Vanaf 1 juli 2023 treedt (waarschijnlijk) de Wet Toekomst Pensioenen in werking. Een modern pensioenstelsel met nieuwe regels voor het opbouwen van een aanvullend ouderdomspensioen. In dit artikel vertellen we wat de nieuwe pensioenwet voor werkgevers en zzp'ers betekent.

Inhoudsopgave

Wat houdt het nieuwe pensioenstelsel precies in?

De grootste pensioenhervorming uit de Nederlandse geschiedenis is zo goed als rond. In 2019 werd het pensioenakkoord gesloten en in december 2022 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen – inclusief de aangenomen wijzigingsvoorstellen vanuit de Kamer. De Eerste Kamer moet het wetsvoorstel nog wel goedkeuren.

De overheid wil met de nieuwe wet een transparanter, persoonlijker en vooral toekomstbestendiger pensioenstelsel neerzetten. Dat is hard nodig vanwege veranderingen in onze samenleving. Mensen worden steeds ouder en er zijn minder werkenden vergeleken met gepensioneerden. Het is belangrijk dat ons pensioenstelsel hierop aansluit.

Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen aan de nieuwe regels voldoen. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de sociale partners: werkgevers, het UWV en de vakbonden.

Om het pensioen straks beweeglijker te maken, zal de opbouw van aanvullend ouderdomspensioen veranderen, dit zijn de hoofdlijnen:

1. Pensioenopbouw gebeurt alleen nog op basis van beschikbare premie

In het nieuwe pensioenstelsel mag pensioen alleen nog via dc-regelingen (defined contribution) worden opgebouwd. Dat betekent dat de hoogte van de pensioenuitkering niet vaststaat, zoals nu wel het geval is. Het behaalde rendement uit beleggingen zal voor een groot deel de hoogte van de maandelijkse pensioenuitkering bepalen.

Ook zullen pensioenfondsen het persoonlijke deel van het gezamenlijke pensioenvermogen bijhouden. Zo kunnen werknemers direct zien hoeveel vermogen er voor het eigen pensioen is gereserveerd.

De nieuwe pensioenwet werkt daarnaast met een zogenaamde solidariteitsreserve. Dat is een soort buffer die economische tegenwind moet opvangen. Als het goed gaat met de economie kunnen pensioenfondsen meer rendement uit beleggingen halen en een deel daarvan gebruiken voor de buffer. Wanneer het economisch slechter gaat kan de tegenwind opgevangen worden. Op die manier kunnen pensioenfondsen de hoogte van pensioenen laten meebewegen op de economische golven. Iets wat op dit moment nog niet gebeurt.

2. Pensioenpremie wordt leeftijdsonafhankelijk

Een andere grote verandering is dat de premie voor pensioenopbouw voortaan voor iedereen – ongeacht leeftijd – gelijk blijft. Als werkgever betaal je op dit moment een hogere premie voor oudere werknemers. In het nieuwe pensioenstelsel staat een vlakke pensioenpremie centraal.

Wat moet je als werkgever regelen als de nieuwe pensioenregels ingaan?

Als werkgever heb je verschillende opties voor je werknemers als het gaat over pensioenopbouw. Heel belangrijk is dat je een keuze maakt vóórdat de nieuwe pensioenwet ingaat.

Je kunt kiezen uit 2 transitiemogelijkheden:

  1. Overgaan op één pensioenregeling voor al je werknemers volgens de nieuwe regels (met vlakke premie).
  2. Overgangsperiode met een combinatie van oude en nieuwe regels. Werknemers die al in dienst zijn, blijven pensioen opbouwen volgens de regels van het huidige pensioenstelsel (premie die stijgt naarmate iemand ouder wordt). Nieuwe werknemers bouwen verplicht pensioen op via de nieuwe regels (vlakke premie). Deze optie is een soort overgangsperiode tot de laatste werknemer volgens de oude regels uit dienst is.

Sluit je na 1 juli 2023 voor het eerst een pensioenregeling af voor een werknemer? Dan gebeurt dit automatisch volgens de nieuwe wetgeving. Dus een vlakke premie voor iedereen.

Wat zijn de voor- en nadelen van de transitiemogelijkheden?

Welke keuze je ook maakt, het heeft veel invloed. Zowel op financieel als op arbeidsrechtelijk vlak. Vergeet niet dat je ook verplicht bent werknemers mee te nemen in keuzes en voor te lichten over financiële consequenties. Bovendien ben je verplicht om een transitieplan op te stellen als je op dit moment een pensioenregeling aanbiedt.

Op de vraag welke transitiemogelijkheid de beste is voor jouw onderneming, is helaas geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt namelijk af van verschillende factoren, zoals de leeftijd van je werknemers, het aantal gewerkte uren per week, verloop en persoonlijke voorkeuren. Om tot de juiste keuze te komen, kun je het beste advies inwinnen bij een pensioenadviseur voor bedrijfspensioenen.

Tips overgang nieuw pensioenstelsel

  1. Schakel de hulp in van een pensioenadviseur. Zo’n expert weet precies welke mogelijkheden je hebt en wat de beste oplossingen zijn voor jouw onderneming. Ook kan een adviseur een transitieplan voor je uitwerken.
  2. Wees bewust van het belang van pensioenopbouw bij het opstellen van een arbeidscontract. Pensioen wordt namelijk door zowel werknemers als werkgevers gezien als belangrijkste secundaire arbeidsvoorwaarde.
  3. Een goed voorbereide transitie kan aantrekkelijk zijn voor sollicitanten. Zo laat je zien dat je alles op orde hebt als het gaat om pensioenopbouw en dat je een betrokken werkgever bent.

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Werk je als zzp’er? Dan heeft de nieuwe pensioenwet ook gevolgen voor jou

Dankzij de nieuwe wet kun je als zzp’er binnenkort waarschijnlijk ook pensioen opbouwen via een pensioenfonds. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.

Vanaf 1 juli 2023 mogen pensioenfondsen tijdelijk experimenteren met een pensioenregeling voor zzp’ers. Dat kan interessant zijn omdat een pensioenregeling anders in elkaar steekt dan pensioenproducten van banken en verzekeraars, waar je als zzp’er op dit moment gebruik van kunt maken. Zoals bijvoorbeeld aan lijfrente- of banksparen.

Een ‘echte’ pensioenregeling biedt namelijk bijna altijd een regeling voor nabestaandenpensioen, zodat je partner en eventuele kinderen een uitkering ontvangen als je komt te overlijden.

Na de afschaffing van de oudedagsreserve (FOR) komt er dus een nieuwe mogelijkheid om een pensioenpotje op te bouwen.

Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
De verwachting is dat er in 2023 nieuwe regels voor pensioen ingaan. Belangrijk onderdeel hiervan is dat er meer ruimte komt voor persoonlijke…
Je bent volop aan het ondernemen en in de bloei van je leven. Toch is het belangrijk om af en toe na te denken over je oude dag. Ben je tevreden met…
Wil je ervoor zorgen dat je partner en/of kinderen zich geen financiële zorgen hoeven te maken als je komt te overlijden? Bouw dan…
Als ondernemer heb je op je pensioengerechtigde leeftijd recht op AOW. Maar om meer financiële armslag te hebben, is het goed om aanvullend pensioen…
Nederland telt in 2020 meer dan 1,25 miljoen zzp’ers. Een record. Want nog nooit eerder namen zoveel Nederlanders het heft in eigen handen. Best iets…
Pensioenleeftijd in zicht en toch blijven ondernemen? Of zelfs starten met een nieuw bedrijf? Dan ben je zeker niet de enige. Naast werknemers in…