Categorieën

Werknemers krijgen de mogelijkheid om zelf hun uren en werkplek te bepalen. De Wet aanpassing arbeidsduur is omgezet naar Wet flexibel werken en geldt alleen voor werkgevers met meer dan tien mensen in dienst. Wat moet je nu al weten?

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Recht om verzoek in te dienen

Werknemers konden voorheen al een verzoek indienen om hun arbeidstijden aan te passen en flexwerken werd al gedaan, maar er waren nog geen duidelijke regels over. Nu wel: maandag 14 april is door de Eerste Kamer met grote meerderheid besloten dat de nieuwe Wet flexibel werken (Wfw) voortaan toestaat dat werknemers een half jaar na aanvang van hun dienstverband een aanvraag kunnen indienen om hun arbeidstijden aan te passen en te werken buiten de werkmuren. Bij afwijzing moet de werknemer twee jaar wachten om een nieuwe aanvraag in te dienen.

Afwijzing verzoek

Vorige week merkte Senator Kneppers-Heijnert van de VVD op “dat in het wetsvoorstel geen afwijzingsgronden voor werkgevers staan. Dat betekent dat iedere grond een grond tot afwijzing is en dat de regelgeving dus in zekere zin overbodig is.” Zolang je een geldige reden kunt geven aan je werknemer, heb je het recht om hun aanvraag af te wijzen. Als een werknemer zijn werk niet thuis kan doen vanwege restricties – denk aan een fabrieksmedewerker die thuis wil werken – kun je al snel een goede reden geven.

Thuiswerken

Thuiswerken is geen nieuw fenomeen en is vooral een zaak die werkgever en werknemer onderling afspreken. Wel heb je als werkgever een bepaalde verantwoordelijkheid voor je werknemers. De voorzieningen die zij thuis nodig hebben om aan de eisen van de Arbowet te voldoen, kun je belastingvrij verstrekken. Voor een thuiswerkovereenkomst kun je hier terecht.

Lees ook:
Welke arbo regels gelden er voor thuiswerken? »

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…
Compliance is geen modewoord, maar een noodzaak om je bedrijf aan te passen aan het groeiende web aan nationale en internationale wet- en regelgeving….
Prinsjesdag – dit jaar op 19 september – is traditioneel de dag dat het kabinet de begroting presenteert en de verschillende (belasting)plannen uit de…
70 procent van de ondernemers heeft in de afgelopen vijf jaar te maken gehad met diefstal door medewerkers. En 1 op de 3 Nederlandse organisatie kreeg…
Je moet een onderscheid maken tussen officiële feestdagen en verplichte vrije dagen. Een officiële feestdag is namelijk niet per definitie een…
Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp’ers en ondernemers te maken krijgen. Per 1 oktober 2023 gaat weer een aantal wetten en…