Een van uw werknemers besluit om er in de weekenden en avonduren 'iets bij te gaan doen', wat concurrentie voor uw bedrijf betekent. Kan dat zomaar?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Deze vraag werd aan De Zaak Advies voorgelegd

“Ik heb een werknemer die al acht jaar fulltime bij mij in dienst is. Hij heeft zich onlangs ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en doet in het weekend en in de avonduren werk dat concurrentie voor mijn bedrijf betekent. Mag dat? En als het niet is toegestaan, hoe zorg ik er dan voor dat mijn werknemer ermee ophoudt?”

Antwoord van Bauco van der Meulen, adviseur bij De Zaak Advies

“Nee, uw werknemer mag u tijdens zijn dienstverband niet beconcurreren. Dat is een onrechtmatige daad, beschreven in het Burgerlijk Wetboek. Dus ook buiten zijn officiële werktijden mag hij geen werk doen dat concurrerend is voor uw bedrijf.”

“Ga met de werknemer om tafel en zeg dat het hem niet is toegestaan u te beconcurreren zolang hij in dienst is. Sommeer hem te stoppen met de concurrerende bezigheden en maak daar afspraken over. Zet deze op papier en laat de medewerker deze ondertekenen. Onderteken de afspraken zelf ook.”

“Maak een verslag van het gesprek dat ook door u en de werknemer wordt ondertekend. Bewaar dit verslag in het dossier van uw werknemer.”

Ontslag op staande voet

“Als de werknemer de afspraken niet nakomt, dan kunt u onderzoeken of u voldoende argumenten, ofwel een dringende reden, heeft om hem op staande voet te ontslaan. In dat geval moet u niet alleen snel handelen, maar ook gelijk een zogenoemde ‘ontslagvergunning voor zover vereist’ aanvragen. Daarmee voorkomt u dat u de werknemer nog langere tijd moet doorbetalen, mocht de rechter oordelen dat het ontslag op staande voet onterecht is. Dit zou betekenen dat de werknemer nog steeds in dienst is. Met een dergelijke ontslagvergunning heeft u in ieder geval een zekere einddatum van de arbeidsovereenkomst.”

Concurrentie- en relatiebeding

“De werknemer kan er natuurlijk ook voor kiezen zijn baan op te zeggen en voor zichzelf te beginnen. Met een concurrentie- en/of een relatiebeding voorkomt u dat medewerkers u direct kunnen gaan beconcurreren en klanten van uw bedrijf benaderen als zij uit dienst treden. Als er in dit geval geen concurrentie– of relatiebeding is afgesproken, kunt u proberen dat alsnog te doen. Als de werknemer dat niet zit zitten, wat natuurlijk logisch zou zijn als hij voor zichzelf wil beginnen, kunt u proberen hem er alsnog toe te bewegen door geld te bieden.”

“De werknemer mag sowieso geen zaken gebruiken die van uw bedrijf zijn. Hij mag dus bijvoorbeeld geen klantenbestand meenemen.”

Lees ook:

– Checklist concurrentiebeding »
– “Wanneer kan ik een medewerker op staande voet ontslaan?” »
– Een werknemer aannemen van een concurrent. Mag dat? »
– Relatiebeding arbeidscontract geldt ook voor social media »

Leden van de De Zaak kunnen met al hun vragen bij onze adviseurs terecht. Onbeperkt.

Stuur een mail naar: support@dezaak.nl!

Nog geen lid? Lees hier wat de voordelen zijn »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…