De energiebelasting betaal je over de levering van aardgas en elektriciteit. Die is dit jaar voor ondernemers flink omhoog gegaan. Tot dit jaar betaalde je als ondernemer ook belasting over de opslag duurzame energie. Deze ODE (opslag duurzame energie) belasting hoef je nu niet meer te betalen. Ondernemers opgelet. Soms kom je in aanmerking voor teruggave of vermindering energiebelasting.

Heb jij het juiste energiecontract voor je onderneming? Kies zekerheid voor thuis of op kantoor en ontvang tot €400,- korting. 

Inhoudsopgave

Wanneer kan ik gebruikmaken van teruggave energiebelasting?

Energiebelasting betaal je over de levering van aardgas en elektriciteit. In een aantal gevallen is het mogelijk energiebelasting terug te krijgen. Het gaat dan om teruggaaf voor zakelijk gebruik bij

  1. energiebelasting voor zakelijk gebruik
  2. energiebelasting voor instellingen
  3. energiebelasting bij blokverwarming
  4. energiebelasting bij meer dan één onroerende zaak.

Bij zakelijk gebruik

In sommige situaties kun je teruggaaf krijgen van energiebelasting voor zakelijk gebruik. Als het tarief voor niet-zakelijk gebruik in rekening is gebracht bij het zakelijk verbruik boven 10 miljoen kWh stroom, kun je een teruggave energiebelasting aanvragen.

Wanneer je stroom opwekt

Als je aardgas en elektriciteit gebruikt voor het opwekken van stroom in een installatie met een elektrisch rendement van minimaal dertig procent, kun je een teruggaaf krijgen.

Ook als dat gebeurt in een installatie waar uitsluitend wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit, kun je energiebelasting terugvragen.

Stroom opgewekt met kolen? Ook dan kun je energiebelasting terugvragen over je opgewekte elektriciteit.

Als je kolen exporteert

Je kunt in aanmerking komen voor teruggave energiebelasting als je kolen buiten Nederland hebt gebracht.

Ook als je aardgas of kolen niet als brandstof hebt gebruikt, kun je energiebelasting terugvragen.

Bij meerdere leveranciers

Als je meer dan één leverancier hebt voor aardgas en/of elektriciteit, kun je teruggave energiebelasting aanvragen.

Metallurgische procedés

Heb je als organisatie elektriciteit gebruikt voor chemische reductie of elektrolytische en metallurgische procedés? Dan kun je een vrijstelling krijgen van de energiebelasting over de elektriciteit die je gebruikt.

Energiebelasting terugkrijgen kan ook als je aardgas hebt gebruikt voor metallurgische en mineralogische procedés.

NB:Elektrolyse is een chemische reactie waarbij onder invloed van een elektrische stroom samengestelde stoffen worden ontleed tot enkelvoudige stoffen.

NB:Metallurgische procedés zijn processen waarbij metalen in hun primaire vorm vervaardigd of gewijzigd worden.

Brandstof commerciële scheepvaart

Als je (of iemand aan wie je hebt geleverd) aardgas hebt gebruikt als brandstof voor commerciële scheepvaart op communautaire wateren, kom je in aanmerking voor een teruggave energiebelasting.

Meer dan één onroerende zaak

Teruggaaf energiebelasting mag je aanvragen als achter één aansluiting voor elektriciteit meer dan één onroerende zaak is aangesloten.

Is je pand gesplitst in twee of meer zelfstandige onroerende zaken, zonder dat afzonderlijke aansluitingen zijn aangelegd, dan kun je energiebelasting terugvragen.

Instellingen

Sommige instellingen komen in aanmerking voor een teruggave van een deel van de energiebelasting. Die belasting betaal je aan de energieleverancier. Je kunt de helft terugkrijgen van de belasting die de leverancier je in rekening brengt, minus de energiebelasting-heffingskorting.

Voor teruggaaf kunnen de volgende instellingen in aanmerking komen: Instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard; charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen; algemeen nut beogende instellingen (ANBI); sociale instellingen; multifunctionele centra zoals dorpshuizen.

