Categorieën

Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp'ers en mkb'ers? Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Let op: het is niet zeker dat alle wijzigingen in dit artikel op 1 januari 2024 ingaan. Dat weten we pas zeker als ze gepubliceerd staan in de Staatscourant of het Staatsblad. Daarom hebben we een onderscheid gemaakt tussen wijzigingen die zeker doorgaan en wijzigingen die waarschijnlijk doorgaan.

Dit zijn de wetswijzigingen die zeker doorgaan in 2024

Stijging minimumloon en introductie minimumuurloon

Er verandert het komend jaar nog wat op het gebied van het minimumloon. Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75 procent. Tegelijk voert het kabinet een nieuwe wet in voor het minimumuurloon. Dit zorgt ervoor dat de loonkosten van veel werkgevers flink omhoog gaan in 2024.

Pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Vanaf 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw verlaagd van 21 naar 18 jaar. Dat betekent voor sommige werkgevers een hogere afdracht van pensioenpremies.

Plastic bestek en wegwerpservies verboden

Vanaf 1 januari 2024 mogen horecabedrijven geen drank of voedsel meer aanbieden in wegwerpbekers en -bakjes met plastic erin. Bedrijven die niet zonder kunnen, kunnen een vrijstelling aanvragen.

De Tweede Kamer moties aangenomen om de regels over verpakkingen met plastic te versoepelen. Over deze moties is nog geen beslissing genomen. In de tussentijd blijft de huidige regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik van kracht.

Nieuwe omgevingswet van kracht

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze nieuwe wet brengt regelgeving over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water samen. Sommige onderdelen van de wet hebben betrekking op ondernemers. Bijvoorbeeld:

Veiligheidscoördinator verplicht in bouw

Bij bouw- en sloopwerkzaamheden moet voortaan een Veiligheidscoördinator Directe Omgeving aanwezig zijn. De coördinator moet ongelukken op de bouwplaats voorkomen.

Aanvraag vergunningen makkelijker en sneller

Vergunningen aanvragen wordt makkelijker gemaakt. Er komt één loket en de besluitvorming wordt versneld van 26 naar 8 weken.

Opruimverplichting van afval rondom je terrein

Dit is een tijdelijke regeling tot 2032. Dan moeten gemeenten regels opgesteld hebben omtrent zwerfafval. Tot die tijd moeten bedrijven zelf het afval in een straal van 25 meter rondom hun terrein opruimen. Het gaat wel over ‘eigen productieafval’.

Verbod op verkoop e-sigaretten met smaakje

Vanaf 1 januari 2023 is de verkoop van e-sigaretten met een smaakje verboden. Als winkelier mag je je bestaande voorraad nog verkopen. Dit kan nog tot eind 1 januari 2024, daarna is de verkoop helemaal verboden.

Dit zijn de wetswijzigingen die worden verwacht voor 2024

Zoals gezegd zijn alleen die wetswijzigingen zeker die door Tweede en Eerste Kamer zijn goedgekeurd en zijn gepubliceerd in de Staatscourant. Onderstaande wetten en regelingen worden naar alle waarschijnlijkheid in 2024 doorgevoerd.

Mkb winstvrijstelling omlaag

De mkb-winstvrijstelling was 14 procent. Met Prinsjesdag werd aangekondigd dat deze winstvrijstelling in 2024 zou dalen naar 12,7 procent. Dat percentage is bijgesteld naar 13,31 procent.

De vrijstelling vermindert winstbedrag waar je belasting over betaalt. Door deze maatregel betaal je als ondernemer over 2024 dus meer belasting dan over 2023. Verwacht wordt dat deze bijstelling van de winstvrijstelling ingaat op 1 januari, maar zeker is het nog niet.

Zelfstandigenaftrek verder omlaag

De zelfstandigenaftrek gaat naar verwachting in 2024 omlaag met € 1.280. In 2023 is de aftrek nog € 5.030. In 2024 daalt de aftrek verder naar € 3.750.

Zo zal de zelfstandigenaftrek elk jaar verder worden afgebouwd. De zelfstandigenaftrek trek je van je winst af waardoor je minder belasting betaalt. Je hebt recht op de zelfstandigenaftrek als je minimaal 1225 uur per jaar in je onderneming werkt.

Onbelaste reiskostenvergoeding stijgt

De onbelaste reiskostenvergoeding stijgt naar verwachting per 1 januari van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. Dit bedrag mag je als ondernemer van je winst aftrekken.

Als werkgever mag je de reiskosten belastingvrij vergoeden. Dit geldt voor reiskosten van auto, ov, taxi, boot en vliegtuig. Hier lees je meer over reiskostenvergoedingen.

Makkelijker belastingvrij ov-kaart aanbieden

Het wordt eenvoudiger om een ov-kaart belastingvrij aan je werknemers te vergoeden. Je werknemer hoeft geen loonheffing meer te betalen over de ov-kaart. De enige voorwaarde is dat je medewerker de kaart zakelijk gebruikt.

