldoet aan beide volgende voorwaarden:

 • Het motorrijtuig is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen.
 • De toegestane maximummassa van de vrachtauto(combinatie) is 12.000 kg of meer.


Je moet aangifte doen voordat je met de auto de weg opgaat. Het aantal assen bepaalt het BZM tarief. Als je niet of te laat betaalt, kun je een naheffingstoeslag krijgen

Voor welke motorrijtuigen kun je vrijstelling BZM krijgen?

 • Motorrijtuigen van defensie.
 • Motorrijtuigen van de politie, brandweer of een bedrijf met een eigen bedrijfsbrandweer.
 • Motorrijtuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad van een erkende handelaar of herstelbedrijf.motorrijtuigen voor aanleg en onderhoud van wegen.
 • Motorrijtuigen van kermis- of circusexploitanten.


Voor wie van belang?

Eigenaars van zware motorrijtuigen (12.000 kg of meer) die de weg opgaan en bedoeld zijn voor transport.

Wanneer gaat het in?

Het kaderbesluit Belasting Zware Motorrijtuigen gaat 1 oktober 2023 in.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
70 procent van de ondernemers heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met diefstal door medewerkers. En 1 op de 3 Nederlandse organisatie kreeg…
Nederland heeft elk jaar meerdere officiële feestdagen. De meeste mensen zijn dan vrij, maar het is een misverstand dat dat verplicht is. Er is geen…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Je harde werk, je passie, je levenswerk. Wat gebeurt er met je bedrijf als jij er niet meer bent? Je denkt er misschien liever niet aan, maar…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…
Compliance is geen modewoord, maar een noodzaak om je bedrijf aan te passen aan het groeiende web aan nationale en internationale wet- en regelgeving….