Categorieën

Hoe komt u aan geld om uw plannen te verwezenlijken? Lenen van familie of vrienden? Maar wat als er iets fout gaat en u hen moet vertellen dat zij hun geld kwijt zijn? Kunt u dan maar beter lenen van de overheid?

Verbeter je cashflow met flexibel zakelijk krediet. Ontdek gunstige financieringsopties in dit gratis whitepaper.

Inhoudsopgave

Tip 1. Kwaliteit ondernemer

Het belangrijkste aspect is de kwaliteit van de ondernemer. Hoeveel ervaring heeft de ondernemer, betaalt hij altijd op tijd? Is de ondernemer in staat om snel de juiste beslissingen te nemen op basis van goede bedrijfsinformatie? Heeft hij strategisch inzicht?

En de ondernemer die op tijd is met de cijfers en op tijd bij de bank aanklopt, heeft uiteraard een grotere kans op krediet.

Tot slot zijn er de zekerheden. Deze zijn in de regel niet bepalend voor het verkrijgen van het krediet, maar kunnen wel een rol spelen in de voorwaarden waaronder het wordt verstrekt en dus ook op de prijs ervan.

Tip 2. Banken zijn kritisch, maar geven wel krediet

Banken kijken kritisch naar een kredietaanvraag. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen krediet verlenen, zeker wanneer je als ondernemer al een langere relatie hebt met de bank.

Het komt aan op goed ondernemerschap, niet te snel opgeven en een goed doortimmerd businessplan. Dan zal de bank een aanvraag niet snel volledig afwijzen.

Wel zullen ze misschien niet voor het gehele bedrag krediet verlenen, maar kunnen ze verlangen dat de ondernemer ook op andere manieren zelf voor risicodragend vermogen zorgt. Dat kan heel goed met een lening bij familie of vrienden. Voor de bank geldt dat ook als eigen vermogen.

Bij overnames zie je bijvoorbeeld dat de verkopende partij een deel van de waarde in de onderneming laat zitten.

Tip 3. Criteria kredietaanvraag

Bij een kredietaanvraag kijkt de bank naar veel verschillende zaken, die allemaal iets zeggen over mate van gezondheid van een bedrijf.

Zoals naar de aflossingscapaciteit. Is de ondernemer in staat om de jaarlijkse last van terugbetaling van de schuld en de rente te betalen? Te beginnen vanaf het moment van kredietverlening, dus korte termijn. Hierbij zijn de aflossingen vaak de grootste brok.

Ook wordt gekeken naar de vermogenspositie. Is de ondernemer in staat om een tegenslag op te vangen, bijvoorbeeld een tijdelijke omzetdaling, ofwel heeft u hiervoor genoeg ‘vlees op de botten’? Dit gaat dus over de aflossingscapaciteit op langere termijn. Stel dat de omzet tijdelijk flink daalt, dan moet de ondernemer dit kunnen opvangen.

Van belang is ook de branche waarin de ondernemer opereert.

Tip 4. Starter? Leen bij familie

Vooral voor startende ondernemers kan het interessant zijn om geld te lenen bij vermogende familieleden of vrienden. Je betaalt doorgaans een iets lagere rente dan bij de bank en bovendien zijn er indien nodig afspraken te maken over een uitgestelde aflossing van de lening. Dat laatste kan handig zijn als het even wat tegenzit met het bedrijf.

Maar het grote voordeel van dit soort leningen ligt vooral bij de uitlenende partij. Bij de bank krijg je momenteel een zeer lage rente. Aan een ondernemer kun je een hogere rente vragen, omdat het een extra riskante lening betreft. Bovendien kan het belastingvoordeel opleveren; zie punt 6.

Tip 5. Maar: let wel op bij lenen van familie

Leningen van familie of vrienden zijn prima, maar er zitten wel wat haken en ogen aan. Het gaat niet om zomaar een lening, maar echt om risicodragend kapitaal. Dat betekent dat als het met het bedrijf fout gaat, ze echt hun geld kwijt zijn. In de persoonlijke relatie kan dat natuurlijk vervelend zijn.

Je zult goed moeten nadenken over je plannen en dat goed op papier te zetten. Vervolgens is het belangrijk om open kaart te spelen, zodat de lener er bewust een beslissing over kan nemen.

Tip 6. Regelingen overheid

Veel ondernemers weten niet dat ook de overheid een aantal stimuleringsregelingen kent voor mkb’ers, zoals de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-regeling).

Daarmee staat de overheid voor een deel van de kredietaanvraag garant, als de bank niet het totale bedrag wil garanderen.

Tip 7. Fiscale voordelen

Verder gelden voor leningen aan startende ondernemers een aantal fiscale voordelen. De lening die je aan de startende ondernemer verstrekt valt in box 3. Voor deze ‘belegging in durfkapitaal’ geldt een vrijstelling in box 3 tot een bedrag van € 55.145 per persoon, met op verzoek een verdubbeling van dit bedrag voor (fiscale) partners.

Er geldt voor dit soort beleggingen in durfkapitaal ook een heffingskorting van 1,3% over het gemiddeld uitgeleende bedrag. Mocht het met het bedrijf onverhoopt fout gaan en kan de lening niet worden terugbetaald, dan kun je als ‘uitlener’ het verlies tot een bedrag van € 46.984 als persoonsgebonden aftrekpost in aanmerking nemen.

Tip 8. Voorwaarden

Om voor de fiscale regelingen in aanmerking te komen, moet er wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Het moet echt gaan om een startende onderneming en de lening mag niet verstrekt worden aan een (fiscaal) partner en aan een persoon met wie samen een onderneming wordt gedreven.

Een lening aan kinderen die geen fiscaal partner zijn kan wel onder de regeling vallen. Verder moet er sprake zijn van een geregistreerde achtergestelde geldlening.

Wil jij je voorraad aanvullen of betalen je klanten laat? Dit kan je makkelijk oplossen met flexibel zakelijk krediet. Leer hoe jij je cashflow verbetert en financiële stabiliteit kan bereiken met dit gratis whitepaper.

Lees ook…
i.s.m.
Misschien droom je wel van een eigen bedrijfspand. Bijvoorbeeld omdat je nu huurt, en je alvast wilt investeren voor je oude dag. Of je huidige pand…
Werken vanuit de eigen woning biedt een aantal voordelen voor kleine ondernemers. Niet alleen kun je (meestal) werken zonder afgeleid te worden door…
Ga je om tafel met investeerders? Dan wil je ze natuurlijk over de streep trekken. Of je nu een start-up bent die op zoek is naar groeikapitaal of een…
Start-ups zijn voor ondernemers een spannend en potentieel lucratieve investering, maar er komen ook grote risico’s bij kijken. In dit artikel…
i.s.m.
Het kan handig zijn om een zakelijk krediet af te sluiten. Bijvoorbeeld als je klanten laat betalen of als je je voorraad aan wilt vullen. Want je hebt…
i.s.m.
Klaar om de sprong te wagen in de wereld van bedrijfsvastgoed? In vijf stappen nemen we je mee door het aankoopproces – van het stellen van de juiste…