Categorieën

U heeft een bureau gevonden dat voor u een website gaat ontwerpen en bouwen. Vaak een traject dat de nodige tijd in beslag neemt. Maak goede afspraken om ervoor te zorgen dat de samenwerking van begin tot eind prettig verloopt. Waar kunt u op letten?

Inhoudsopgave

Ontdek universele strategieën voor bedrijfsgroei die werken in elke sector; download het whitepaper en begin vandaag nog met het transformeren van jouw onderneming.

Partijen beginnen altijd met fris elan aan een nieuwe opdracht. Het is van belang dat dit elan erin blijft zowel bij uw bedrijf als bij het externe bureau (of meerdere bureaus). Het bureau scherp houden, betekent niet dat de projectleider ze op de hielen moet zitten, maar wel dat afspraken worden nagekomen. Hieronder vindt u een lijst met valkuilen.

> ‘Oh, ik dacht dat u het zó wilde…’

De meeste misverstanden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ontstaan door verkeerde verwachtingen. Zo rijzen er misverstanden over de concrete invulling van functionaliteiten. Hoe concreter dit ontwerp is uitgewerkt, eventueel in samenwerking met het bureau, hoe groter de kans dat daarover voor beide partijen geen verkeerde verwachtingen komen te ontstaan. Neem bijvoorbeeld een te bouwen chatfunctie voor de site. U en uw collega’s hebben daar een bepaalde voorstelling bij. Als die niet duidelijk is omschreven, dan zal het webbureau daar een eigen invulling aan geven. Het gevolg is dat uw bedrijf ontevreden is over het resultaat en dat het bureau — al dan niet tegen bijbetaling — de chatfunctie moet herzien.

> Wie doet wat?

Verkeerde verwachtingen kunnen ook ontstaan bij de invulling van bepaalde werkzaamheden. Ook hierbij is het advies om dit in onderling overleg met het bureau zo concreet mogelijk af te spreken. Zo kan het zijn dat het webbureau verwacht dat uw bedrijf voor de zogeheten statische teksten voor de website zorgt. Statische teksten zijn die teksten die niet middels het cms worden gepubliceerd, maar die in de code zijn verwerkt. Een voorbeeld daarvan zijn foutmeldingen bij formulieren of bevestigings-e-mails van een bestelling. Deze zogeheten systeemberichten zijn standaard nogal eens in het Engels of niet in de stijl geschreven van de overige teksten op uw site. De hoeveelheid statische teksten valt in het algemeen wel mee. Belangrijker is dat ze op cruciale plaatsen staan. Zo kan een onduidelijke tekstuele aanwijzing in een bestelproces ertoe leiden dat de klant afhaakt.

> Wekelijkse update 

In plaats van iedere dag het ontwerp- of bouwproces van de site te volgen, kan uw bedrijf beter vragen om een wekelijkse update. Spreek hiervoor een vaste dag en tijdstip af in de week. Zo’n afspraak maakt het overzichtelijk welke vorderingen er worden gemaakt en wanneer uw bedrijf/de projectleider daarvan op de hoogte wordt gesteld.

> Mensentaal, geen jargon

Het ontwerpen en bouwen van een site is vrij technisch. Dit betekent dat mensen allerlei technische termen en jargon gaan gebruiken. Zeker voor de mensen die minder technisch onderlegd zijn, is dit niet te volgen. Behoed u het bureau ervoor dat ze onnodig jargon gebruiken, maar zaken zoveel mogelijk in ‘gewone mensentaal’ benoemen.

> Houd rekening met vertraging 

Deadlines zijn heilig. Er zullen echter altijd onvoorziene omstandigheden zijn waardoor bepaalde taken langer duren dan vooraf verwacht. Daarom is er in de planning ook een uitloop van 10 procent aan tijd ingecalculeerd. Wijs alle betrokken partijen erop dat bij overschrijding van de deadline dit wordt gecommuniceerd aan elkaar.

> Werkt alles in de browsers?

Controleer (of laat controleren) dat ontworpen pagina’s op de juiste manier in de meest gebruikte browsers, zoals Internet Explorer (7 en 8) en Firefox worden weergegeven. Ontwerpers vergeten deze browsercompatibiliteit nogal eens (te controleren). Het gevolg kan zijn dat pagina’s niet goed laden en onleesbaar of onbruikbaar zijn. Vooral de verouderde versie Internet Explorer 6, die toch nog door één op de tien surfers wordt gebruikt, staat bekend als een designbreker.

Ontgrendel het potentieel van jouw onderneming met deze bewezen groeiformules; download het whitepaper en zie direct resultaat.

Lees ook…
Financiering vinden voor je bedrijf kan ingewikkeld en duur zijn. Je kunt een bank niet voldoende zekerheid bieden. Of de rente is erg hoog. Hoe kun je…
Ruim één op de drie mkb-bedrijven is op de een of andere manier actief op de internationale markt. Misschien twijfel jij of je ook je geluk over de…
Of het nu gaat om een meningsverschil met een werknemer, zakelijke relatie, klant of de Belastingdienst: vrijwel elke ondernemer krijgt vroeg of laat…
Succesvol ondernemen is voor een flink deel afhankelijk van je zakelijk netwerk. Als zelfstandige is het belangrijk zichtbaar te zijn, zodat je wordt…
Wetenschappelijke studies tonen aan dat een groene werkplek voor je medewerkers net zo cruciaal is voor de mentale gezondheid als een goede stoel voor…
Droom je ervan om je eigen bedrijf te starten en wil je weten hoe je geld kunt verdienen? Of wil je weten hoe je als ondernemer andere inkomstenbronnen…