Categorieën

Kinderopvang is een zaak van ouders, werkgevers en de overheid. Zij dragen dan ook gezamenlijk de kosten voor kinderopvang. Wat betaalt u, als werkgever óf als zelfstandig ondernemer met kinderen en waar hebben u en uw werknemers recht op?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wie betaalt wat?

Voor een sterke economie is het belangrijk dat ook ouders van jonge kinderen kunnen (blijven) werken. Daarvoor moeten zij arbeid en zorg goed kunnen combineren. Goede kinderopvang is daarom van groot belang. In de Wet kinderopvang is vastgelegd dat kinderopvang een verantwoordelijkheid is van ouders, overheid én werkgevers. Zij dragen dan ook gezamenlijk de kosten voor de opvang.

Werkgevers

Werkende ouders krijgen geen vergoeding van hun werkgever, maar ontvangen alleen van de overheid nog een bijdrage voor kinderopvang. Als werkgever betaalt u hiervoor een een verplichte bijdrage. Zie voor de kinderopvangheffing de tabel Premies sociale verzekeringen »

Werknemers

Als beide ouders werken voorziet de overheid werknemers van een kinderopvangtoeslag. Deze vaste toeslag per gezin bestaat voor eenderde uit de totale kosten voor de kinderopvang. Daarbij hebben de ouders recht op een inkomensafhankelijke toeslag in de vorm van een percentage van de opvangkosten. Ouders ontvangen toeslag als ze gebruikmaken van formele kinderopvang (een door de gemeente geregistreerd kinderopvangcentrum, of een gastoudergezin aangesloten bij een gastouderbureau dat bij de gemeente staat ingeschreven).

Voor de vaste toeslag gelden bepaalde voorwaarden. Zo moet de werknemer bijvoorbeeld gebruik maken van formele kinderopvang en wordt de toeslag verstrekt voor kosten tot de wettelijke maximum uurprijs.

Eigen bijdrage ouders

Het resterende deel van de kinderopvangkosten is voor rekening van de ouders. De overheid stelt vast welk deel van de kosten ouders zelf moeten betalen. Hoe lager het inkomen, hoe meer kosten worden vergoed.

Zelfstandig ondernemers

Ook zelfstandigen met kinderen ontvangen een vaste toeslag van eenderde deel van de kosten (tot de maximum uurprijs) van de overheid. Daarnaast hebben zij, afhankelijk van hun inkomen, recht op een toeslag van de overheid, de kinderopvangtoeslag.

De Belastingdienst verstrekt toeslagen als één bedrag. De vergoeding van de Belastingdienst wordt automatisch uitgekeerd op grond van de reeds bekende gegevens, die ouders voor de inkomensafhankelijke toeslag hebben moeten verstrekken. Wie voor het eerst kinderopvangtoeslag wil ontvangen, moet daarvoor een aanvraag indienen bij de Belastingdienst.

Gastouderopvang

Reguliere kinderopvang kan aardig in de papieren lopen. Gastouderopvang kan voordeliger uitpakken. Het voordeligst (zowel voor werkgever als werknemer) is in de meeste gevallen gastouderopvang via een erkende instelling. De prijzen verschillen natuurlijk per kinderopvanginstelling. Maar ook wanneer de uurprijs van gastouderopvang niet lager is, kan deze vorm van opvang voordeliger uitpakken. Ouders betalen namelijk alleen voor de afgenomen uren opvang en niet per dagdeel, zoals meestal bij kinderopvanginstellingen. Dit laatste is met name ongunstig voor parttimers of mensen met onregelmatige werktijden, die maar voor een paar uurtjes opvang nodig hebben.

Oma als gastouder

Informele vormen van opvang zoals oma, de buurvrouw, een vriendin of een au pair komen in principe niet in aanmerking voor een overheidsbijdrage, tenzij de oppas wordt ingeschreven bij een gastouderbureau. De ouder ontvangt dan de overheidsbijdrage en houdt de ‘eigen oppas’.

Het gastouderbureau hanteert uiteraard wel selectiecriteria en kwaliteitseisen. Oma’s, buurvrouwen of vriendinnen die officieel willen optreden als gastouder moeten onder andere een contract afsluiten en een ‘risico-inventarisatie van de woning’ ondergaan.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Wordt een van je werknemers ziek? Dan heb je ook als werkgever de verantwoordelijkheid dat je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk gaat….
Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam…
Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder…
Voor ondernemers liggen heel wat subsidies klaar. Soms is het best lastig ze te vinden en aan te vragen, maar het is zonde om er geen gebruik van te…