Categorieën

Ieder kwartaal is er weer nieuwe regelgeving waarmee zzp'ers en ondernemers mee te maken krijgen. Per 1 juli 2023 gaat weer een aantal wetten en regelingen veranderen. We zetten ze hier voor je op een rijtje.

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

Wettelijk minimumloon gaat omhoog

Het minimumloon wordt per 1 juli 2023 verhoogd met 3,13%. De hoogte van het wettelijk minimumloon (WML) wordt weer verhoogd, omdat het minimumloon dan weer gelijk loopt met de gemiddelde contractloonontwikkeling van het bedrijfsleven en de overheid.

Per 1 januari 2023 is het minimumloon ook al verhoogd met 10,15%.

Minimumbedragen

Voor werknemers vanaf 21 jaar met een volledig dienstverband gelden per 1 juli 2023 de volgende minimumlonen:

Perbedrag
maand€ 1.995
week € 460,40
dag€ 92,08

Doorbetaling zieke AOW’er van 13 naar 6 weken

Per 1 juli 2023 wordt de periode van loondoorbetaling bij ziekte van een AOW’er verkort van dertien naar zes weken.

In de Verzamelwet SWZ 2023 is vastgesteld dat de termijn van dertien weken wel blijft gelden voor AOW’ers die al vóór 1 juli 2023 ziek zijn.

Als er minder dan vier weken tussen de ene en de andere ziekteperiode zit

Ziekteperiodes waar minder dan vier weken tussen zitten, worden gezien als één ziekteperiode.

Voorbeeld: Een medewerker meldt zich een week voor 1 juli 2023 ziek, herstelt binnen dertien weken en meldt zich binnen vier weken weer ziek.

Dit wordt gezien als één ziekteperiode, waardoor je medewerker recht heeft op loondoorbetaling van dertien weken.

Deze termijn geldt naast de loondoorbetalingsplicht ook voor de re-integratieplicht, het opzegverbod tijdens ziekte én het recht op een ziektewet-uitkering.

Visie op re-integratie verplicht

Vanaf 1 juli 2023 zijn werkgever en werknemer verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven in het plan van aanpak, bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie.

Dit moet tot meer betrokkenheid bij de re-integratie leiden.

Bijhouden CO2 uitstoot werknemers        

Per 1 juli 2023 is het voor werkgevers van bedrijven met meer dan 100 personeelsleden verplicht om de CO2-uitstoot bij te houden.

Woon-werkverkeer bijhouden

Deze wijziging komt voort uit het klimaatakkoord. Dat betekent onder meer dat zakelijke reizen en het woon-werkverkeer van werknemers moeten worden bijgehouden.

Deze gegevens zal de werkgever vervolgens moeten indienen op het platform van de RVO. De gegevens worden vervolgens openbaar en voor iedereen inzichtelijk.

Nieuwe pensioenstelsel           

Met de Wet toekomst pensioenen komt er een eind aan de middel- en eindloonpensioenregeling.

Werkgevers en werknemers kunnen straks kiezen voor twee soorten pensioenen:

  1. een regeling met veel keuzevrijheid (flexibele premieregeling)
  2. een regeling waarbij mensen elkaar steunen (solidaire premieregeling).

Pensioenpremie

Het gaat straks vooral om hoeveel geld de werknemers en de werkgevers elke maand moeten betalen (de pensioenpremie). Het gaat niet meer om hoeveel geld je aan het eind – als je met pensioen gaat – precies krijgt.

Flexibel pensioen

Als het goed gaat met de economie, dan kan het pensioen dat je opbouwt straks sneller omhoog. Maar het kan ook omlaaggaan als het economisch slechter gaat. Het kan dus meer bewegen. Toch denken de werkgevers dat de pensioenen met de nieuwe regels vaker en eerder omhooggaan dan nu. 

Iedereen dezelfde premie

Verder is het maandbedrag (de pensioenpremie) straks niet meer afhankelijk van je leeftijd: iedereen betaalt dezelfde premie. Daardoor kun je veel makkelijker vergelijken en kun je begrijpen hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd. Ook het pensioen dat de partner van een werknemer krijgt als deze overlijdt (het nabestaandenpensioen) wordt makkelijker gemaakt.

Werkgevers, werknemers, ondernemingsraden en pensioenuitvoerders krijgen maximaal 4 jaar de tijd om hun pensioenregeling aan te passen aan de nieuwe wetgeving.

Het nieuwe pensioenstelsel zal ingaan per 1 juli 2023.

Wet werken waar je wilt     

De Wet werken waar je wilt is momenteel al goedgekeurd door de Tweede Kamer, maar moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer.

In deze wet is vastgelegd dat een werkgever een verzoek voor het thuiswerken in beginsel moet accepteren, mits dit mogelijk is voor het type werk van de werknemer.

De verwachting is dat de Wet werken waar je wilt, ingaat op 1 juli 2023.

Wet gelijke kansen bij werving en selectie

In de Wet gelijke kansen bij werving en selectie is vastgelegd dat bedrijven met meer dan 25 werknemers verplicht een wervings- selectieproces moeten vastleggen.

Het bedrijf moet hierin vastleggen hoe het te werk gaat bij het invullen van een vacature en wat men doet om discriminatie in het proces te voorkomen.

