Als u goederen vervoert krijgt u te maken met verschillende verzekeringen, waaronder de exportkredietverzekering oftewel EKV.

Inhoudsopgave

Benieuwd welke subsidies relevant zijn voor jou als mkb’er? Vul de subsidiewijzer in van onze partner Leap om te kijken welke regelingen voor jou van toepassing zijn.

De doelgroep

De EKV is bedoeld voor Nederlandse exporteurs die hun hoge/lage betalingssommen tegen risico’s willen verzekeren.

Het doel

Als u goederen of diensten exporteert, kunt u de markt nooit in zijn geheel voorspellen. U kunt te maken krijgen met onverwachte situaties die een risico voor uw export kunnen worden. Door het afsluiten van een exportkredietverzekering dekt u zich in tegen onwelkome situaties. Dit kan door:

  • Krediet – of leaserisico: exporteurs die hun goederen zelf of via hun bank financieren, lopen het risico dat de klant de koopsom niet, niet helemaal of te laat betaalt.
  • Fabricatierisico: Dit is het risico dat uw bedrijf de goederen om een bepaalde reden niet op tijd aan de afnemer kan leveren.
  • Het risico dat er koersrisico’s op de markt ontstaan.
  • Risico’s die u oploopt bij vooruitbetalingsgaranties.

Welke risico’s dekt een EKV- regeling nog meer?
Exporttransacties op basis van Asset Based Financiering (ABF) en Project Financiering (PF) kunnen verzekerd worden. Typerend voor ABF is dat uw onderneming of uw bank het juridische eigendom over het kapitaalgoed dat u uitvoert behoudt. U kunt dit vergelijken met leasing. Typerend voor PF is dat de verwachte opbrengst van een project als onderpand wordt gebruikt voor de financiering.

De belangrijkste voorwaarden

  • Uitsluitend de export van Nederlandse goederen en diensten komt in aanmerking.
  • Bij toekenning van EKV moeten de risico’s van gezonde aard zijn. Hiermee wordt bedoeld dat er geen schade is te verwachten.
  • U bent verplicht een eigen risico te dragen van 5-25 % van het maximaal te verzekeren bedrag.
  • U dient een verzekeringspremie te betalen waarbij rekening wordt gehouden met het type transactie, de kredietwaardigheid van het land en van de debiteur.

Voor welke landen geldt de regeling?

De overheid past geregeld per land de dekkingsmogelijkheden van de EKV aan. Als u afwijkende voorwaarden heeft betreffende een EKV met betrekking op opkomende markten, Midden- en Oost Europa, kan de Seno-Faciliteit meer op uw onderneming van toepassing zijn. Als uw voorwaarden heeft betreffende een EKV met betrekking op ontwikkelingslanden, kan de GOM-regeling meer op uw onderneming van toepassing zijn.

Ben jij voor alles goed verzekerd? Bekijk de verschillende mogelijkheden voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Adressen

Wanneer u beroep wilt doen op een EKV-regeling of meer info wilt over de verschillende faciliteiten kunt u uw aanvraag indienen bij:

Tip: Ben je benieuwd welke subsidies voor jou interessant zijn? Start de subsidiewijzer voor  MKB ondernemers  en ontvang direct een overzicht met alle relevante subsidiekansen.

Lees ook…
Je wilt innoveren met je bedrijf. Of: je wilt een samenwerkingsverband aangaan, maar mist de investeringen en slagkracht om dat mogelijk te maken. Veel…
Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder…
Je blijven ontwikkelen en leren is anno 2023 essentieel. De wereld ontwikkelt zich razendsnel en veranderingen volgen elkaar in rap tempo op. Des te…
Subsidies scheppen mogelijkheden voor de startende ondernemer én de ervaren ondernemer. Soms maken ze zelfs net het verschil tussen wél of niet met…
Wordt een van je werknemers ziek? Dan heb je ook als werkgever de verantwoordelijkheid dat je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk gaat….
Subsidie is een welkome financiële ondersteuning voor je bedrijf. Waar moet je bij een aanvraag allemaal rekening mee houden? Deze 9 tips helpen je op…