Keuze heffingsmoment goed nieuws voor start-ups

Goed nieuws voor onder andere start-ups en scale-ups: de regeling voor aandelenopties wordt per 1 januari versoepeld. Wat verandert er precies en hoe kun je daar je voordeel mee doen? We leggen het uit in dit artikel.

Inhoudsopgave

Aandelenopties als salaris

Als werkgever kun je ervoor kiezen een deel van het loon uit te betalen in aandelenopties. Deze mogelijkheid is geliefd bij met name start-ups en scale-ups, omdat bedrijven in die fase vaak nog niet voldoende geld hebben om een marktconform salaris uit te betalen. Aandelenopties zijn een uitkomst als je talent wilt aantrekken maar nog niet genoeg geld hebt om ze te kunnen betalen. Maar veel start-ups lopen tegen problemen aan als de aandelenopties omgezet worden in aandelen. Hoe zit dat?

Uitleg aandelenopties

Het werkt zo: De werkgever geeft zijn werknemer naast een salaris een aandelenoptierecht van bijvoorbeeld € 10.000. Dit is de uitoefenprijs waarvoor hij aandelenopties mag omzetten in aandelen. Anders gezegd: hij mag een vooraf vastgesteld aantal aandelen kopen voor een vooraf vastgestelde prijs. Als de aandelen op het moment van uitoefenen € 40.000 waard zijn, moet de werknemer volgens de huidige belastingregels direct inkomstenbelasting betalen over het voordeel: 49,5%.

Dit kan een probleem vormen, vooral bij start-ups. Vaak kan iemand de aandelen namelijk niet direct verkopen op het moment dat de opties omgezet zijn in aandelen, omdat de aandelen nog niet verhandelbaar zijn. Maar er moet wel direct belasting over betaald worden. Kortom, het komt regelmatig voor dat iemand onvoldoende geld heeft om de belastingheffing direct te kunnen ophoesten.

Start-ups & aandelenopties

Vooral start-ups hebben ‘last’ van deze belastingregel. En dat terwijl aandelenopties bij uitstek een uitkomst zijn voor deze groep jonge bedrijven: er is immers nog te weinig geld in kas om talentvolle werknemers aan te trekken met hoge salarissen. Maar de huidige regelgeving in verband met het heffingsmoment op aandelenoptierechten maakt het voor start-ups niet makkelijk. Dit alles heeft het ministerie van Financiën aan het denken gezet. Vandaar een voorstel om de regeling voor aandelenopties te versoepelen.

Wat er verandert

Het voorstel is dat je vanaf 1 januari mag kiezen wanneer je de heffing over aandelenoptierechten betaalt:

  • Op het moment dat de opties omgezet worden in aandelen (huidige situatie).
  • Op het moment dat de aandelen verhandelbaar zijn (nieuwe situatie).

De achterliggende gedachte voor deze wijziging is duidelijk: voorkomen dat start-ups of hun werknemers in de problemen komen als aandelenopties worden omgezet in aandelen. We zullen beide heffingsmomenten hieronder uitwerken.

Optie 1: Heffing direct betalen

Deze optie is handig als je denkt dat de aandelen nog sterk in waarde gaan toenemen én als je geld hebt om de heffing direct af te tikken. De eventuele waardestijging wordt na betaling namelijk niet meer als loon belast. Dat betekent vaak dat je per saldo minder heffing betaalt.

Optie 2: Heffing betalen bij verhandelbaarheid

Je betaalt pas de belastingheffing als je de aandelen kunt verhandelen. Je kunt dan een deel van de aandelen verkopen, zodat je geld hebt om deze heffing te betalen. Het nadeel van deze optie is dat je bij waardetoename meer heffing moet betalen. Zie het voorbeeld hieronder. Overigens, als een bedrijf beursgenoteerd is of naar de beurs gaat, mag de belastingheffing over de aandelen maximaal 5 jaar worden uitgesteld.

Voorbeeld aandelenoptierechten

Jim, een getalenteerde programmeur, gaat werken voor een start-up, New IT. Hij krijgt een deel van zijn salaris uitbetaald in een aandelenoptierecht van € 10.000. In het contract staat dat hij de aandelen na het omzetten van de opties pas na twee jaar mag verkopen. Na drie jaar besluit Jim de opties om te zetten in aandelen en betaalt daarvoor de uitoefenprijs van € 10.000. Op dat moment zijn de aandelen € 25.000 waard. Jim heeft geen geld achter de hand, dus wacht hij met het betalen van de heffing tot de aandelen verhandelbaar zijn. Twee jaar na het omzetten zijn de aandelen verhandelbaar. De waarde is gestegen naar € 35.000. Jim moet dan inkomstenbelasting betalen over het voordeel: €25.000.

Aandelenopties uitoefenen

Ben je van plan je aandelenopties uit te oefenen en wil je liever niet direct de belastingheffing betalen? Dan is het verstandig te wachten tot na 1 januari 2022. Dan kun je direct gebruikmaken van de nieuwe regeling voor aandelenopties.

Lees ook…
Elke onderneming die zwarte cijfers schrijft, krijgt ermee te maken: vennootschapsbelasting. Binnen de Europese Unie gelden per land verschillende…
Ontvang je rente, royalty’s of dividend uit een ander land? Dan wordt daarover vaak bronbelasting ingehouden. Maar soms moet je ook bronbelasting…
De meeste ondernemers – ook zzp’ers – hebben te maken met omzetbelasting. Wanneer je omzet draait, moet je btw berekenen over die omzet. Via de de…
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost bij de Belastingdienst voor kleine investeringen in bedrijfsmiddelen. Investeer je als…
Als zelfstandig ondernemer heb je recht op zelfstandigenaftrek. Dit bedrag mag je in mindering brengen op je belastbare winst. Daardoor hoef je minder…
Met een btw-suppletie corrigeer je te veel of te weinig betaalde omzetbelasting. Dat kan digitaal met een speciaal formulier van de Belastingdienst….