Nederland telt meer dan duizend subsidieregelingen en andere ondersteuningsmogelijkheden. Hoe groot is de kans dat er ook voor jouw voordeel te halen valt? Lees het in deze 10 vragen en antwoorden.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

1. Wanneer spelen subsidies een rol?

Geert Bruns van MKB Adviseurs hanteert een helder criterium: “Als je bedrijf in beweging is, dan moet je aan subsidie denken. Ga je investeren? Innoveren? Exporteren? Neem je personeel aan? In al deze gevallen moet je jezelf de vraag stellen: ‘In hoeverre is mijn investering gewenst door de overheid?’. Een voorbeeld: neem je een gezond iemand van rond de dertig aan, dan is er niets te halen, maar bij een Wahjonger of een ouder iemand ligt er wel geld te wachten.”

2. Voor wie zijn subsidies het interessantst?

“Wij hebben voor ieder bedrijf wel iets waarmee een ondernemer zijn voordeel kan doen”, stelt Rogier Esselbrugge van Agentschap NL. De overheid heeft tien beleidsspeerpunten benoemd. Ben je in een van deze sectoren actief of investeer je op een van deze terreinen, dan moet je de informatie goed in de gaten houden, adviseert Bruns.

“Lees de kranten. De overheid wil onderwerpen die zij belangrijk vindt vaak net even wat ‘lekkerder’ maken. Neem bijvoorbeeld warmte-isolatie. In het bouwbesluit staat dat voor nieuwbouw tot op de millimeter voorgeschreven. Maar bij renovatie is hierop voordeel te pakken.”

3. Hoe weet je dat er iets tussenzit voor jouw bedrijf?

“Subsidies richten zich altijd op een bepaald onderwerp”, zegt Esselbrugge. “De belangrijkste tip is om op tijd contact met ons op te nemen. Dan kunnen wij kijken of daar iets bij past.”

Hoe eerder je contact opneemt, hoe eerder je weet of de overheid iets voor je kan betekenen en des te eerder weet je of je financiering kunt krijgen om jouw plannen te realiseren. Bij een investering in energie of milieu is het belangrijk om duurzaamheid mee te nemen in de keuze, geeft Bruns als voorbeeld.

“Meestal weet een leverancier of er subsidie op een product zit. Al vinden ze het ook wel weer lastig vanwege de extra rompslomp. Vaak zullen ze er niet meteen zelf mee komen, maar ze weten het wel.”

4. Waarop moet je alert zijn?

“Bij veel regelingen is het zo dat je eerst subsidie moet aanvragen en pas bij groen licht mag investeren. Daar moet je tegen kunnen”, waarschuwt Bruns.

“Veel ondernemers nemen die tijd niet en willen direct schakelen. Een van de grootste problemen rond de subsidies is de inconsistentie. Het ene moment is het loket nog open, het andere moment dicht en val je buiten de boot. Het is daarom altijd zaak er tijdig bij te zijn.”

5. Welke fout moet je vermijden?

Je moet goed weten wat je wilt met een project of product. “Hoe specifieker en concreter een ondernemer beschrijft wat hij doet, des te groter is de slagingskans”, zegt Esselbrugge. En je moet de subsidie niet aanvragen om de subsidie, meent Bruns. Het doel blijft de continuïteit van de onderneming. Dat is het belangrijkste dat er is.

“De subsidie moet bij je passen. Het is een financieringsmogelijkheid, meer niet”, waarschuwt hij. “Iets bedenken, specifiek om in aanmerking te komen voor de subsidie werkt niet. Ik heb nog nooit meegemaakt dat dit lonend is.”

6. Wat is de meest toegankelijke regeling?

Interessant is bijvoorbeeld de WBSO, Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, een belastingteruggave op de loonkosten. “De regeling past in de mode om steeds meer zaken te fiscaliseren”, stelt Bruns.

Een ander voorbeeld is de energie- en milieuaftrek. “Dat is een kwestie van één telefoontje naar ons of de BelastingTelefoon en je weet of een bedrijfsmiddel op de lijst staat.”

7. Hoe zit het met de (extra) administratieve lasten?

Er blijft een spanningsveld tussen een lage drempel enerzijds, en strakke controle aan de andere kant. Er is een maatschappelijke stroming die eist dat de overheid moet kunnen verantwoorden hoe het geld wordt uitgegeven. De overheid ontkomt er niet aan om controlemechanismen in te bouwen.

“Geld moet je niet zomaar weggeven als overheid. Daar moet je zuiver mee omgaan”, zegt Esselbrugge. “Hoe meer geld ermee is gemoeid, hoe strenger er gekeken wordt.”

8. Hoe hoog ligt de drempel over het algemeen?

Dat varieert per regeling. Bruns: “Voor regelingen waar een projectplan voor nodig is, heb je veelal de hulp van buitenaf nodig. Het ligt ook aan het soort ondernemer dat je bent. Ben je gewend projectvoorstellen te schrijven, dan gaat een aanvraag je waarschijnlijk makkelijker af.”

Volgens Esselbrugge moet je je niet laten afschrikken door het papierwerk: “We hebben genoeg mensen die de ondernemer kunnen helpen.”

9. Welke criteria hanteert de overheid?

“Wij geven geen geld om bedrijven overeind te houden. Projecten moeten levensvatbaar zijn”, zegt Esselbrugge. Vaak is dat in een vroeg stadium nog moeilijk te voorspellen.

Om innovatie te stimuleren, schrijft de overheid incidenteel een prijsvraag uit voor nieuwe, onconventionele ideeën op bepaalde thema’s. Deze SBIR-regeling (Small Business Innovation Research) bestaat uit drie fasen: een onderzoek naar de haalbaarheid, het onderzoek- en ontwikkeltraject en het vermarkten. Esselbrugge: “De eerste twee fasen helpen wij financieren, het vermarkten moet de ondernemer zelf doen.”

10. Hebben subsidies nog een ander voordeel?

Een subsidie kan een mooi vehikel zijn om op mee te liften. Dat doet de autobranche heel slim en goed. “De merken die daar goed op zijn ingespeeld verkopen het beste”, constateert Bruns.

“Je zou je kunnen voorstellen dat een producent met bijzonder energiebesparende machines (nieuwe) klanten daarmee over de streep kan trekken.”

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling waarmee de overheid innovatie aanmoedigt. Wat de WBSO precies is, wie…
Subsidie is een welkome financiële ondersteuning voor je bedrijf. Waar moet je bij een aanvraag allemaal rekening mee houden? Deze 9 tips helpen je op…
Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam…
Voor ondernemers liggen heel wat subsidies klaar. Soms is het best lastig ze te vinden en aan te vragen, maar het is zonde om er geen gebruik van te…
Wordt een van je werknemers ziek? Dan heb je ook als werkgever de verantwoordelijkheid dat je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk gaat….
Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder…