Categorieën

Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak distilleerde uit de plannen van het demissionaire kabinet de 5 belangrijkste punten voor mkb'ers en zzp'ers.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

1. Focus op koopkracht en (waarschijnlijk) stijgende lonen

Met een pakket van ongeveer 2 miljard euro wil de overheid de groeiende armoede in ons land afremmen en de koopkracht verbeteren. Het doel: bestaanszekerheid creëren en de verschillen tussen inkomensgroepen laten afnemen.

Vakbonden lieten in een reactie op de Troonrede weten dat de nettolonen verder omhoog moeten. We kunnen dus weer stevige cao-onderhandelingen verwachten. Het CBS voorspelt een gemiddelde stijging van het cao-loon van 5,6 procent (dit jaar was dat 5,8 procent).

Ook wordt in 2024 het minimumuurloon geïntroduceerd. Deze verandering zal voor sommige bedrijven een flinke loonkostenstijging betekenen. Hier lees je meer over de ontwikkelingen op het gebied van het minimumloon.

Jacco Vonhof van ondernemersorganisatie MKB-Nederland reageert bezorgt op de plannen. ‘In Den Haag gaat het vrijwel alleen nog over eerlijk verdelen, terwijl we moeten focussen op eerlijk verdienen. Zo moeten we nu eens echt aan de slag om ervoor te zorgen dat werken en méér werken altijd en beter loont. Dat is het beste recept tegen armoede.’

2. Lastenverzwaring mkb’ers en zzp’ers: lagere winstvrijstelling en zelfstandigenaftrek

Belastingplan 2024

Het Belastingplan wordt elk jaar op Prinsjesdag bekendgemaakt. De plannen worden daarna besproken door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Bij akkoord gelden ze meestal vanaf 1 januari van het eerstvolgende jaar. In dit artikel geven we je een compleet overzicht van de fiscale maatregelen voor ondernemers in het Belastingplan 2024.

Deze drie wijzigingen hebben direct effect op bedrijven.

Lagere winstvrijstelling van mkb’ers

Helaas krijgen ondernemers een lastenverzwaring te verwerken. De winstvrijstelling van mkb’ers gaat omlaag van 14 naar 12,7 procent. Ondernemers betalen hierdoor over een groter deel van hun winst of inkomen belasting. In dit artikel lees je meer over de mkb-winstvrijstelling.

Zelfstandigenaftrek daalt

De zelfstandigenaftrek daalt jaar na jaar. Waar je in 2023 nog recht hebt op € 5030, mag je in 2024 nog maar 3750 euro als zelfstandigenaftrek in mindering brengen. De komende jaren wordt deze aftrekpost nog verder afgebouwd. In dit artikel lees je wat de financiële gevolgen zijn voor jou als ondernemer.

Reiskostenvergoeding omhoog

Met ingang van 1 januari 2024 wordt de onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,21 naar € 0,23. Hier lees je meer over de stijging van de reiskostenvergoeding.

3. Extra subsidie voor verduurzaming bedrijven

Voor ondernemend Nederland wordt 2024 een aantrekkelijk jaar om te investeren in de verduurzaming van bedrijfsactiviteiten. De overheid gaat financieel flink bijspringen om de klimaatdoelstellingen van 2030 te behalen.

Het budget van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt voor de komende jaren verhoogd met € 1,38 miljard. Deze subsidieregeling is bedoeld voor de verduurzaming van woningen of bedrijfspanden, bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen (hybride) warmtepompen, zonneboilers, aansluitingen op een warmtenet en een elektrische kookvoorziening.

Het kabinet stelt in 2024 en 2025 opnieuw subsidie beschikbaar voor de SDE++ regeling. De SDE is de belangrijkste regeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie en verlaging van de CO2-uitstoot stimuleert. Het totale budget wordt vastgesteld bij de openstelling van de regeling.

Om ondernemers te blijven stimuleren om in verduurzaming te investeren, wordt de Energie-investeringsaftrek (EIA) met 5 jaar – tot en met 2028 – verlengd.  De EIA maakt het aantrekkelijker voor ondernemers om in energiebesparende en duurzame bedrijfsmiddelen te investeren. Het aftrekpercentage wordt vanaf 1 januari 2024 40 procent.

4. Van STAP naar SLIM – herverdeling subsidie voor scholing en ontwikkeling

De STAP-subsidie voor scholing stopt in 2024. Van de 147 miljoen euro die daardoor vrijkomt, steekt het kabinet van 2024 tot en met 2027 ruim 73 miljoen euro in een verhoging van de SLIM-regeling (voor middelgrote en kleine ondernemingen). Deze regeling moet medewerkers in het mkb helpen zich te blijven ontwikkelen.

5. Investeringen in innovatief ondernemerschap

Voor Nederlandse start-ups die kunnen doorgroeien naar scale-up is extra budget beschikbaar. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt € 100 miljoen bij aan het zogenoemde het European Tech Champions Initiative (ETCI).

Met deze financiering kunnen innovatieve Nederlandse bedrijven het tekort aan scale-ups inlopen. Het kabinet blijft via het Nationaal Groeifonds (€ 20 miljard) met publieke investeringen de vernieuwing en duurzame groei van onze economie bevorderen via de bestaande projecten en met een vierde toekenningsronde in 2024.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Je harde werk, je passie, je levenswerk. Wat gebeurt er met je bedrijf als jij er niet meer bent? Je denkt er misschien liever niet aan, maar…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Ben je wel eens onverwacht getrakteerd op een parkeerboete tijdens het laden en lossen? Die frustratie kennen veel ondernemers. Maar wanneer is…