Categorieën

Nog maar weinig mensen weten waar Hemelvaartsdag voor staat. Wel zijn ze vaak op de hoogte dat overheidsinstanties en scholen op donderdag 14 mei gesloten zijn. Maar moet je als ondernemer ook je deuren dicht houden of kun je gewoon aan de slag?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Bij Pooltime Bowling Houten is de situatie duidelijk: de zaak is met Hemelvaartsdag gewoon open. “We zien deze feestdag als een soort extra weekenddag”, zegt eigenaar Paul Jellema. “Dat betekent dat we geopend zijn van 14:00 tot 22:00 uur. Daarbij hanteren we de hogere tarieven voor de weekenddagen: voor bowlen rekenen we geen 21,50 tot 23,50 euro, maar 24,50 euro. Poolen kan voor 9,50 in plaats van 8,50 euro.”

Zelf staat Jellema niet te springen te werken met Hemelvaartsdag. “Op zich is het natuurlijk fijn om wat extra drukte en meer klanten in de zaak te hebben. Maar ook zonder feestdag doen we het al jaren goed. Dit jaar bestaan we 7 jaar en om ons heen zien we veel bedrijven door de crisis omvallen.”

Winkeltijdenwet

In de Winkeltijdenwet is bepaald dat Hemelvaartsdag een officiële feestdag is. Die wet verschilt echter per gemeente, maar verplicht de meeste ondernemers om zijn/haar onderneming gesloten te houden. Als een ondernemer toch open wil gaan, kan dit geregeld worden met behulp van de vrijstelling 12-zondagen-per-jaar-regime. Let hierbij wel op de cao-bepalingen van je personeel die bij het werken op feestdagen recht hebben op een extra vergoeding.

Cao is leidend

Of personeel vrij is op een officiële feestdag wordt niet door de overheid maar door je cao bepaald. “Voor algemeen erkende nationale of christelijke feestdagen (dagen die de overheid heeft vastgesteld als feestdag) geldt dat de meeste winkels gesloten zijn en de meeste werknemers vrij. Maar er zijn natuurlijk sectoren waarin ook op zulke dagen gewerkt moet worden”, zegt Roelf van der Kooij van MKB Nederland.

“Hoewel de cao voor de horeca eigenlijk is verlopen, blijft dat voor mij toch de leidraad” vertelt Jellema. “Ik hou me er nog steeds aan.” Zijn bowlingbaan valt onder de cao Dagrecreatie. Dat betekent het volgende op het gebied van feestdagen:

  • De werkgever de werknemer op twee erkende feestdagen per kalenderjaar niet mag inroosteren.
  • Werknemers mogen een verzoek indienen bij de werkgever om twee Christelijke feestdagen om te ruilen voor andere feestdagen op basis van hun religie. Zij dienen de betreffende data wel jaarlijks schriftelijk kenbaar te maken aan de werkgever.

Verplichte vrije dag

Volgens MKB Nederland laten veel organisaties hun personeel de vrijdag na Hemelvaart een verplichte vrije dag opnemen. “Veel mensen hebben dan een lang weekend. Het is dus raadzaam om van tevoren te beslissen of het nodig is om die vrijdag open te gaan of dat je je personeel verplicht vrijaf geeft. Misschien willen veel van je werknemers graag deze dag vrij nemen en kom je in de problemen met de bezetting.”

Familiebedrijf

Gelukkig is dit voor Jellema geen probleem; Pooltime Bowling Houten is een familiebedrijf. “Hier werken we met vijf familieleden samen. Behalve ikzelf werken mijn dochter en zoon, mijn schoonzoon en mijn vrouw in de zaak. Ook heb ik twee oproepkrachten erbij, die ik voor Hemelvaartsdag heb opgeroepen. Zij vinden het helemaal niet erg dat ze moeten werken.”

Lees ook:

– Voorkom onnodige annuleringen: alle feestdagen in je Outlook-agenda »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Om schijnconstructies aan te pakken, is De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) in het leven geroepen. Deze wet beschermt werknemers tegen onderbetaling…
Bedrijfshulpverlening (bhv) is een onderwerp dat voor de meeste mkb-ondernemers niet bovenaan hun to-dolijst staat. Maar eigenlijk zou dat wel moeten,…
Compliance is geen modewoord, maar een noodzaak om je bedrijf aan te passen aan het groeiende web aan nationale en internationale wet- en regelgeving….
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bezit je een unieke positie binnen het bedrijfslandschap. Deze rol combineert het directeurschap met…
Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Dat is goed nieuws, want hiermee is een einde gekomen aan de jungle van verschillende…