Categorieën

Een overzicht van de gang van zaken

Je kunt bezwaar aantekenen als je het niet eens bent met een belastingaanslag. Dit doe je door middel van een bezwaarschrift. Zo voldoe je aan alle voorwaarden.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Bezwaar aantekenen

Als je het niet eens bent met een belastingaanslag, dan kun je je daar op verschillende manieren tegen verweren. Je kunt bezwaar aantekenen, een verzoekschrift indienen of in beroep gaan bij de belastingrechter.

De Belastingdienst is wettelijk verplicht aan te geven welke weg jij kunt bewandelen. Meestal zal dat in eerste instantie bezwaar aantekenen zijn. Dat doe je door middel van een bezwaarschrift.

Belangrijk is dat je een bezwaarschrift op tijd instuurt – binnen zes weken – en dat de inhoud aan bepaalde eisen voldoet. Mocht dat laatste niet het geval zijn, dan krijg je overigens nog wel de kans om dit te herstellen.

Dien bezwaarschrift op tijd in

Zoals gezegd is het belangrijk dat het bezwaarschrift op tijd bij de Belastingdienst ligt. Ben je te laat, dan wordt het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard en als een verzoekschrift behandeld. Dat betekent dat je daarna niet meer in beroep kunt gaan.

Ga daarom zorgvuldig na hoeveel tijd je nog hebt. Daarvoor heb je de belastingaanslag nodig. Daarop staat een dagtekening en vanaf die datum gaat een inzendtermijn lopen van zes weken.

Per post
Als je het bezwaarschrift per post verstuurt, ben je op tijd als je het binnen zes weken na de dagtekening van de belastingaanslag op de bus hebt gedaan en het niet later dan een week daarna is ontvangen.

Per koerier
Laat je het beroepschrift door een koerier bezorgen? Let dan goed op: het bezwaarschrift moet binnen de inzendtermijn van zes weken zijn ontvangen. Je mist dus de week ‘uitloop’.

Per fax
Faxverkeer wordt sinds de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer beschouwd als een zogeheten ‘elektronisch kanaal’, maar dit is niet opengesteld. Je moet het bezwaarschrift alsnog per post nazenden. Zie ook: Bezwaarschrift niet alleen faxen »

Digitaal
Je kunt ook via internet bezwaar aantekenen, maar niet per e-mail. Je moet naar het beveiligde gedeelte van de site van de fiscus om hiervan gebruik te kunnen maken.

In tijdnood?

Is de termijn voor het inzenden bijna verstreken? Dien dan een niet-gemotiveerd bezwaarschrift in met het verzoek om jouw bezwaren later te mogen motiveren of toelichten.

Te laat met insturen?

Ook als de inzendtermijn van zes weken is verstreken, kun je het bezwaarschrift nog insturen. Maar je moet dan wel duidelijk kunnen maken waarom. Er moet sprake zijn van ‘bijzondere omstandigheden’, zoals bijvoorbeeld ziekte. Een weekje vissen is dat niet. Vermeld deze reden duidelijk bij het bezwaarschrift.

Geen goede reden: Als je geen goede reden hebt waarom je te laat was, dan kun je alleen nog een verzoekschrift insturen.

Oneens met meerdere uitspraken
Je kunt in het bezwaarschrift tegen meerdere uitspraken tegelijkertijd bezwaar aantekenen. Dat ligt het meest voor de hand als het om hetzelfde onderwerp gaat.

De inhoud van het bezwaarschrift
Stel het bezwaarschrift bij voorkeur op in het Nederlands. Het mag in een andere taal, maar dan kan wel om een vertaling worden gevraagd.

Gegevens
In het bezwaarschrift moeten de volgende gegevens staan:

  • Naam, adres en telefoonnummer;
  • Een adres in Nederland waar de rechtbank de post naartoe kan sturen;
  • De beslissing of beschikking waar je bezwaar tegen aantekent;
  • Motivatie
  • Berekening van de in jouw ogen juiste aanslag;
  • Eventueel: verzoek om mondelinge toelichting;
  • Verzoek om vergoeding kosten;
  • Handtekening.

Waar teken je bezwaar tegen aan?

Geef precies aan waar je bezwaar tegen aantekent. Gaat het om een (voorlopige) aanslag, naheffingsaanslag, navorderingsaanslag, een brief of een beschikking? Wat voor soort belasting betreft het: omzet- of inkomstenbelasting? Wat is het aanslagnummer?