Nu moet je daarvoor nog een aparte administratie bijhouden. Daarmee moet je aannemelijk maken dat de waarde van de ov-kaart niet hoger is dan de werkelijke zakelijke reiskosten. Over het verschil tussen de hogere waarde en de zakelijke reiskosten betaalt je werknemer nu nog wel loonheffing.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veranderingen in de belastingtarieven en schijven

Box 1

In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Ook winst uit onderneming en je inkomsten als freelancer vallen hieronder.

Voor 2024 is de schijfgrens in box 1 aangepast. De inkomensgrens voor het toptarief is in 2024 € 75.624 (2023 was het € 73.031). Het tarief in schijf 1 wordt 36,9 procent en in schijf 2 is het tarief 49,50 procent.

Box 2

Over je inkomsten uit box 2 betaal je nu nog een vast tarief van 26,90 procent. In 2024 wordt in box 2 een tweeschijvenstelsel geïntroduceerd. Deze verandering heeft impact op de dividendbelasting.

De drempelbedragen van deze schijven en de belastingtarieven worden:

  • Inkomsten tot € 67.000: een tarief van 24,5%
  • Inkomsten boven de € 67.000: een tarief van 33%


Box 3 stijgt sneller

Het tarief in box 3 gaat in 2024 omhoog van 32 naar 36 procent (zou eerst 34 procent zijn). Deze extra verhoging komen voort uit de extra plannen bij het Belastingplan 2024.

Het heffingsvrije vermogen – het deel waarover je geen belasting betaalt – blijft in 2024 57.000 euro. Heb je een fiscale partner? Dan is dat bedrag voor jullie samen 114.000 euro.

Geen betalingskorting IB

Je krijgt geen betalingskorting meer als je een voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting in één keer en voor de uiterste betaaldatum betaalt. 

Minder belasting over derdengeldenrekening

Vanaf 1 januari 2024 betaal je – met terugwerkende kracht over 2023 – minder belasting over vermogen op een derdengeldenrekening. Nu wordt een derdengeldenrekening als belegging gezien, waarover je 6,17 procent belasting betaalt. Straks wordt dat geld behandeld als banktegoed waarover je nog maar 0,36 procent betaalt. 

Een derdengeldenrekening gebruik je voor de aankoop van bedrijfsmiddelen zoals een machine of bedrijfsauto. Het is een aparte bankrekening waarop geld van anderen (derden) wordt bewaard totdat het aan de juiste persoon wordt uitbetaald.

BOR en DSR versobert

Als je jouw bedrijf stopt of het overdraagt, moet je normaal gesproken met de Belastingdienst afrekenen over de stakingswinst. Maar als je gebruikmaakt van de doorschuifregeling (DSR), dan hoeft dit niet.

Vanaf 2024 mogen deze twee regelingen alleen nog gebruikt worden voor het ondernemingsvermogen en niet meer voor vermogen uit de verhuur van onroerende zaken zoals bedrijfspanden, huizen of akkers. Lees hier meer over de wijzigingen van BOR en DSR

Meer mogelijkheden herinvesteringsreserve

Ondernemers kunnen in meer situaties gebruikmaken van de herinvesteringsreserve (HIR). Wanneer je bijvoorbeeld stopt met een deel van je bedrijf door een maatregel van de overheid, dan kun je de HIR gebruiken. Je mag in dat geval de belasting over de boekwinst uitstellen en de herinvestering gebruiken voor een nieuwe of tweede onderneming.

Energie-investeringsaftrek (EIA) omlaag

De energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers wordt met 5 jaar verlengd tot en met 2028. Het percentage dat je mag aftrekken daalt in 2024 wel van 45,5 naar 40 procent. Hier lees je of je in aanmerking komt voor EIA.

Maximum verlaagd bij regeling excessief lenen

Het maximale bedrag dat je onbelast mag lenen uit je eigen vennootschap wordt verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Het bedrag dat je boven de € 500.000 leent, wordt belast als inkomen in box 2.

Lees hier meer over de regeling excessief lenen

Arbeidskorting omhoog

De arbeidskorting is een heffingskorting voor als je werkt (zzp of loondienst) Deze korting wordt automatisch verwerkt bij je aangifte,

Voor werknemers die per jaar tot bijna € 40.000 verdienen, gaat de arbeidskorting omhoog. De maximale korting is € 5.538.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Marlies Bonnike

Marlies Bonnike

Marlies Bonnike is uitgever, schrijver en redacteur. Zij startte haar loopbaan bij een internationale tijdschriftenuitgeverij, had haar eigen pr-bureau en was directeur van een tijdschriftenuitgeverij. Ze was de mede oprichter en eigenaar van Editio, een online schrijversacademie.
Lees ook…
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
70 procent van de ondernemers heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met diefstal door medewerkers. En 1 op de 3 Nederlandse organisatie kreeg…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten,…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…