Regels voor vakantiedagen bij ziekte. Vervaltermijn niet opgenomen vakantiedagen.

De regeling vakantiedagen is sterk veranderd sinds 1 januari 2012. Werknemers bouwen voortaan gedurende de gehele ziekteperiode vakantiedagen op. Ook vervallen wettelijke dagen na 6 maanden, met als doel werknemers te stimuleren vrij te nemen en de stuwmeren aan verlofdagen in te perken. Wat heeft dat voor gevolgen voor jou als werkgever?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

In het kort komt de wijziging hierop neer:

– Langdurig zieke werknemers bouwen meer vakantiedagen op dan in de huidige situatie;
– Het moet makkelijker en vanzelfsprekender worden tijdens ziekte vakantiedagen op te nemen;
– Wettelijke dagen krijgen een vervaltermijn van 6 maanden na het opbouwjaar;
– Bovenwettelijke dagen houden de verjaringstermijn van 5 jaar;
– Nieuw opgebouwde wettelijke dagen vervallen het eerst.

Wat niet verandert, is dat afspraken tussen werkgever en werknemer mogelijk blijven, en dat bij het einde van het dienstverband niet opgenomen vakantiedagen moeten worden uitbetaald.

Huidige situatie

Elke fulltime werknemer heeft bij een werkweek van 40 uur recht op 20 vakantiedagen, de zogeheten wettelijke dagen. Bij parttimers wordt dit berekend naar rato. De meeste werknemers hebben daarnaast vaak nog recht op extra dagen, de zogeheten bovenwettelijke dagen.
Voor 2012 gold er een verjaringstermijn van 5 jaar.

Opbouw gaat ook bij ziekte door

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie loopt de opbouw van vakantiedagen gewoon door, ongeacht of een werknemer ziek is of niet.

Als een fulltime medewerker 2 jaar ziek is, bouwt hij dus voortaan 40 wettelijke dagen op.

Vervaltermijn van 6 maanden

Overigens geldt er een termijn waarop de wettelijke dagen vervallen, namelijk 6 maanden na het opbouwjaar.

Dit houdt in dat een werknemer gedurende een jaar zijn vakantiedagen moet opmaken, maar als dat niet lukt nog 6 maanden heeft om dat alsnog te doen. Daarna vervallen eventueel overgebleven wettelijke dagen.

Tenzij…

De verjaringstermijn is echter 5 jaar als de werknemer redelijkerwijs niet al zijn wettelijke dagen heeft kunnen opnemen, zoals door ziekte of zwangerschap, maar ook als de werkgever hem belet om zijn dagen op te nemen. Bijvoorbeeld wegens personeelskrapte, of een piek in de werkzaamheden.

De werknemer moet echter wel zelf aannemelijk maken dat hij om een goede reden zijn vakantiedagen niet heeft kunnen opnemen.

Zorg dat (zieke) werknemers op vakantie kunnen

Van belang is dat je werknemers in de gelegenheid stelt om vakantie te nemen. Vraag daarom bijvoorbeeld aan het begin van het jaar wanneer je werknemers vakantie willen nemen. Zie ook het Advies van de week: “Kan ik bepalen wanneer mijn medewerkers vakantie moeten opnemen?”

Dit geldt ook voor zieke werknemers, aangezien vakantie voor hen hetzelfde doel heeft, namelijk recuperatie. Als een zieke werknemer tijdelijk vrijgesteld wil worden van verplichtingen ten aanzien van reïntegratie, dan moet hij vakantie opnemen. Opgenomen dagen gelden niet als vakantiedagen als ze onderdeel zijn van de reïntegratie, maar wel als het doel ervan alleen uitrusten is.

Afspraken zijn mogelijk

Afwijken is mogelijk, als dat maar niet ten nadele gaat van de rechten van de werknemer. Werkgevers en werknemers kunnen dus (individueel of collectief) afspraken maken over een langere vervaltermijn. Daarbij wordt wel aangetekend dat beide partijen oog moeten hebben voor het belang van het regelmatig opnemen van vakantiedagen.

Administratie

Het bijhouden van vakantiedagen vraagt een nauwkeureige administratie. Zorg dat je daar een goed systeem voor hebt, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders vervangt de Wet Huis voor klokkenluiders. Werkgevers met vijftig tot tweehonderdvijftig werknemers hebben tot…
Compliance is geen modewoord, maar een noodzaak om je bedrijf aan te passen aan het groeiende web aan nationale en internationale wet- en regelgeving….
Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten,…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…
Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op…