Categorieën

Door middel van KPI's (kritieke prestatie-indicatoren) meet je hoe ver je op weg bent om een bepaald doel te bereiken. Dat doel kan van alles zijn. Bijvoorbeeld websiteprestaties of het aantal terugkerende klanten. Zo kun je precies meten waar je goed op weg bent en waar nog knelpunten zitten.

In het kort

 • KPI staat voor Key Performance Indicator en meet de voortgang naar specifieke doelen.
 • Goede KPI’s zijn specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden (SMART).
 • KPI’s kunnen worden toegepast op verschillende gebieden zoals klantenservice, marketing, productie, projectmanagement en verkoop.

Inhoudsopgave

Ontdek universele strategieën voor bedrijfsgroei die werken in elke sector; download het whitepaper en begin vandaag nog met het transformeren van jouw onderneming.

KPI betekenis

KPI staat voor Key Performance Indicator. In het Nederlands wordt het ook wel Kritieke Prestatie-indicator genoemd.

Met KPI’s kun je de prestaties van je bedrijf meten. Bedrijfsdoelen voor de lange termijn worden vertaald naar korte termijn doelen en die kun je met KPI’s beïnvloeden. KPI’s maken de voortgang meetbaar en worden gebruikt om vast te stellen of de doelstellingen gehaald gaan worden.

Je kunt vele verschillende indicatoren opstellen voor vele verschillende doelen, zoals prestatie indicatoren om het succes van je medewerkers te meten, of een kpi voor campagnes of producten van je bedrijf.

Er is ontzettend veel data die je kunt meten. Daarom is het belangrijk om kpi’s zo simpel en duidelijk mogelijk te houden. Met bijvoorbeeld twee of drie indicatoren. Geen enkel bedrijf is hetzelfde, daarom is het belangrijk dat je je eigen KPI’s opstelt, afgestemd op jouw situatie en doelen. Alleen met Kritieke Prestatie Indicatoren kun je meten wat je moet weten: het is de enige manier om je bedrijf écht succesvol te maken. Daarvoor is een goede analyse van de informatie belangrijk.

Waarom zijn KPI’s belangrijk: De rol van KPI’s in een organisatie

Artikel - Kpi voorbeelden (2)

Voor bedrijven is het belangrijk om succes en tegenslag te meten door middel van Key Performance Indicators. Je weet namelijk precies hoe het ervoor staat en daarom exact waar je het over hebt. Je voorkomt dat je beslissingen neemt die gebaseerd zijn op een vermoeden van een succes, maar zorgt er juist voor dat je alle informatie helder voor je hebt bij het maken van een grote beslissing.

Hoe maak je een goede KPI?

Goede KPI’s maak je met het SMART-principe. Dat betekent dat de volgende punten terug moeten komen:

 • Specific; er is geen ruimte voor interpretatie.
 • Measuarble; de voortgang is (met cijfers) te meten.
 • Attainable; de KPI komt overeen met de doelen van het bedrijf.
 • Relevant; het is relevant en haalbaar.
 • Timely; er is genoeg tijd beschikbaar om de doelen te halen.


Zet je cijfers en statistieken om in een dashboard (grafieken en kaarten). Met een visueel beeld van je KPI’s begrijp je veel beter hoe je ervoor staat. Leg een focus op een beperkt aantal indicatoren zodat je kunt bepalen of je jouw doelstellingen gaat halen.

Hoe kun je KPI-data aan strategische doelen koppelen?

Als het op KPI’s aankomt, is er een verschil tussen een indicator en een doelstelling. De doelen die je stelt zijn de bedrijfsdoelen. Voor een goede meting stel je dus de indicatoren op. Dat wil zeggen dat je – om de cijfers te kunnen koppelen aan je doelen – je jezelf een aantal korte, maar misschien niet zo simpele strategische vragen moet stellen:

 1. Hoe zijn we op het huidige punt beland?
 2. Waar komen we als we op dezelfde koers blijven doorgaan?
 3. En hoe kunnen we daarin verandering brengen?


Wanneer je het idee hebt dat je niet op de goede weg zit, kijk je naar je doelstellingen en probeer je voor jezelf deze vragen te beantwoorden. Aan de hand van de KPI’s kun je later zien waar het knelpunt zit.

