Werknemers krijgen de mogelijkheid om zelf hun uren en werkplek te bepalen. De Wet aanpassing arbeidsduur is omgezet naar Wet flexibel werken en geldt alleen voor werkgevers met meer dan tien mensen in dienst. Wat moet je nu al weten?

Recht om verzoek in te dienen

Werknemers konden voorheen al een verzoek indienen om hun arbeidstijden aan te passen en flexwerken werd al gedaan, maar er waren nog geen duidelijke regels over. Nu wel: maandag 14 april is door de Eerste Kamer met grote meerderheid besloten dat de nieuwe Wet flexibel werken (Wfw) voortaan toestaat dat werknemers een half jaar na aanvang van hun dienstverband een aanvraag kunnen indienen om hun arbeidstijden aan te passen en te werken buiten de werkmuren. Bij afwijzing moet de werknemer twee jaar wachten om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Afwijzing verzoek

Vorige week merkte Senator Kneppers-Heijnert van de VVD op “dat in het wetsvoorstel geen afwijzingsgronden voor werkgevers staan. Dat betekent dat iedere grond een grond tot afwijzing is en dat de regelgeving dus in zekere zin overbodig is.” Zolang je een geldige reden kunt geven aan je werknemer, heb je het recht om hun aanvraag af te wijzen. Als een werknemer zijn werk niet thuis kan doen vanwege restricties – denk aan een fabrieksmedewerker die thuis wil werken – kun je al snel een goede reden geven.

Thuiswerken

Thuiswerken is geen nieuw fenomeen en is vooral een zaak die werkgever en werknemer onderling afspreken. Wel heb je als werkgever een bepaalde verantwoordelijkheid voor je werknemers. De voorzieningen die zij thuis nodig hebben om aan de eisen van de Arbowet te voldoen, kun je belastingvrij verstrekken. Voor een thuiswerkovereenkomst kun je hier terecht.

Lees ook:
Welke arbo regels gelden er voor thuiswerken? »

Lees ook…
Ondernemen is niet alleen rozengeur en maneschijn. Soms ontkom je er niet aan om afscheid te nemen van werknemers. Het is belangrijk om zaken als…
Dankzij de EU krijgen werknemers meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden. Op 1 augustus trad de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en…
De Mededingingswet moet eerlijke concurrentie garanderen. De wet verbiedt prijsafspraken, marktverdeling, machtsmisbruik en nog veel meer. Welke ruimte…
i.s.m.
Recruitment is onmisbaar voor iedere organisatie. Want wie wil groeien, die wil nieuwe mensen vinden. Wat recruitment is, hoe je het werven van nieuwe…