Categorieën

Subsidie is een welkome financiële ondersteuning voor je bedrijf. Waar moet je bij een aanvraag allemaal rekening mee houden? Deze 9 tips helpen je op weg.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

1. Subsidie aanvragen vooraf indienen

Belangrijk om over subsidie aanvragen te weten: een subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend, dus voordat een verplichting is aangegaan of met activiteiten is gestart. Als de aanvraag is ingediend kan al worden begonnen, maar het risico bestaat dat de subsidie alsnog wordt afgewezen.

2. Welke subsidies kom jij voor in aanmerking?

Ga na welke subsidieregelingen op jouw situatie van toepassing zijn. De Nederlandse overheid en de Europese Unie bieden verschillende soorten subsidies en regelingen. Realiseer je daarbij ook dat regelingen vaak veranderen, soms openings- en sluitingstermijnen hebben en plotseling kunnen worden ingetrokken. Bovendien hebben ze vaak een ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ karakter. Subsidie krijgen is soms een kunst.

3. Informatie inwinnen over subsidies

Er zijn diverse instanties en websites waar je terecht kunt voor informatie, zoals het agentschap van de overheid Rijksdienst voor ondernemend Nederland of de KvK Neem contact op met sectorgenoten die al een subsidietraject hebben doorlopen. En praat ook met de subsidie verstrekkers. Zij beoordelen uiteindelijk je aanvraagformulier voor de subsidieregeling.

4. Zorg voor volledigheid bij je aanvraag

Een subsidieaanvraag moet aan een groot aantal criteria voldoen. Volledigheid verkleint de kans op afwijzing van een subsidieregeling. Breng daarom nauwkeurig in kaart welke activiteiten je wilt gaan ontplooien, hoeveel geld je denkt nodig te hebben en waar je dat aan gaat besteden.

Schrijf een projectplan en doe dit enthousiast en overtuigend. De meeste subsidie aanvragen doe je met een aanvraagformulier dat je kunt downloaden via de website van de overheidsorganisatie die de subsidie regelt. Soms heb je daarvoor eHerkenningsmiddel nodig.

5. Start op tijd

Een subsidie aanvragen kost tijd en is niet altijd makkelijk. Bij sommige aanvragen kan je pas in aanmerking komen, wanneer je een uitgebreid projectplan hebt geschreven. Bovendien duurt het ook vaak lang voordat de overheid een beslissing heeft genomen.

Nadat je je aanvraag hebt ingediend, ontvang je een ontvangstbevestiging per mail.

De beslissing door de overheid kan positief of negatief zijn of leiden tot een vragenbrief. Dan heeft de overheid meer informatie nodig. Is de beschikking positief, maar wordt er pas laat tot betaling overgegaan, dan ontvang je een verleningsbeschikking waarmee je geld kunt lenen bij de bank.

6. Start met ‘simpele’ subsidies

Vraag niet direct allerlei Europese subsidies aan. Het kost veel tijd, er zijn veel voorwaarden en vereisten en de kans op succes is niet altijd even groot. Begin met regionale subsidies, dan landelijke en dan pas Europese.

Relatief makkelijk: WBSO of ISDE

Maak bijvoorbeeld gebruik van de WBSO, een subsidie voor onderzoek en ontwikkeling. De procedure is relatief makkelijk. Of de investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. (ISDE) Met de ISDE krijg je een deel van het investeringsbedrag terug.

7. Samen sta je sterker

Zoek samenwerkingspartners. Samen sta je sterker. Als mkb-bedrijf kun je bijvoorbeeld de samenwerking aangaan met bedrijven uit dezelfde sector, denk hierbij aan sectorale samenwerkingsverbanden.

Als je als mkb-bedrijf internationale ambities hebt, kun je je bijvoorbeeld aansluiten bij Partners for International Business (PIB). Want starten in het buitenland kan best ingewikkeld zijn. En met PIB kun je gebruik maken van de kennisuitwisseling en het netwerk van PIB.

NB: PIB heeft ook een fonds voor ‘groene activiteiten’. Bijvoorbeeld voor bedrijven die meer groene banen creëren of duurzame export willen realiseren.

8. Voorkom een boete 

Voer het project uit volgens de planning van de ingediende aanvraag. Meld veranderingen op tijd. Vaak kost een innovatief project toch meer dan begroot en extra subsidie is niet vanzelfsprekend. Als de administratie van het project niet in orde is, loop je de kans dat subsidiegeld moet worden teruggestort. In het uiterste geval kun je zelfs een boete krijgen.

9. Schakel een subsidieadviseur in 

Een adviseur kan voor je uitzoeken hoe kansrijk een aanvraag is. Dat kost je 10 tot 15% van de subsidie, waarbij je een afspraak kunt maken op basis van no cure, no pay. Via de beroepsorganisatie van subsidieadviseurs kun je een subsidieadviseur zoeken die gespecialiseerd is in jouw vakgebied.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden.

Welke subsidies zijn er in 2023

Alle subsidies 2023 voor het mkb.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder…
Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam…
Voor ondernemers liggen heel wat subsidies klaar. Soms is het best lastig ze te vinden en aan te vragen, maar het is zonde om er geen gebruik van te…
Wordt een van je werknemers ziek? Dan heb je ook als werkgever de verantwoordelijkheid dat je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk gaat….