Wanneer je over een eigen bedrijf beschikt, is er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden. Zo is het goed om te weten dat er een paar interessante fiscale regelingen beschikbaar is dat voor jou als ondernemer aantrekkelijk kan zijn.

Inhoudsopgave

Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) of aan de startersaftrek. In dit artikel lees je meer over welke fiscale regelingen zoal interessant zijn en wat de huidige ontwikkelingen zijn binnen de diverse regelingen.

Ondernemersaftrek voor zelfstandige ondernemers

Een van de meest interessante fiscale regelingen voor zelfstandige ondernemers is de zelfstandigenaftrek. Dat is een aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak waar ze gebruik van kunnen maken om zo minder belasting te hoeven betalen. Er is een aantal voorwaarden waar je als ondernemer aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze aftrek. Zo moet je ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn én voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur dat je in een kalenderjaar aan je bedrijf hebt besteed. 

Ieder jaar wordt de hoogte van deze aftrek bepaald door de Belastingdienst. Uit de laatste ontwikkelingen blijkt dat de zelfstandigenaftrek in 2023 een bedrag van € 5.030 is. Hierbij mag de aftrek niet méér zijn dan het bedrag van de winst voordat je de aftrek hebt toegepast. De regeling ligt echter wel onder vuur; het kabinet wil de zelfstandigenaftrek afbouwen en heeft in het coalitieakkoord afgesproken om dit vanaf dit jaar te doen om de arbeidsmarkt meer in balans te krijgen.

Startersaftrek voor beginnende ondernemers

Ben je net begonnen met je eigen bedrijf dan is het goed om te weten dat de kans groot is dat je ook nog gebruik kunt maken van de zogeheten startersaftrek. Dat is een verhoogde variant van de zelfstandigenaftrek. Je kunt deze aftrek maximaal drie keer in de eerste vijf jaar van je onderneming gebruiken. Ook hierbij gelden een paar voorwaarden. Je moet recht hebben op zelfstandigenaftrek, je hebt nog maar twee keer gebruik gemaakt van de regeling in de afgelopen vijf jaar en je was in de afgelopen vijf jaar niet elk jaar ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Het bedrag van de startersaftrek wordt automatisch bij het bedrag van de zelfstandigenaftrek opgeteld; mits je natuurlijk voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Het is een interessante manier om de belasting in de eerste jaren als ondernemer laag te houden. In 2023 is de hoogte van de startersaftrek € 2.123. In tegenstelling tot de zelfstandigenaftrek blijft de hoogte van de startersaftrek ongewijzigd. Alle startende eenmanszaken zoals zzp’ers, vof’s en maatschappen kunnen gebruik maken van dit fiscale voordeel.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) bij erfenis of schenking bedrijf

Ook wanneer je niet vanuit jezelf besluit een bedrijf te beginnen, maar wanneer je binnen de familie in het bezit komt van een bedrijf door een erfenis of schenking is er een paar punten waar je rekening mee moet houden. Om het geheel fiscaal aantrekkelijk te houden, is de zogeheten bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) opgezet. Binnen deze fiscale regeling kun je vrijstelling krijgen van de erfbelasting wanneer je het bedrijf minstens vijf jaar voorzet. Ook is het mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen als je de onderneming minstens tien jaar voortzet.

Daarbij kun je met deze regeling de inkomstensbelasting flink verlagen. Omdat er in Nederland veel familiebedrijven zijn die bijdragen aan de economie is de BOR een belangrijke regeling. Maar: de regeling ligt momenteel onder de loep bij de overheid omdat er veel misbruik van zou worden gemaakt. Daarom is de Nederlandse overheid samen met de politiek bezig om een nieuwe regeling samen te stellen waarbij er minder misbruik kan worden gemaakt.

Fiscale oudedagsreserve (FOR) voor opbouw van pensioen

Tot slot kon je tot 2023 als zelfstandig ondernemer gebruik maken van de fiscale oudedagsreserve, ook wel de FOR genoemd. Binnen deze regeling mocht je ieder jaar een deel van je winst reserveren voor je pensioen. Ook hierbij hanteerde de Belastingdienst een paar voorwaarden. Je moest wederom ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting, je moest voldoen aan het urencriterium, je had je AOW-leeftijd aan het begin van het kalenderjaar nog niet bereikt én je had genoeg ondernemingsvermogen om überhaupt te beginnen met pensioensopbouw.

Maar: het kabinet heeft besloten dat je vanaf 2023 als ondernemer niet meer kan beginnen met het opbouwen van je pensioen op deze manier. Ook dat heeft te maken met een meer gelijke fiscale behandeling tussen werknemers, ondernemers en aandeelhouders. Ook wil het kabinet voorkomen dat ondernemers deze reserve gebruiken om op die manier belastinguitstel te krijgen. Was je al begonnen met de FOR om zo een deel van je pensioen te sparen dan kan dat nog volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Kijk dus goed welke fiscale regelingen interessant zijn voor jouw situatie.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Lees ook…
Een goede sfeer begint bij jezelf natuurlijk. De omgeving speelt wel een rol, om een sfeervolle ruimte in te richten moeten alle elementen op elkaar…
Het adressenbestand dat je inzet voor je direct marketingcampagne, marktonderzoek of acquisitie, bepaalt voor een groot deel het succes dat je gaat…
Voor het eerst sinds jaren is er weer een groei te zien in het aantal winkels in Nederland. Hoewel de coronacrisis voor veel onzekerheid zorgde binnen…
Documenten beheren, samenwerken met collega’s en snel toegang hebben tot belangrijke bestanden; het zijn allemaal functies van SharePoint. Maar voor…
De inschrijving bij de KVK is voltooid, yes je bent nu echt ondernemer! Super spannend en een droom die uitkomt. Toch komt er bij ondernemen een…
In een wereld waarin e-commerce steeds belangrijker wordt, is het voor webshops van essentieel belang om hun orderverwerking zo efficiënt mogelijk in…