Categorieën

Investeren in innovatie aantrekkelijk maken

Ondanks corona blijven Nederlandse bedrijven innoveren. Maar hoe zit het met het mkb? Is er ook geld beschikbaar voor innovatie? Hoe kun je investeren in innovatie? Tips voor het mkb.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Innovatie in Nederland

Over het algemeen wordt investeren in innovatie door met name middelgrote en kleine bedrijven (mkb) nog als relatief duur ervaren. Nederlandse bedrijven investeren relatief veel in innovatie, dit is ook een van de voornaamste redenen waarom Nederland het telkens goed doet in lijsten van meest innovatieve landen.

Nederland is één van de innovatiefste landen ter wereld. Dit neemt echter niet weg dat de kosten voor innovatie, zoals loonkosten, materiaalkosten en uitbesteedt onderzoek relatief hoog zijn. Daarnaast is er een risico of organisaties hier op de lange termijn de vruchten van kunnen plukken in de vorm van een hogere winstgevendheid, een verbeterde concurrentiepositie, onderscheidend vermogen en/of een kortere levenscyclus van producten.

Digitale ontwikkelingen maken innovatie aantrekkelijker

ICT en digitalisering spelen een cruciale rol binnen het innovatieklimaat en de groeiambities van mkb-bedrijven. Veel bedrijven hebben niet de tijd, het geld en de expertise om adequaat in te spelen op de digitale ontwikkelingen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft als oplossing voor dit probleem enkele jaren geleden het MKB-actieplan gedefinieerd. Het kabinet investeert met het actieplan tot en met 2021 € 200 miljoen in een breed scala aan maatregelen waaronder digitalisering, toepassing van innovatie en regionale samenwerking. Dat is goed aantrekkelijk voor de relatief ‘jonge’ bedrijven die innovatie vaak te duur vinden.

Innovatie is toegankelijk

Het eerder vermelde MKB-actieplan wordt onder meer geoperationaliseerd in de vorm van een ophoging van budget van bestaande populaire subsidieregelingen, waaronder de SBIR, de MIT en het Innovatiekrediet.

Bovendien wordt er budget gestoken in nieuwe subsidieregelingen gericht op innovatie en regionale samenwerking. Hierdoor worden de kosten en investeringen in innovatie significant verlaagd, waardoor er een betere businesscase ontstaat om te investeren in nieuwe (digitale) ontwikkelingen en innovatie.

Subsidieregelingen bieden uitkomst

Innoveren is door financieringsinstrumenten en subsidieregelingen zowel voor kleine, middel- als grote bedrijven toegankelijk! Onze koploperpositie op het gebied van innovatie is mede tot stand gekomen door het aantrekkelijke financieringsklimaat en de mogelijkheid tot het delen van risico’s.

De WBSO, MIT en de Innovatiebox zijn voorbeelden van financieringsinstrumenten die investeringen in innovatie en R&D financieel aantrekkelijk maken.

Strategisch subsidies inzetten

Wist je dat het aanvragen van een subsidie instrument meer kans op succes heeft indien er wordt samengewerkt met een subsidieadviesbureau? De subsidiespecialisten weten welke paden te bewandelen en kunnen je strategisch verder helpen én jouw investeringskosten in innovatie verlagen.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam…