Gebruik hiervoor subsidie!

De overheid beloont jou in de vorm van subsidie als je iemand in dienst neemt die een duwtje in de rug kan gebruiken, of als je jouw werknemers wilt bijscholen. Een overzicht van de regelingen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Nieuwe werknemer aannemen

Subsidies zijn de tegenhanger van boetes: de overheid stimuleert gedrag met een financiële bonus. Er zijn tientallen geldpotjes beschikbaar, bijvoorbeeld bij het in dienst nemen van een nieuwe werknemer. Dat geldt met name voor personeel met een ‘smetje’ (werkloos, Wajong, 55-plus). Bij een zogenaamde proefplaatsing is het financiële voordeel zelfs 100 procent. Dan heb je de eerste drie maanden eigenlijk een gratis arbeidskracht.

In sectoren met piekperioden, zoals de agrarische sector, kunnen werkgevers aanspraak maken op een vrijstelling van de premieplicht bij kortlopende contracten.

Werknemers opleiden

Een tweede categorie waar geld valt op te halen, is het opleiden van werknemers. De subsidies zijn er in de vorm van vergoedingen en als fiscale regelingen in de loonsfeer, de zogenoemde afdrachtvermindering onderwijs.

Er zijn acht verschillende opleidingscategorieën, uiteenlopend van beroepsbegeleidende leerweg tot promotieonderzoek aan de universiteit waarvoor loonsubsidie beschikbaar is. Voor elk potje gelden weer andere voorwaarden om in aanmerking te komen. Tot nog toe hebben de regelingen de bezuinigingsdrift overleefd. Sommige bedragen zijn zelfs verhoogd.

Zijn er ook andere geldbronnen?

Ja. Als je aangesloten bent bij een Opleiding & Ontwikkelingsfonds van jouw branche, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie voor scholing van jouw medewerkers uit het Europees Sociaal Fonds.

De voorwaarden en indieningstermijnen verschillen per fonds. Een voorbeeld van is het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, waar je als winkeleigenaar tot 40 procent subsidie kunt krijgen voor de opleiding van jezelf of jouw medewerkers.

Ook hier is het internet een uitstekende informatiebron om te checken of je wellicht in aanmerking komt voor een vergoeding. En meestal weet de opleiding zelf wel aan welke eisen en voorwaarden je moet voldoen.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Je wilt innoveren met je bedrijf. Of: je wilt een samenwerkingsverband aangaan, maar mist de investeringen en slagkracht om dat mogelijk te maken. Veel…
Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder…
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee de overheid innovatie aanmoedigt. Wat de WBSO precies is, wie…
Subsidie is een welkome financiële ondersteuning voor je bedrijf. Waar moet je bij een aanvraag allemaal rekening mee houden? Deze 9 tips helpen je op…
Voor ondernemers liggen heel wat subsidies klaar. Soms is het best lastig ze te vinden en aan te vragen, maar het is zonde om er geen gebruik van te…
Wordt een van je werknemers ziek? Dan heb je ook als werkgever de verantwoordelijkheid dat je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk gaat….