Een sterfgeval brengt naast een hoop leed ook veel papierwerk met zich mee. U staat er misschien liever niet bij stil, maar weet u hoeveel rompslomp uw nabestaanden 'erven'? Voorkom dit door nu al het een en ander goed te regelen.

Inhoudsopgave

Wist je dat je tot 30 september met terugwerkende kracht kan profiteren van je BV? Geruisloze inbreng is een fiscale regeling waar je gebruik van kan maken als je je eenmanszaak of vof omzet naar een BV. Ontdek direct wat jouw opties zijn

Testament

Wat moet er met uw bezittingen gebeuren na uw overlijden. Naar wie moeten de aandelen of het bedrijf? Moet er een bewindvoerder worden aangewezen? Het is verstandig om dit vroegtijdig te regelen en vast te leggen in een testament. Welke punten moet u meenemen bij het opstellen van het testament? Lees meer»..

Trouwen op huwelijkse voorwaarden

De meeste huwelijken in Nederland worden in gemeenschap van goederen afgesloten, maar voor zelfstandig ondernemers is het slim om een huwelijk op huwelijkse voorwaarden te overwegen. Als u komt te overlijden, heeft de bepaling ‘in gemeenschap van goederen’ gevolgen voor zowel het privebezit van uw echtgenoot als voor de continuïteit van het bedrijf. Niet alleen het vermogen wordt verdeeld over uw wettige erfgenamen, maar zij zullen ook de schulden moeten voldoen. U wilt u uw naasten hier ongetwijfeld liever voor behoeden.

Verzekeren

Het overlijdensrisico kan op meerdere manieren worden verzekerd. U kunt zich verzekeren voor alleen de uitvaart en alle kosten die de begrafenis of crematie met zich meebrengt, u kunt uw gezin van inkomen verzekeren en u kunt ook gecombineerd sparen en verzekeren op uw leven.

Ook is het pensioen behalve een oudedagsvoorziening voor uzelf, mogelijk een potje voor de nabestaanden.

De opvolging of de verkoop van het bedrijf

U kunt over uw graf heen ‘regeren’ als u bij de notaris laat vastleggen wie uw beoogde opvolger is. Vooral bij familiebedrijven is dat gebruikelijk. U moet daarvoor in uw testament het een en ander laten vastleggen. Stel u wilt dat uw oudste dochter na uw dood het bedrijf runt, maar u hebt nog drie andere kinderen en uw echtgenoot leeft ook nog. Dan is het redelijk dat zij financieel worden gecompenseerd, maar u wilt ook voorkomen dat uw dochter met een compleet uitgekleed bedrijf verder moet omdat de andere erfgenamen hun erfdeel opeisen.


De nalatenschap en de Belastingdienst

De erfgenamen moeten wat betreft de nalatenschap rekening houden met de fiscus op drie terreinen:

Gevolgen voor de werknemers

De arbeidscontracten van de werknemers worden niet ontbonden als de werkgever komt te overlijden, tenzij dat uitdrukkelijk is bepaald in het arbeidscontract. De erfgenamen en/of de opvolger zijn dus juridisch gezien uw plaatsvervanger als werkgever. Het is wel mogelijk om de arbeidscontracten te laten ontbinden met een beroep op uw overlijden, maar daar moet de kantonrechter aan te pas komen. Tot de ontbinding hebben de werknemers gewoon recht op doorbetaling van het loon.

En uw compagnon?

Wanneer u een zakelijke partner heeft, moet er natuurlijk ook aan een aantal andere zaken worden gedacht. Als is gekozen voor een rechtsvorm met een zakelijke partner in een maatschap (vennootschap onder firma of een commanditaire vennootschap) is het verstandig om bij de notaris vast te laten leggen dat de erven van de overleden partner het bedrijfsaandeel moeten aanbieden aan de zakelijke partner. Ook kan worden vastgelegd hoe het aandeel dat vrijkomt moet worden gewaardeerd. Meestal gebeurt dit door een onafhankelijke accountant.

De meest gangbare afspraak is dat de overblijvende zakelijke partner een bedrag betaalt aan de erven van de overledene en er daarnaast een afbetalingsregeling wordt getroffen. De looptijd van zo’n afbetalingsregeling is bij voorkeur zo kort mogelijk, omdat de nabestaanden/erven doorgaans niet langer financiële banden willen onderhouden met het bedrijf.

De achterblijvende compagnon beschikt niet altijd over de middelen om zijn zakenpartner (de nabestaanden) ‘uit te kopen’ en zijn belang in het bedrijf over te nemen. Een compagnongsverzekering kan de continuïteit van de zaak bij overlijden waarborgen. Zo’n verzekering kan kruislings worden afgesloten in privé: u verzekert het leven van uw compagnog en uw compagnon verzekert uw leven. Een kruislingse verzekering voorkomt de heffing van successierechten.
Zakelijke partners kunnen ook een overlijdensrisico- of levensverzekering afsluiten op elkaars leven. In dat geval komt immers een substantiële uitkering ineens vrij, waarmee de erven kunnen worden afbetaald.

Benieuwd of jij met terugwerkende kracht kan profiteren van geruisloze inbreng? Ontdek direct je opties >

Lees ook…
De vennootschap onder firma (vof) is een populaire rechtsvorm onder startende ondernemers die samen een bedrijf beginnen. Maar wat is een vof precies?…
i.s.m.
In sommige gevallen kan het voordeliger zijn om je eenmanszaak om te zetten naar een bv (besloten vennootschap). Bijvoorbeeld als je onderneming groeit…
i.s.m.
In de dynamische en complexe bedrijfswereld is effectief management van cruciaal belang voor succes. Maar om een bedrijf goed te leiden en te laten…
Bij het starten van een bedrijf is de keuze voor de juiste rechtsvorm cruciaal. Deze heeft immers grote gevolgen voor je financiën, belastingen,…
i.s.m.
De Zaak praat regelmatig met experts: mensen met gespecialiseerde kennis die nuttig kan zijn voor ondernemers. Deze week sprak De Zaak met expert…
Wil je samen ondernemen met je levenspartner? Voordat je de sprong waagt, is het essentieel om de juiste rechtsvorm te kiezen. Deze keuze heeft grote…