De Zaak ondernemer
Wanneer de overheid werkzaamheden verricht, of laat verrichten, aan riolering, de openbare weg of de straatverlichting, gaat er wel eens iets mis. Als jouw bedrijf hierdoor schade lijdt, dan kun je in aanmerking komen voor een schadevergoeding, ook wel planschade of nadeelcompensatie genoemd.

Wanneer is er sprake van planschade?
Planschade is schade die door het in werking treden van een nieuwe bestemmingsplan, een wijziging in een bestaand bestemmingsplan of een projectbesluit. Het verschil tussen planschade en nadeelcompensatie is dat bij nadeelcompensatie ook de gevolgen van het handelen van de overheid worden meegerekend. Planschade valt niet per definitie te verhalen. Dit is per gemeente anders geregeld en het is dan ook raadzaam om eerst eens bij je gemeentehuis te informeren of er een planschadeverordening bestaat!

Je komt in aanmerking voor vergoeding van planschade (nadeelcompensatie) als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je hebt schade geleden;
  • de schade is het gevolg van planologische maatregelen;
  • de schade hoort redelijkerwijs niet of niet geheel voor jouw rekening te komen;
  • de vergoeding moet binnen vijf jaar worden aangevraagd, nadat het bestemmingsplan (of de wijziging daarvan) waardoor je schade heeft geleden, van kracht is geworden.

Hoe vraag je schadevergoeding aan?
Wanneer jouw gemeente inderdaad een planschadeverordening heeft, dan moet je een aanvraag om vergoeding van planschade indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders (B & W). Let op: niet bij de gemeenteraad!

Welke gegevens horen er in je aanvraag om vergoeding van planschade te staan?

Naast voor de hand liggende zaken als het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel en kadastrale gegevens:

  • omzetcijfers van de periode waarin uw onderneming ‘normaal’ draaide t.o.v. de omzetcijfers in de periode dat uw bedrijf schade leed;
  • foto’s van de werkzaamheden (bij werkzaamheden aan de openbare weg);
  • verwijzing naar eventuele eerdere correspondentie met de gemeente naar aanleiding van een bestemmingsplan (waardoor u uiteindelijk schade heeft geleden) .

Wat kost het?Hoe vreemd het ook mag klinken, het aanvragen van nadeelcompensatie kost geld! Afhankelijk van de gemeente waarin je onderneming is gevestigd, betaal je een bedrag tussen de € 300,- en € 500,-. Als de gemeente besluit om je inderdaad (gedeeltelijk) een nadeelcompensatie te geven, krijg je dit bedrag weer terug. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat de behandeling van je aanvraag soms zelfs jaren kan duren; ambtelijke molens draaien langzaam.

Zakelijke autoverzekering
Uitgebreide dekking, een uitstekende service en extra exclusieve collectieve korting via De Zaak. Benieuwd hoeveel jij kan besparen?
Verbeter Je Cashflow
Een populaire oplossing is factoring van je facturen. Probeer het uit met 1 factuur.
Lees ook…
Bij het oprichten van een BV komt veel kijken. Vandaar dit handige stappenplan, waarin alle stappen die je moet doorlopen als je een BV wilt opzetten…
Urenregistratie is en blijft een belangrijk onderdeel van elke succesvolle onderneming. Toch wordt het vaak weggeschoven in een hoekje als iets dat…
Wie een pand zoekt om zijn bedrijf te vestigen heeft de keuze om te kopen of te huren. Als je bereid bent om een investering te doen, zeker weet dat je…