Categorieën

Meer bedrijven, meer geld

Op 21 januari heeft de overheid nieuwe regelingen bekendgemaakt voor ondernemers die in zwaar weer zijn gekomen door de coronacrisis. De nieuwste maatregelen betreffen onder meer hulp aan starters, een garantiefonds voor evenementen en een flinke versteviging van de bestaande regelingen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Nu het vaccineren is begonnen komt het eind van de crisis in zicht, maar in de maanden die nog komen is steun harder nodig dan ooit. Met dit steunpakket komt het demissionair kabinet tegemoet aan de roep uit het bedrijfsleven.

Meer bedrijven kunnen nu aanspraak maken op de set maatregelen. Daarnaast zijn veel reserves verdampt de afgelopen maanden en kunnen ondernemers met dit pakket weer het eigen vermogen versterken. 

Corona steunpakket 3.0

Sinds het begin van de wereldwijde pandemie heeft de overheid verschillende steunpakketten opgetuigd. Het eerste pakket liep in mei 2020 af, het tweede in september.

Het derde steunpakket is aanspreekbaar tot juni 2021. Gezamenlijk is in deze steunpakketten al bijna €40 miljard geïnvesteerd. Daar komt nu een extra investering van zo’n € 7,6 miljard bij. De regelingen van het uitgebreide steunpakket gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Belangrijkste uitbreidingen corona steunpakket

Wat is er veranderd in het nieuwe steunpakket? Een overzicht van de belangrijkste uitbreidingen:

Meer bedrijven hebben aanspraak op TVL

Een grote wens uit het MKB was betere toegang tot de regeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Meer bedrijven kunnen deze ondersteuning aanvragen. Kleine ondernemers worden nu ook via deze regeling ondersteund. Daarnaast is de eis van maximaal 250 medewerkers losgelaten, waardoor grotere bedrijven ook aanspraak kunnen maken op de TVL.

Regeling voor starters

Een nieuw hoofdstuk in het steunpakket is gereserveerd voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 zijn begonnen. Zij kunnen gebruik maken van tegemoetkoming in vaste lasten (TVL) en corona-overbruggingskredieten. De referentieperiode voor ondersteuning is het derde kwartaal van 2020. 

Evenementen garantiefonds

Met deze regelingen kunnen evenementen vanaf 1 juli dit jaar weer gepland en georganiseerd worden. Als door corona toch een streep door het evenement wordt gezet, staat de overheid garant voor de kosten. Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt. 

Overzicht regelingen uitgebreide steunpakket

Welke ondersteuning kun je als ondernemer nu precies krijgen? Een overzicht van alle regelingen in steunpakket 3:

TVL: ondersteuning vaste lasten

Bedoeld voor zzp’ers en MKB-bedrijven om vaste lasten te betalen. Het gaat om vaste kosten die telkens terugkomen, zoals huur, verzekeringen, onderhoud, abonnementen, etc.

Loonkosten horen hier niet bij, die vallen onder de NOW-regeling. De TVL geldt bij minimaal 30% omzetverlies, toe te schrijven aan de coronacrisis. De nieuwe regeling ziet er zo uit:

 • Maximaal 85% van vaste lasten vergoed (dit was 70%).
 • Maximumbedrag per kwartaal € 330.000 in het MKB.
 • Minimumbedrag verhoogd naar € 1.500 (dit was € 750).
 • Geldt voor alle bedrijven in Nederland (was eerst beperkt).

NOW: vergoeding van loonkosten

Bedoeld voor alle werkgevers om personeel door te kunnen betalen. Werknemers krijgen in deze regeling hun loon volledig doorbetaald, werkgevers worden tegemoetgekomen in deze kosten. Ook de NOW geldt bij minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. De nieuwe regeling bestaat uit:

 • 85% vergoeding van de loonsom (was 80%).
 • De loonsomvrijstelling blijft 10%.
 • Vanaf 15 februari aan te vragen voor de eerste 3 maanden van 2021.

Tozo: tijdelijke overbrugging voor zelfstandigen

Bedoeld voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, om in hun levensonderhoud te voorzien. De regeling omvat een uitkering als het inkomen onder het sociaal minimum is gezakt en een lening om liquiditeitsproblemen op te vangen. Deze regeling ziet er in het uitgebreide steunpakket als volgt uit:

 • Tozo wordt verlengd, per 1 april gaat de vierde regeling in (Tozo 4).
 • Kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf de vorige maand.
 • Vanuit Tozo 4 kan geen aanvraag gedaan worden voor Tozo 3, die loopt t/m 31 maart 2021. 
 • De geplande vermogenstoets wordt niet ingevoerd.

Voorraadvergoeding detailhandel

Bedoeld voor ondernemers met moeilijk verkoopbare voorraad. Deze vergoeding wordt verlengd en verhoogd. De subsidie is:

 • Opslag bovenop de TLV regeling van 21% (was 5,6%)
 • Maximale vergoeding van € 200.000.

Belastingmaatregelen

 • Uitstel van belasting: ondernemers kunnen tot 1 juli 2021 uitstel van betaling of verlenging van uitstel aanvragen. Je krijgt 36 maanden de tijd om de uitstaande schuld te betalen, te beginnen vanaf 1 oktober 2021 (dit was 1 juli).
 • Time-out arrangement: er wordt onderzocht of de Belastingdienst soepeler kan omgaan met kwijtschelden van belastingschulden. 
 • Vergoeding thuiswerkkosten: er wordt onderzocht of deze kosten via een nieuwe belastingregeling vergoed kunnen worden. 
 • Vergoeding reiskosten: vaste reiskostenvergoedingen kunnen tot 1 april 2021 opnieuw onbelast worden vergoed.
 • Urencriterium: deze wordt net als in 2020 versoepeld in 2021. Hiermee kunnen ondernemers nog steeds gebruik maken van aftrekposten, terwijl ze wellicht niet aan het urenvereiste van 1225 uur komen vanwege de coronacrisis.

Waarom deze nieuwe maatregelen?

Er vallen ongekend harde klappen in veel branches door de verplichte sluiting, zeker nu deze verlengd is. Het doel van nieuwe maatregelen is dan ook om bedrijven tegemoet te komen die nu nog meer schade oplopen of zelfs op omvallen staan. 

Tijdens de aangekondigde verlenging in de persconferentie op 12 januari zei minister-president Mark Rutte daarover: “Nu er licht aan het eind van de tunnel is, is het belangrijk zoveel mogelijk bedrijven en banen door deze crisis heen te trekken. Als je als bedrijf van de ene op de andere dag wordt gesloten, moet je gewoon op steun kunnen rekenen. Dat is een kwestie van fatsoen en solidariteit.”

Hoe maak je gebruik van de nieuwe maatregelen?

Ben je benieuwd voor welke onderdelen je in aanmerking komt? Doe de gratis Corona Noodfonds 3.0 Scan

De loketten voor het daadwerkelijk aanvragen van steun zijn:

 • RVO  voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).
 • UWV voor de vergoeding loonkosten (NOW) 
 • Plaatselijke gemeente voor ondersteuning zelfstandig ondernemers (Tozo)
 • Belastingdienst voor de belastingmaatregelen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Wordt een van je werknemers ziek? Dan heb je ook als werkgever de verantwoordelijkheid dat je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk gaat….
Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam…
Voor ondernemers liggen heel wat subsidies klaar. Soms is het best lastig ze te vinden en aan te vragen, maar het is zonde om er geen gebruik van te…
Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder…