Categorieën

Arbeidscontract

Dag VAR. Dat was het dan. Nu wil de Belastingdienst ons massaal aan de modelovereenkomsten hebben. Maar wat hebben we daar nu eigenlijk aan en hoe kunnen we zelf zo’n overeenkomst opstellen?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Verschil tussen VAR en Wet DBA

VAR is de afkorting voor verklaring arbeidsrelatie. Wie als ondernemer aangemerkt werd en dus voldoende zelfstandig werkte, kon een VAR krijgen, waarmee de opdrachtgever grote zekerheid kreeg over de arbeidsrelatie. Als achteraf bleek dat opdrachtnemer toch geen ondernemer was, werd de opdrachtnemer aangeslagen voor loonheffingen en premies. VAR gaf dus alleen de opdrachtgever (fiscale) zekerheid.

Met de Wet DBA worden deze risico’s meer verdeeld. Als er volgens een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst wordt gewerkt, dan is er sprake van een opdrachtgever en opdrachtnemer (die ondernemer is). Het geeft echter geen zekerheid. De Belastingdienst mag achteraf controleren en bepalen of er werkelijk sprake was van een overeenkomst van opdracht of eigenlijk van een arbeidsovereenkomst. Dit oordeel heeft vervolgens terugwerkende kracht. Belastingen en premies kunnen dan alsnog op opdrachtgever verhaald worden. Het is daarom erg belangrijk goede afspraken te maken en volgens de overeenkomsten te werken.

Modelovereenkomsten alleen op fiscale punten gecontroleerd

De Belastingdienst heeft een aantal overeenkomsten online gepubliceerd, met nummers, zodat iedereen die kan gebruiken. Deze overeenkomsten zijn uiteraard al door de Belastingdienst goedgekeurd. Het idee is dat je aan vermelding van het nummer van de overeenkomst al genoeg zou kunnen hebben.

Het probleem is echter dat deze overeenkomsten alleen op fiscale punten zijn gecontroleerd en daarom helemaal niet altijd even gunstig zijn voor opdrachtnemer of opdrachtgever. De overeenkomsten sluiten vaak niet aan op de werkelijke situatie. Je zult daarom alsnog de overeenkomsten zelf moeten (laten)opstellen of aanpassen.

Vooral risicovol voor de opdrachtgever

Omdat de beoordeling van de Belastingdienst terugwerkende kracht heeft, moet een opdrachtnemer dus ook met terugwerkende kracht als werknemer gezien worden, wanneer er niet met een goede overeenkomst is gewerkt of wanneer er niet goed volgens een wel juiste overeenkomst is gewerkt. Er moeten alsnog loonheffingen en premies betaald worden. Dat wordt in eerste instantie verhaald op de opdrachtgever. Al zou je in de overeenkomst dus afspreken dat de premies door de opdrachtnemer betaald moeten worden (die heeft immers ook een hoger uurloon gekregen, ter verrekening van dat soort kosten), kan dat in de praktijk niet, omdat premies niet op een werknemer verhaald mogen worden volgens artikel 20 van de Wet financiering sociale verzekeringen. De werknemer moet uiteindelijk de loonbelastingen betalen.

Overeenkomst door de Belastingdienst laten controleren?

De modelovereenkomsten zijn handig omdat ze vooraf door de Belastingdienst zijn gecontroleerd. Je kunt ook je eigen overeenkomsten door de Belastingdienst laten controleren. Ze beloven dat binnen 6 weken te doen. Maar is dat echt nodig? Als je weet dat het fiscale deel in orde is, is laten controleren door de Belastingdienst niet echt nodig. Er wordt immers pas achteraf definitief bepaald of er werkelijk sprake was van een opdracht in plaats van een arbeidsovereenkomst.

Gaat het om heel korte opdrachten, dan is controle helemaal overbodig. Als je meerdere opdrachten per week of per maand hebt of vele verschillende opdrachtgevers in een jaar hebt en je dus zeker weet dat je een ondernemer bent, dan kan zo’n korte opdracht al bijna niet meer als arbeidsovereenkomst worden aangemerkt. Een overeenkomst laten controleren is vooral belangrijk bij langer lopende opdrachten. Of deze nu parttime of fulltime zijn.

Goede afspraken maken

Behalve over de fiscale zaken, moeten er ook over andere zaken goede afspraken gemaakt worden. Verwijzen naar een nummertje van de Belastingdienst is niet aan te raden. Neem liever de fiscale bepalingen uit de vooraf goedgekeurde overeenkomsten over en ga verder zelf aan de slag om een goede overeenkomst op te stellen. Probeer in de overeenkomst onder meer de volgende vragen te beantwoorden:

  • Is het een overeenkomst voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd of duurt de overeenkomst tot de specifieke opdracht is voltooid?
  • Kan er opgezegd worden en zo ja hoe, met welke termijnen?
  • Beschrijf de opdracht. Wat moet er gedaan worden? Is dit een resultaatsverplichting of een inspanningsverplichting?
  • Wie draagt de verantwoordelijkheid wanneer er iets mis dreigt te gaan? Wie draait op voor de schade?
  • Wat is de vergoeding? Welke (extra) kosten mogen in rekening worden gebracht?
  • Wanneer wordt er gefactureerd en wat is daar de betalingstermijn van?
  • Is er Intellectuele Eigendomsrecht in het spel? Zo ja, aan wie komen die toe?
  • Schrijf verder op wat voor deze opdracht belangrijk is.

Heb je al aan algemene voorwaarden gedacht?

Doe je vaak dezelfde soort opdrachten? Dan kunnen algemene voorwaarden erg handig zijn. Daarin staan alle afspraken en voorwaarden vermeld die jij voor al je opdrachtgevers of opdrachtnemers hanteert. Dit document mag niet aangepast worden, maar er zou in een overeenkomst wel verwezen kunnen worden naar een bepaling uit de algemene voorwaarden, om vervolgens te vermelden dat die komt te vervallen of vervangen wordt door een andere bepaling.

Maak je niet zo druk

Is het erg dat de VAR is verdwenen? Tsja, dat hangt misschien af van de manier waarop je hiervoor werkte. Veel opdrachtnemers deden dezelfde soort opdrachten voor verschillende opdrachtgevers. Het was een kwestie van een keer per jaar een VAR aanvragen en die bijvoegen bij een offerte of overeenkomst. Het gaf vooral de opdrachtgever veel zekerheid. De verantwoordelijkheid wordt nu wat meer verdeeld. Het was altijd al verstandig om met goede overeenkomsten te werken, dus dit fiscale component kan geen kwaad. Het enige wat wellicht minder prettig is, is dat deze modelovereenkomsten nog steeds geen zekerheid bieden.

Je zult altijd maar af moeten wachten of de Belastingdienst komt controleren en wat ze er dan van vinden. Erg belangrijk dus om wel echt volgens de fiscale regels uit de overeenkomst te werken en daar niet van af te wijken!

Deze blogpost is geschreven door Charlotte Meindersma van Charlotte’s Law.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…