Categorieën

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen ingegaan. Daardoor gaat er veel veranderen, ook voor zzp’ers. Je kunt bijvoorbeeld nu een groter deel van je inkomen voordelig opzij zetten voor een fiscaal voordelig pensioen. In dit artikel zetten we alles wat je als zelfstandig ondernemer over de nieuwe pensioenwet moet weten op een rij.

Inhoudsopgave

Bouw jij al op een slimme manier je pensioen op? Start gratis Pensioen Scan en binnen 2 minuten heb je inzicht welke van de 8 opties voor pensioenopbouw het beste bij jouw situatie past

Nieuwe pensioenwet

In het nieuwe pensioenstelsel is beter rekening gehouden met de financiële risico’s en kansen die passen bij deze tijd. De wet past beter bij de huidige arbeidsmarkt, waarbij werknemers vaker van baan wisselen en veel mensen voor zichzelf gaan werken. Het uitgangspunt van de nieuwe pensioenwet is dat mensen een eigen pensioen opbouwen en dat de financiële risico’s beter gedeeld worden.

Voor zzp’ers geldt nu dat ze bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) alleen AOW krijgen, tenzij ze iets hebben gedaan om aanvullend pensioen op te bouwen. Dit is hoe het pensioen gaat veranderen voor zzp’ers en andere zelfstandigen onder de nieuwe wet.

Fiscale jaarruimte: voordelig geld opzijzetten voor je pensioen

Zelfstandige ondernemers krijgen veel meer fiscale jaarruimte. Je hebt jaarruimte als je minder aanvullend pensioen opbouwt dan de overheid maximaal toelaat. Je mag op die manier belastingvrij geld inleggen in je pensioen. Zo bouw je pensioen op via lijfrente of banksparen.

In dit artikel lees je over de jaarruimte en hoe je die optimaal benut.

Jaarruimte groeit

Het opbouwpercentage komt onder de nieuwe wet uit op 30 procent van je pensioengevend inkomen, terwijl die eerder 13,3 procent was. Een forse toename dus. Het maximum aan jaarruimte was € 15.317 en wordt € 34.550. Nogmaals een flinke groei. Wat betekent dit concreet?

Door deze wijziging kun je meer inleggen in je pensioen en profiteren van het belastingvoordeel. Dus meer inleggen, meer belastingvoordeel. Ook het inkomen waarover je pensioen mag opbouwen, gaat omhoog. Dat bedrag komt nu uit op € 128.810.

Reserveringsruimte

Als je je jaarruimte niet optimaal hebt benut, mag je dit met terugwerkende kracht doen. Dit heet reserveringsruimte of inhaalruimte. De inhaalperiode was altijd zeven jaar. Onder de nieuwe pensioenwet mag je langer reserveringsruimte benutten: tien jaar lang. Ook gaat het bedrag dat je maximaal kan inleggen voor je pensioen omhoog naar € 38.000 per jaar.

In het optimale geval – als je voldoende jaarruimte én reserveringsruimte – kun je dus per jaar € 34.550 plus € 38.000 = € 72.550 inleggen in je pensioen. Een mooie en snelle manier om je pensioengat te dichten en lijfrente op te bouwen!

Einde fiscale oudedagsreserve (FOR)

Goed om te weten: de nieuwe wet geldt vanaf 1 juli 2023, maar deze verruiming van de fiscale ruimte geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2023. Dat komt goed uit, want per 1 januari is de fiscale oudedagsreserve afgeschaft. Dat was tot voor kort een belangrijke regeling voor ondernemers om fiscaal voordelig geld opzij te zetten voor hun pensioen.

Pensioenfonds voor zzp’ers

Pensioenfondsen waren tot nu toe alleen voor mensen in loondienst. Of voor zzp’ers die na hun loondienst hebben gekozen voor een vrijwillige voortzetting van hun pensioen. Met de komst van de nieuwe pensioenwet gaat daar verandering in komen.

Het pensioenfonds voor zzp’ers is nog werk in uitvoering. Het zou inhouden dat je als zzp’er de voordelen krijgt van een pensioenregeling in plaats van bijvoorbeeld een lijfrente. Een van die voordelen is bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen – een uitkering voor je nabestaanden als je komt te overlijden.

Fondsen in bepaalde branches gaan nu verkennende experimenten doen voor zo’n zzp-pensioen. Mocht jij in een van die branches actief zijn, dan is de kans groot dat je hiervoor benaderd wordt door zo’n fonds.

Opgebouwde pensioen ineens uitkeren

Als je pensioen hebt opgebouwd, krijg je straks in het nieuwe stelsel de mogelijkheid om 10 procent van de inhoud van je pensioenpotje in één keer uit te laten betalen. Nu is het nog zo dat je het opgebouwde pensioen in delen per maand uitgekeerd krijgt. Naar verwachting gaat deze wijziging in per 1 juli 2024.

Nieuwe wetgeving: verplichte AOV

De nieuwe pensioenwet bevat ook wetgeving voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers. Het is nog niet duidelijk hoe deze AOV er precies uit gaat zien en wat de premie gaat zijn, maar zoals het nu lijkt, gaat het UWV deze verzekering uitvoeren. Naar verwachting gaat deze verplichte AOV pas in 2028 ingevoerd worden (of helemaal niet als blijkt dat er toch teveel tegenstand is).

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Financieel adviseur

De nieuwe pensioenwet heeft heel wat voeten in aarde. Het is begrijpelijk dat niet elke zzp’er tijd heeft om zich erin te verdiepen. Maar gezien het fiscaal voordeel dat je nu kunt meepakken, is het misschien nuttig om advies te vragen van een financieel adviseur of een pensioenadviseur.

Deze adviseur kan tips geven over hoe je de nieuwe regels voor je pensioen optimaal kunt benutten. Over al dan niet gebruikte jaarruimte, pensioenopbouw en wat fiscaal voordelig is voor jou. Als je het slim aanpakt, heb je relatief voordelig een goede pensioenregeling voor het moment dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt.

Nieuwsgierig naar welke pensioenoptie het beste bij jouw situatie past? Start de gratis Pensioen Scan

Picture of Martin De Coninck

Martin De Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.
Lees ook…
Je bent volop aan het ondernemen en je denkt nog lang niet aan stoppen of met pensioen gaan. Toch is het belangrijk om nu al na te denken over morgen….
De Wet Toekomst Pensioenen is een feit. We krijgen een modern pensioenstelsel met nieuwe regels voor het opbouwen van een aanvullend ouderdomspensioen….
Pensioenopbouw als zzp’er lijkt misschien een ver-van-je-bed-show, maar vroeg of laat wordt het realiteit. Wist je dat je als zzp’er meer risico loopt…
Wie zijn schaapjes allemaal op het droge heeft, hoeft niet bang te zijn om later op een houtje te moeten bijten. Maar is het dan nog steeds de moeite…
Een aanvullend pensioen opbouwen is voor zzp’ers geen luxe, maar een noodzaak. Want als je nu actie onderneemt, voorkom je later een hoop problemen. In…
Blue Monday is in januari, maar ook maart heeft een blauw randje. Vanaf 1 maart is het namelijk weer tijd om belastingaangifte te doen. Voor sommige…