Het komt maar al te vaak voor: partijen die de handelsnaam van hun concurrent misbruiken om klanten af te snoepen. Hoe treedt u effectief op als het u overkomt?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Vraag aan De Zaak Advies

“Ik heb een webwinkel op het gebied van feestartikelen. Twee dagen na de lancering kwam ik erachter dat een directe concurrent de url van mijn webwinkel gebruikte voor een soort startpagina, die alleen naar zijn eigen winkel verwees. Ik heb deze ondernemer per aangetekende brief gesommeerd er onmiddellijk mee te stoppen, en daar is gehoor aan gegeven. De site was binnen een paar dagen uit de lucht. Heb ik dit op een goede manier aangepakt of is er nog meer waaraan ik had kunnen denken?”

Antwoord van Martijn Croon, adviseur bij De Zaak
“Zeer verstandig van u om direct in actie te komen. Dit is een duidelijk geval van misbruik van uw handelsnaam. Uw concurrent deed zich voor als uw bedrijf, en dat is een onrechtmatige daad.

“Ik adviseer ondernemers in dit soort gevallen altijd gebruik te maken van een aangetekende brief om degene die onrechtmatig handelt te sommeren hiermee te stoppen. Er zijn ondernemers die hiervoor gebruik maken van e-mail, maar dan kun je niet bewijzen dat de tegenpartij deze gezien heeft.”

“Een aangetekende brief legt meer gewicht in de schaal. Het is tastbaar en geaccepteerd bewijs en de verzenddatum biedt houvast voor het moment vanaf wanneer eventuele schade – en de daaraan verbonden rente – geclaimd kan worden.”

“Het is verder aan te raden in zo’n brief te zetten dat u de misbruikende partij nu al aansprakelijk stelt voor schade die u al geleden heeft, en nog zult lijden, en dat u ook niet zult aarzelen een advocaat in te schakelen als het misbruik niet stopt.”

Laat zien dat u waarde hecht aan uw bedrijfsnaam

“Het is ook nog om een andere reden goed dat u direct tegen het misbruik van uw handelsnaam heeft opgetreden. Had u dat niet gedaan, en het zou later weer gebeuren, bijvoorbeeld door een andere partij, dan zou bij een eventuele rechtszaak de rechter van mening kunnen zijn dat u kennelijk niet veel waarde hecht aan uw bedrijfsnaam omdat u er bij het eerste geval van misbruik niks tegen ondernam.”

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten,…
Je moet een onderscheid maken tussen officiële feestdagen en verplichte vrije dagen. Een officiële feestdag is namelijk niet per definitie een…
Prinsjesdag 2023 is achter de rug en het kabinet heeft de Miljoenennota overhandigd en het Belastingplan 2024 gepresenteerd. De redactie van De Zaak…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…