Categorieën

Een CE-markering is meer dan een paar letters op een product. Met dit symbool laat je als ondernemer zien dat je product voldoet aan de EU-wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Het goed toepassen van de CE-markering kan het verschil zijn tussen succes en een juridisch doolhof in de Europese Unie. In dit artikel onthullen we de betekenis achter de twee letters en leggen we uit hoe je als ondernemer een CE-markering voor jouw product aanvraagt.

In het kort

 • Een CE-markering toont aan dat een product voldoet aan EU-wetgeving voor veiligheid, gezondheid en milieu binnen de Europese Economische Ruimte (EER).
 • Het CE-keurmerk is geen kwaliteitskeurmerk maar een verklaring van conformiteit met EU-wetgeving.
 • Het doel van de CE-markering is het bevorderen van vrije handel binnen de EER en het harmoniseren van productveiligheidswetgeving.
 • De CE-markering is verplicht voor verschillende productgroepen, zoals machines, medische hulpmiddelen en bouwproducten.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Wat is een CE-markering?

Een CE-markering is een symbool dat op een product staat en aantoont dat het product aan alle relevante Europese wetgeving voor productveiligheid voldoet. De CE-markering is vereist voor bepaalde productgroepen die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt worden gebracht.

Producten die buiten deze groepen vallen, mogen geen CE-markering dragen. Wel moeten ze mogelijk aan andere Europese eisen of nationale wetgeving voldoen. Importeer en verkoop je een product op de Europese markt? Dan is het belangrijk om altijd relevante wetgeving goed te onderzoeken.

Wat is een CE-keurmerk?

Het CE-keurmerk, vaak verward met de CE-markering, is eigenlijk een onjuiste benaming. Het woord keurmerk suggereert een bewijs van kwaliteit, terwijl de CE-markering een verklaring is dat het product overeenstemt met EU-wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming.

Is een CE-markering een kwaliteitskeurmerk?

Nee, de CE-markering is geen kwaliteitskeurmerk. Het is een symbool dat aantoont dat het product voldoet aan de EU-wetgeving, maar het zegt niets over de algemene kwaliteit van het product.

Wat is het doel van de CE-markering?

De CE-markering heeft twee belangrijke doelen:

 • Bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER.
 • Harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid.


Voordelen van een CE-markering

De CE-markering heeft verschillende voordelen:

 • Vrij verkeer van goederen: producten met een CE-markering worden door de Europese Commissie voor vrije handel tussen Europese lidstaten geaccepteerd.
 • Bescherming van veiligheid, gezondheid en milieu: producten met een CE-markering voldoen aan de hoge eisen op de gebieden van veiligheid, gezondheid en milieu.


Producten waarvoor een CE-markering verplicht is

De CE-markering markering is voor diverse productgroepen verplicht: machines, elektrische apparaten, medische hulpmiddelen, speelgoed, bouwproducten, gastoestellen, drukapparatuur, explosieven voor civiel gebruik, meet- en weegapparatuur, pyrotechnische artikelen (zoals vuurwerk), transportmiddelen (zoals motorvoertuigen, liften, kabelbanen) en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Verkoopt jouw bedrijf deze producten op de Europese markt? Dan ben je wettelijk verplicht om ervoor te zorgen dat je product aan de richtlijnen voldoet.

CE-markering: verantwoordelijkheden van ondernemers

Veel ondernemers vragen zich af of de fabrikant of importeur verplicht is om de CE-markering aan te brengen. Bij de import van producten naar de Europese Economische Ruimte (EER) moet de ondernemer of importeur eventueel benodigde metingen uitvoeren om te controleren of het product aan alle wettelijke eisen voldoet.

Het is belangrijk om te onthouden dat je dus als ondernemer zelf verantwoordelijk bent dat het product dat je verkoopt aan de wettelijke eisen voldoet. Je kunt als ondernemer zelf metingen uitvoeren, maar kunt dit ook uitbesteden aan een gespecialiseerd instituut.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Verschil tussen CE-markering en China Export

Het is belangrijk om het verschil tussen de CE-markering (Europese conformiteit) en het China Export-teken te begrijpen. Ondanks dat ze op elkaar lijken, heeft het China Export-teken een andere betekenis.

Naast dat producten met een China Export-markering niet aan de Europese richtlijnen voldoen, verschillen ze ook visueel van elkaar. Bij het China Export-teken staan de C en E dicht op elkaar en is de middelste streep van de E iets langer.

Welke landen accepteren de CE-markering?

De CE-markering wordt geaccepteerd in alle EU-lidstaten. Plus: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en onder bepaalde voorwaarden in het Verenigd Koninkrijk. Producten met een CE-markering kunnen ook in Zwitserland en Turkije vrij verhandeld worden.

Hoe vraag je een CE-markering aan?

Het aanvragen van een CE-markering kan complex zijn. Dit zijn de noodzakelijke stappen:

 1. Bepaal of een CE-markering nodig is. Controleer eerst of jouw product onder de EU-wetgeving valt die CE-markering vereist.
 2. Beoordeel de toepasselijke eisen. Identificeer vervolgens de specifieke eisen die voor jouw producten gelden.
 3. Test het product. Voer de nodige testen uit om te bewijzen dat het product voldoet aan de eisen van de CE-markering. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze testen uit te voeren, maar je kunt dit uitbesteden aan een gespecialiseerd instituut.
 4. Technisch dossier opstellen. Stel een technisch dossier met de vereiste technische documentatie over het product op. In dit dossier worden ook de testuitslagen opgenomen.
 5. EU-conformiteitsverklaring opstellen. Stel een EU-conformiteitsverklaring op waarmee je aantoont dat het product aan alle Europese richtlijnen voldoet.
 6. CE-markering aanbrengen: Breng de CE-markering aan op het product of de verpakking.


Het is belangrijk om alle stappen zorgvuldig te volgen om ervoor te zorgen dat jouw product legaal op de Europese markt kan worden gebracht.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Matt Timmermans

Matt Timmermans

Als gepassioneerd ondernemer met een interesse in vastgoed en financiën, combineer ik mijn expertise met mijn liefde voor schrijven. Zo deel ik inzichten en ervaringen die mede-ondernemers kunnen inspireren en ondersteunen.
Lees ook…
Wat gaat er per 1 januari 2024 veranderen voor zzp’ers en mkb’ers? Een overzicht van de belangrijkste…
Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten,…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Consumenten in Nederland kunnen zich beroepen op verschillende wetten en regels als er iets mis is met een afgenomen dienst of product. Maar kun je als…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Je harde werk, je passie, je levenswerk. Wat gebeurt er met je bedrijf als jij er niet meer bent? Je denkt er misschien liever niet aan, maar…