Motivatie
Geef duidelijk aan waar je het niet mee eens bent en waarom. Je kunt deze motivering overigens later altijd aanvullen met nieuwe argumenten. Dat kan:

  • Schriftelijk: je stuurt een brief met de nieuwe argumenten naar de Belastingdienst;
  • Mondeling: je vult het bezwaarschrift aan tijdens een mondelinge toelichting.

Mondelinge toelichting
Je kunt desgewenst in het bezwaarschrift aangeven dat je een mondelinge toelichting wilt geven. De Belastingdienst stuurt je dan vervolgens een uitnodiging om ‘gehoord te worden’, ofwel: een uitnodiging voor een gesprek waarin jij je bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. Je mag daarbij getuigen of deskundigen meenemen.

Uitstel van betaling
Jow bezwaarschrift wordt automatisch als een verzoek om uitstel van betaling beschouwd, als je aangeeft met welk bedrag van de aanslag jij het niet eens bent. De Belastingdienst zal in de meeste gevallen dat uitstel van betaling ook verlenen, al zal dat niet snel voor het gehele bedrag zijn. Dat laatste gebeurt alleen als je van mening bent dat je eigenlijk helemaal geen aanslag had moeten ontvangen.

Als je de aanslag te hoog vindt, dan moet in het bezwaarschrift aangeven wat het bedrag had moeten zijn. Motiveer ook hoe je tot dit bedrag bent gekomen. Vervolgens moet je dit bedrag betalen vóór de uiterste betaaldatum. Voor het restant kun je dan uitstel van betaling krijgen.

Let wel: Er wordt rente berekend over het bedrag dat je betaalt na de uiterste betaaldatum. Ook als er uitstel van betaling is verleend.

Vraag om vergoeding van kosten
Je kunt kosten die je voor het bezwaarschrift heeft gemaakt, deels vergoed krijgen als je in het gelijk wordt gesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de kosten voor professionele bijstand. Een verzoek om deze kosten te vergoeden moet je doen voordat de Belastingdienst een beslissing over jouw bezwaarschrift heeft genomen. Het is daarom het handigst om dit gelijk in het bezwaarschrift te doen.

Stuur kopie mee
Stuur een kopie mee van de aanslag of beschikking waartegen je bezwaar maakt. Stuur ook zoveel mogelijk bewijsmateriaal mee.

Handtekening
Het lijkt zo voor de hand liggend, maar het is zo makkelijk om te vergeten: sluit het bezwaarschrift af met jouw handtekening.

Dit kan ook: Rechtstreeks beroep

Denk je niet dat jouw bezwaarschrift de Belastingdienst op andere gedachten zal brengen? Dan kun je vragen of de fiscus wil instemmen met een rechtstreeks beroep bij de belastingrechter. Dit kan echter alleen als jij en de fiscus alle informatie al hebben uitgewisseld, daarover van gedachten zijn gewisseld en het toch niet eens zijn kunnen worden.

Als de Belastingdienst hiermee instemt, dan wordt jouw bezwaarschrift aangemerkt als beroepschrift en wordt het doorgezonden naar de belastingrechter. Het betekent echter ook dat je een rekening krijgt voor het griffierecht. Meer over de gang van zaken bij de belastingrechter lees je in: In beroep bij de belastingrechter »

Als je verzoek wordt afgewezen, dan blijft je bezwaarschrift een bezwaarschrift – tegen die beslissing kun je niet in beroep gaan. Maar je kunt nog wel in beroep gaan tegen de beslissing die wordt genomen op jouw bezwaarschrift.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
In box 2 gaat het over belasting over aanmerkelijk belang. In 2023 is het tarief 26,90%. Vanaf 2024 zijn er twee tariefschijven: tot € 67.000 betaal…
Ben je ondernemer met een eenmanszaak? Of overweeg je er een te starten? Dan is kennis over belastingen essentieel. Dit artikel biedt je uitleg over…
Voor directeur-grootaandeelhouders is het niet meer mogelijk om geld te lenen uit de eigen bv of nv zonder daar direct belasting over te betalen. De…
Ben jij een directeur-grootaandeelhouder of heb je minstens 5 procent aandelen in een bv of nv? Dan krijg je te maken met nieuwe belastingregels in box…
Je bent ondernemer en geeft graag iets aan de maatschappij of de volgende generatie. Dat kan door geld te doneren aan een goed doel of een sportclub te…
In 2024 daalt de mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7 procent. Hierdoor gaan veel ondernemers meer belasting betalen. In dit artikel leggen we uit…