Zo bepaal je je KPI’s

Om je KPI’s te kunnen vaststellen, moet je eerst kritieke succesfactoren opstellen. Want pas wanneer je die prestatiethema’s duidelijk hebt, kun je een lijn trekken vanuit je strategie om je KPI’s te bepalen.

Het verschil tussen KPI en KSF

KSF staat voor kritische succes factoren en is een ingrediënt voor succes van een bedrijf. Welke elementen van belang zijn voor een organisatie verschilt, maar vaak hebben ze te maken met kwaliteit, kostprijs, levertijd en klanttevredenheid. Een KSF ligt altijd dicht bij de doelstelling van een bedrijf.

KSF’s en KPI’s lijken veel op elkaar. Beiden zijn belangrijk om de strategie of doel van een bedrijf te bepalen. Maar een KSF geeft aan wat van belang is voor het succes van het bedrijf, terwijl een KPI gebruikt wordt om het effect van de werkzaamheden binnen een bedrijf te meten.

Een voorbeeld: een OV-bedrijf wil weten of een buslijn tijdens sommige uren extra bussen nodig heeft of misschien kunnen er juist wel een paar bussen uit de dienstregeling gehaald worden. Eerst moet je weten wat je doel is: geen lege bussen, maar ook geen overvolle bussen. Daarvoor kun je als KPI gebruiken: het percentage reizigers dat met deze bus reist. Dat ziet er dan zo uit:

Strategische doelstelling:
Efficiënte bezetting van de stoelen in de bus –>

KSF (prestatiethema):
Geen lege bussen, geen volle bussen –>

KPI:
Percentage bezette stoelen per lijn per week

KPI voorbeelden

Om je een beetje op weg te helpen bij het opstellen van je KPI’s, geven we je hieronder wat KPI voorbeelden. Allereerst moet je weten dat er ontzettend veel mogelijke soorten KPI’s zijn en dat die over het algemeen onder te verdelen zijn in de volgende vijf soorten:

 1. Klantenservice
 2. Marketing
 3. Productie
 4. Projectmanagement
 5. Verkoop


Kwalitatieve en kwantitatieve KPI’s

Voordat we je concrete KPI-voorbeelden geven, is het ook nog belangrijk om te weten dat KPI’s zowel kwalitatief als kwantitatief kunnen zijn. Kwantitatieve KPI’s zijn makkelijker te meten: hoeveel bezoeken of verkopen je binnen hebt gekregen kun je als het goed is zo uit je systeem halen.

Voor een Key Performance Indicator die gemeten wordt in kwaliteit, moet je zelf een cijfer bepalen. Denk aan klanttevredenheid, een belangrijke KPI om te meten. Maar hoe meet je een emotionele indicator? Dat kan alleen door dit uit te drukken in hoeveelheid: op een schaal van 1 tot 5 bijvoorbeeld. Waarbij 1 ‘weinig’ tevredenheid betekent en 5 ‘veel’ tevredenheid.

KPI-voorbeelden klantenservice

Dan volgen nu de KPI-voorbeelden. Met indicatoren voor de klantenservice, zoals de onderstaande KPI-voorbeelden, kun je meten hoe tevreden je klanten zijn op basis van de service die ze van je krijgen, hoe effectief je klantenserviceteam is en of je team goede kwaliteit levert. Je klantenservice is cruciaal: behandel je klanten slecht en ze komen nooit meer terug. Hier zijn wat klantenservice KPI-voorbeelden:

 • Aantal binnengekomen verzoeken
 • Reactietijd
 • Gemiddelde afhandeltijd
 • NPS (Net promotor score)
 • Hoeveelheid gesprekken per medium


KPI-voorbeelden marketing

Met marketing-KPI’s meet je precies hoever je op weg bent naar je marketingdoelen. Marketing is altijd direct verbonden met je verkopen, dus ook een onderdeel dat je niet mag overslaan. Goede KPI-voorbeelden op dit gebied zijn:

 • Pagina’s per bezoek
 • Sessieduur
 • Bounce rate
 • Conversieratio
 • Mobiele bezoeken


KPI-voorbeelden productie

Bij je productie meet je precies of je efficiënt te werk gaat: verspilling kost geld, dus je wilt je personeel en grondstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten en je uitgaven zo laag mogelijk houden. KPI-voorbeelden van productie? Onder andere deze:

