We krijgen fors stijgende energieprijzen in 2024. Hoe kun je je als ondernemer voorbereiden? Vanaf 1 januari neemt de energiebelasting (EB) voor gas met maar liefst 19 procent toe. We zijn wel gewend aan energieprijsstijgingen, maar de laatste ontwikkelingen voor komend jaar zijn exorbitant stijgende energieprijzen.

In het kort

 • Energieprijzen zullen fors stijgen in 2024, vooral door een toename van 19% in energiebelasting voor gas vanaf 1 januari.
 • Het huidige prijsplafond, geldig tot en met 31 december 2023.
 • Maatregelen zoals het prijsplafond en de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) zullen eindigen op 1 januari 2024.

Inhoudsopgave

Heb jij het juiste energiecontract voor je onderneming? Kies zekerheid voor thuis of op kantoor en ontvang tot €400,- korting. 

Het huidige prijsplafond is een tijdelijke maatregel van het kabinet en geldt tot en met 31 december voor het basisverbruik stroom en gas. Het huidige prijsplafond is vastgesteld op 2900 kWh stroom per jaar en 1200 m³ gas. Over dit verbruik betaal je dus maximaal het prijsplafondtarief van € 0,40 per kWh en € 1,45 per m³.

Het prijsplafond geldt voor alle huishoudens en andere afnemers – dus ook ondernemers – met een kleinverbruikersaansluiting op het elektriciteits- en gasnet of een aansluiting op een warmtenet. 

Voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet, geldt de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Beide maatregelen stoppen per 1 januari 2024, omdat ze de overheid heel veel geld kosten.

De energieprijs is opgebouwd uit drie onderdelen:

 • Leveringskosten: dit zijn de kosten die je aan je energieleverancier betaalt voor de levering van gas en elektriciteit. Deze kosten zijn opgebouwd uit vaste leveringskosten en variabele leveringskosten (per kWh/ m³).
 • Belastingen en heffingen: over de levering van stroom en gas betaal je verschillende belastingen en heffingen, zoals de energiebelasting, de Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) en btw.
 • Netwerkkosten: dit zijn de kosten die betaald moeten worden aan de netbeheerder om gebruik te kunnen maken van het net.


Deze drie onderdelen vormen gezamenlijk het totaalbedrag. Je betaalt dus niet alleen voor de leveringskosten van je energie. De belastingen en netwerkkosten zijn bij elke energieleverancier hetzelfde.

In 2022 zijn we geconfronteerd met heel hoge energieprijzen. De energieprijzen dalen nu weer, maar het ziet er niet naar uit dat de prijzen in de komende jaren weer zullen dalen naar het oude prijsniveau. De energieprijzen zijn namelijk afhankelijk van allerlei factoren die we niet zelf in de hand hebben, zoals leveringen van gas uit het buitenland, emissierechten, temperaturen (wel of geen koude winter).

Vanaf 1 januari 2024 veranderen de energiebelasting en netbeheerkosten

Ruim 13% van de energierekening in 2023 wordt gevormd door energiebelasting. Deze energiebelasting wordt in 2024 verhoogd met een gigantisch percentage van 225%! De verhoging van de energiebelasting is bedoeld om de kosten van het prijsplafond uit 2023 terug te verdienen.

En netbeheerders verwachten dat de tarieven voor het transport van elektriciteit – de netwerkkosten – in 2024 circa twee keer zo hoog zullen worden, door hogere elektriciteitsprijzen en nieuwe investeringen in het hoogspanningsnet.

De gasprijzen worden in 2024 overigens niet meer verhoogd door de ODE. Deze Opslag Duurzame Energie wordt afgeschaft, maar is voortaan onderdeel van de energiebelasting. In feite wordt die dus nog steeds betaald door de gebruikers van gas.

De ontwikkeling van energieprijzen hangt zoals gezegd van meerdere factoren af, zoals het weer en daarmee de vraag naar energie, maar ook van macro-economische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de economische groei in China en politieke ontwikkelingen, denk aan de oorlog in Oekraïne.

Het is dus op dit moment lastig te voorspellen hoe de energieprijzen zich de komende winter en het volgend jaar zullen ontwikkelen, maar de algemene verwachting is wel dat we in 2024 zullen worden geconfronteerd met hogere energieprijzen.

Maar een ding is duidelijk: de demissionaire regering wil het gasverbruik verder terugbrengen door bijvoorbeeld te investeren in isolatie en een warmtepomp.

Voor dit apparaat gaan de verbruikskosten namelijk omlaag, want de energiebelasting op stroom gaat volgend jaar met circa 2 cent per kWh omlaag. Dat betekent dat de terugverdientijd van een warmtepomp ook zal zakken en de investering aantrekkelijker wordt.

Wat kun je als ondernemer doen?