Blokverwarming

Een gedeeltelijke teruggaaf energiebelasting kun je krijgen voor aardgas dat is gebruikt voor blokverwarming.

Daarvoor moet het aardgas wel zijn belast volgens het tarief in de eerste belastingschijf. Dat tarief geldt wanneer niet meer dan 170.000 kuub gas wordt gebruikt.

Daarnaast moet het verbruik van warmte in het pand dat door de installatie voor blokverwarming wordt verwarmd hoger zijn dan 5.372.000 MJ per verbruiksperiode van twaalf maanden.

Opslag duurzame energie

Sinds tien jaar betaal je niet alleen belasting voor de levering van stroom en gas, maar ook een opslag duurzame energie- en klimaattransitie.

Als je een teruggaaf energiebelasting binnen hebt, krijg je ook een bedrag aan opslag duurzame energie (ODE) terug.

Voor 2023 staat het tarief van de opslag duurzame energie ode op 0 euro. Komend jaar krijg je daarvan daarom geen teruggaaf.

Controle Belastingdienst

Gratis whitepaper: Belastingdienst Controle, wat nu?!

Hoe vaak gebeurt het, hoe voorkom je het en stappenplan als het tóch gebeurt.


Veelgestelde vragen

Hoe krijg ik een teruggaaf?

Dat kun je één keer per jaar doen, binnen dertien weken n afloop van de verbruiksperiode waarop de jaarrekening betrekking heeft. Gebruik dit formulier van de Belastingdienst

Hoe lang moet ik op mijn geld wachten?

Normaalgesproken behandelt de Belastingdienst verzoeken om teruggaaf binnen acht weken af. Momenteel duurt het zestien weken, omdat er een achterstand is.

Hoe wordt de teruggaaf berekend?

Afhankelijk van het onderdeel waarover je energiebelasting betaalt, krijg je een bepaald percentage terug.

Hoeveel energiebelasting betaalt een onderneming in 2023?

Het kabinet heeft per 1 januari het btw-tarief teruggezet van 9% naar 21%. Dat betekent dat de teruggaaf voor de meeste ondernemingen ook hoger uit zal vallen.

Hoe zit het met de heffingskorting?

De heffingskorting heet tegenwoordig vermindering energiebelasting. Je energieleverancier verrekent die korting als je energie ontvangt op een object met verblijfsfunctie, zoals een kantoor of werkplaats.

Wil jij besparen op je (zakelijke) energiekosten? Vind een energiecontract die bij jouw onderneming past. Met een kantoor aan huis of een eigen bedrijfspand. Bekijk je aanbod.

Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn

Jean-Paul Taffijn werkte jarenlang in de journalistiek, voordat hij besloot zijn blik te verbreden. Zijn ervaring gebruikt hij voor het maken van producties die informatie op een aantrekkelijke manier presenteren. De menselijke kant is wat hij zoekt in zijn teksten.
Lees ook…
Een nieuwe energieleverancier kiezen hoeft niet ingewikkeld te zijn. De grote vraag is: waar moet je allemaal op letten als je een nieuwe…
Investeer in duurzame energie met ISDE en SDE. Om ondernemers te ondersteunen bij de investering in duurzame energieproductie, zijn twee subsidies…
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van zakelijke energiecontracten? En hoe kies je als ondernemer het juiste contract? Wij zetten de voor- en nadelen…
Als ondernemer kies je zelf waar je gas en stroom afneemt. Maar, heb je je huidige contract voortijdig gestopt? Ben je overgestapt naar een andere…
Hoe kom ik met mijn bedrijf van het gas af? We willen in Nederland het liefst zo snel mogelijk van de fossiele brandstoffen af. Maar het daadwerkelijk…
We krijgen fors stijgende energieprijzen in 2024. Hoe kun je je als ondernemer voorbereiden? Vanaf 1 januari neemt de energiebelasting (EB) voor gas…