Bv oprichten kan online 

Wil je een besloten vennootschap (bv) oprichten? Dat kan binnenkort online, zonder dat je naar een notariskantoor hoeft te gaan.

De notaris stelt een akte op die je samen via videobellen doorneemt. Je identificeert je met een digitaal identificatiemiddel. Je ondertekent de akte online met je handtekening.

Let op: een notaris kan weigeren om de oprichting online te doen.

Bijvoorbeeld als die vermoedt dat er sprake is van identiteitsfraude of twijfelt of je zelfstandig beslissingen kunt nemen. In dat geval moet je persoonlijk bij de notaris langskomen.

*De ingangsdatum van deze wetswijziging is nog niet definitief.

Verbod op het gratis meegeven van plastic bekers en bakjes

Verkoop je eten en drinken voor gebruik onderweg of om af te halen? Het is straks verboden plastic wegwerpbekers en plastic voedselverpakkingen gratis mee te geven. Je moet je klant voor plastic wegwerpverpakkingen laten betalen, bovenop de prijs voor bijvoorbeeld de koffie of maaltijd. Je bepaalt zelf hoeveel je klant betaalt.

Hergebruik stimuleren

Je mag 100% papieren en andere plasticvrije wegwerpverpakkingen wél gratis meegeven. En als ondernemer ben je verplicht om herbruikbare alternatieven aan te bieden voor maaltijden en dranken die ter plekke worden bereid.

Supermarkten

Ook in de supermarkten gaan sommige verpakkingen geld kosten, zoals een verpakt belegd broodje of maaltijdsalade.

Incassobureau moet vergunning hebben

Incassobureaus hadden tot op heden geen speciale vergunning nodig. Maar dat gaat veranderen binnenkort. Heb jij een incassobureau?

Dan krijg je te maken met strengere kwaliteitseisen. Je hebt straks een vergunning nodig om incassodiensten te mogen aanbieden. De incassobedrijven worden vervolgens opgenomen in een openbaar incassoregister. Ook moeten incassobureaus zorgvuldige en begrijpelijke taal gebruiken zodat mensen weten wat hun rechten en plichten zijn. Voor het uitvoeren van incassowerkzaamheden komen er eisen van kwaliteit en professionaliteit. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving.

Dat staat in de Wet kwaliteit incassodienstverlening.

Voor wie?

  • Incassobureaus die uit naam van een schuldeiser geld innen
  • professionele opkopers van onbetaalde rekeningen

Wanneer gaat de wet in?

De Wet kwaliteit incassodienstverlening gaat naar verwachting in op 1 juli 2023. Vanaf die datum kunnen vergunningen verstrekt worden.

De wet kent een overgangstermijn van 1 jaar. Gedurende die tijd mogen incassowerkzaamheden nog zonder vergunning worden verricht.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Zorgverleners moeten medische gegevens online delen

Als zorgverlener heb je al te maken met een toenemende administratie. Daar komt binnenkort nog een regeling bij die de communicatie en de kans op fouten tussen zorgverleners moet voorkomen.

Per 1 juli 2023 gaat de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) in.

Deze wet verplicht zorgverleners om medische gegevens elektronisch uit te wisselen. Die verplichting moet fouten voorkomen en de communicatie tussen zorgverleners verbeteren. De komende jaren maken zorgverleners en -aanbieders afspraken over het uitvoeren van de nieuwe wet.

De eerste verplichting gaat waarschijnlijk halverwege 2024 in: de huisarts is vanaf dan verplicht om recepten elektronisch te versturen naar de apotheek.

Slimme tachograaf type 2 verplicht op vrachtwagens (21 augustus 2023)

Werk je in de transportsector? Vanaf 21 augustus 2023 is de slimme tachograaf type 2 (SMT2) verplicht op nieuw geregistreerde vrachtwagens.

Een tachograaf registreert de rij- en rusttijden, de snelheid en de afgelegde afstand van een voertuig. Heb je een vrachtwagen geregistreerd voor 21 augustus 2023? Dan geldt een vervangingsplicht in stappen:

  • 31 december 2024: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een analoge of digitale tachograaf
  • 19 augustus 2025: SMT2 verplicht voor vrachtwagens met een smart tacho 1. 

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Je harde werk, je passie, je levenswerk. Wat gebeurt er met je bedrijf als jij er niet meer bent? Je denkt er misschien liever niet aan, maar…
Nederland heeft elk jaar meerdere officiële feestdagen. De meeste mensen zijn dan vrij, maar het is een misverstand dat dat verplicht is. Er is geen…
Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Dat is goed nieuws, want hiermee is een einde gekomen aan de jungle van verschillende…
Werk je in je bedrijf veel met flexwerkers en nulurencontracten? Dan is het goed om te weten dat op dit moment strengere wet- en regelgeving in de maak…
Sinds 2024 moeten grote bedrijven hun impact op mens en klimaat rapporteren volgens de CSRD-richtlijn. Dit heeft ook gevolgen voor mkb-ondernemers. Ben…
Zonder toestemming klantgegevens opslaan, gebruiken of delen? Die tijden zijn voorbij sinds de inwerkingtreding van de Algemene Verordening…