 1. Zoek naar mogelijke energiebesparende maatregelen en duurzame oplossingen
 2. Voorkom sluipverbruik
 3. Stimuleer thuiswerken
 4. Isoleer je bedrijfspand
 5. Investeer in zonnepanelen 
 6. Maak werknemers bewust van hun energieverbruik
 7. Kies samen voor de fiets, het ov of de elektrische auto 
 8. Breng je footprint in kaart 


Zie ook:
de 8 gouden tips voor energiebesparing.

Welke energiesubsidies zijn er?

Er zijn verschillende subsidies beschikbaar voor de aanschaf en productie van duurzame energie. Hieronder enkele voorbeelden:

 1. De SDE++ subsidie is bedoeld om bedrijven te ondersteunen bij de productie van duurzame energie.
 2. De ISDE-subsidie is gericht op kleinere duurzame-energieprojecten.
 3. De Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze is bedoeld voor bijvoorbeeld energiezuinige technieken. Je kunt hierbij 45,5% van de kosten van je investering aftrekken van de fiscale winst.
 4. De Milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze is bedoeld voor innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Hiermee kun je tot 45% van de investeringskosten aftrekken van je winst. Je verlaagt hiermee je fiscale winst.
 5. De Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Met deze regeling kun je tot 75% van je investering afschrijven op een tijdstip dat je zelf bepaalt.
 6. Met de Kleinschaligheids Investering Aftrek (KIA) kun je eenmalig een extra bedrag aftrekken van je fiscale winst.  
 7. Met de Subsidie Verduurzaming mkb (SVM) kun je een adviseur inhuren voor een energieadvies en ondersteuning krijgen bij de invoering van dat advies.
 8. Subsidie Topsector Energie: subsidie gericht op innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen. Hieronder vallen ook: Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Hernieuwbare Energietransitie (HER+).

Welk energiecontract?

Je kunt kiezen uit een vast, een variabel of een dynamisch contract. De belangrijkste verschillen zijn:

 • De prijs
 • De looptijd


Vaste tarieven

Bij een vast energiecontract ligt de prijs vast voor de looptijd van het contract.

 • De duur van een vast contract kan variëren van zes maanden tot maximaal 3 jaar.
 • Er is sprake van vaste maandelijkse leveringskosten
 • De verrekening gebeurt jaarlijks.


Variabele tarieven

Bij variabele en een dynamische contracten variëren de prijzen.

 • Bij een dynamisch energiecontract wisselt de prijs van stroom per uur en van gas per dag.
 • De verrekening van de prijs en verbruik gebeurt bij een dynamisch contract elke maand.
 • Het variabel contract kent een variabel tarief, de prijzen wisselen minimaal twee keer per jaar, maar soms ook vaker.
 • Dat mag, mits het in de algemene voorwaarden staat.


Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.


Vaste energiecontracten weer aantrekkelijk

Gezien de onzekerheid over de ontwikkeling van de energieprijzen in 2024 is er veel voor te zeggen om als ondernemer te kiezen voor een vast contract. Een vast contract kun je afsluiten voor zes maanden en 1, 2 of 3 jaar. Je hoeft je dan gedurende de looptijd geen zorgen te maken over de effecten van eventuele prijsstijgingen op jouw energierekening. Wil je tussentijds overstappen van je huidige leverancier naar een andere leverancier en van je vaste contract af? Dat kan, de opzegtermijn van een vast energiecontract is altijd dertig dagen.

Let op: sinds 1 juni zijn de regels voor de opzegvergoeding veranderd. Vroeger betaalde je bij opzegging een vaste vergoeding aan je energieleverancier. Nu moet je je energieleverancier het verlies dat hij door jouw opzegging maakt, vergoeden. Die berekening gaat als volgt:

 • De opzegvergoeding elektriciteit = het prijsverschil tussen de huidige tarieven en jouw contracttarieven vermenigvuldigd met de hoeveelheid geschatte kWh’s tot einde contract,
 • Opzegvergoeding gas = het prijsverschil tussen de huidige tarieven en jouw contracttarieven vermenigvuldigd met de hoeveelheid geschatte m³ tot einde contract.

Wil jij besparen op je (zakelijke) energiekosten? Vind een energiecontract die bij jouw onderneming past. Met een kantoor aan huis of een eigen bedrijfspand. Bekijk je aanbod.

Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Als ondernemer kies je zelf waar je gas en stroom afneemt. Maar, heb je je huidige contract voortijdig gestopt? Ben je overgestapt naar een andere…
Investeer in duurzame energie met ISDE en SDE. Om ondernemers te ondersteunen bij de investering in duurzame energieproductie, zijn twee subsidies…
Een nieuwe energieleverancier kiezen hoeft niet ingewikkeld te zijn. De grote vraag is: waar moet je allemaal op letten als je een nieuwe…
De recente daling in energieprijzen biedt ondernemers de uitgelezen kans om te onderzoeken of het voordelig is om over te stappen van…
De energiebelasting betaal je over de levering van aardgas en elektriciteit. Die is dit jaar voor ondernemers flink omhoog gegaan. Tot dit jaar…
Hoe kom ik met mijn bedrijf van het gas af? We willen in Nederland het liefst zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af. Maar het daadwerkelijk…