 • Verspillingsratio
 • Overall equipment effectiveness (OEE)
 • Overall labour effectiveness (OLE)
 • Totale productietijd per product
 • Hoeveelheid incidenten


KPI-voorbeelden projectmanagement

Om goed inzicht je krijgen in hoe je team functioneert, moet je KPI’s opstellen die je op veel verschillende manieren kunt meten. Dat kan onder andere met de volgende KPI-voorbeelden:

 • Percentage binnen budget
 • Return on investment (ROI)
 • Totaal gewerkte uren
 • Kostenverschil
 • Cost performance index (CPI)


KPI-voorbeelden verkoop

Met onder andere de onderstaande KPI-voorbeelden meet je hoe je omzet en conversie het doet. Aan de hand van dit soort KPI’s kun je de koers bijstellen als dat nodig is.

 • Conversieratio
 • Gemiddeld bestelbedrag
 • Brutowinst
 • Verlaten winkelwagentjes
 • Verkoop per dag (of week, maand, jaar, etc.)


8 tips voor effectieve KPI’s

Dan nog wat korte tips om je KPI’s zo effectief mogelijk te maken en het succes van je bedrijf een handje te helpen:

 1. Een KPI is geen doel, maar een middel om een of meerdere doelen te bereiken, verlies dat niet uit het oog.
 2. Een KPI moet altijd aansluiten bij de waarden waar jij als bedrijf voor staat, leg er daarom altijd je missie en visie naast en zorg dat de KPI daarbij past.
 3. Je moet altijd invloed kunnen hebben op een KPI: koppel er een actie aan die je kan ondernemen ter verbetering.
 4. Zorg ervoor dat een KPI concreet, realistisch, haalbaar en meetbaar is.
 5. Betrek alle afdelingen van je bedrijf bij het ontwikkelen van een KPI, zo beschik je over meer kennis en ervaring, maar ook voelen medewerkers zich betrokken en meer verantwoordelijk voor het behalen van deze KPI.
 6. Zorg ervoor dat het gemakkelijk en snel is om een KPI vast te leggen en metingen bij te houden.
 7. Maak onderscheid tussen een heel belangrijke KPI en een KPI die meer leuk is om te weten: niet alle KPI’s zijn cruciaal, maar wel handig om op de lange termijn op te kunnen sturen.
 8. Tot slot: na verloop van tijd kan een KPI niet meer nodig zijn, schroom dan ook niet hem te verwijderen, vervangen of bij te stellen. Regelmatig herzien van alle KPI’s voor jouw organisatie is zeker aan te raden.


Nu kun je aan de slag met KPI’s voor jouw bedrijf. Wil je meer tips om je bedrijf te laten groeien? Kijk dan eens tussen onze artikelen met tips die bedrijven naar het volgende niveau tillen.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Veel gestelde vragen

Wat meet je met een KPI?

Met KPI’s kun je door middel van vooraf bepaalde pijlers (indicatoren) meten hoe ver of dicht bij jij bij je vooraf vastgestelde doelen staat.

Wat zijn smart KPI’s?

Dit zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistische, Tijdgebonden (SMART) prestatie indicatoren. 

Hoe werken KPI’s?

Stel twee of drie indicatoren op (kritieke prestatie indicatoren) die voor het behalen van jouw bedrijfsdoelen relevant zijn. Zorg dat je KPI’s SMART zijn. Zie hierboven.

Wat zijn voorbeelden van KPI’s?

Er zijn ontelbaar veel soorten KPI’s. Je kunt ze globaal onderverdelen in 4 categorieën, te weten: strategische kpi’s, operationele kpi’s, functionele kpi’s en resultaat georiënteerde kpi’s.

Hoe maak je een goede KPI?

Goede KPI’s maak je door je bedrijfsstrategie te bepalen aan de hand van de volgende vragen:

 • Wat zijn de kernwaarden van jouw bedrijf?
 • Wat zijn de missie en visie van jouw bedrijf?
 • Waar staat jouw bedrijf over 1 jaar, 5 jaar en 10 jaar? Waarom? En hoe ga je dat bereiken? Welke KPI’s zijn belangrijk?


Je bedrijfsdoelstellingen vertaal je vervolgens naar haalbare en SMART doelstellingen.

Ontgrendel het potentieel van jouw onderneming met deze bewezen groeiformules; download het whitepaper en zie direct resultaat.

Lees ook…
Financiering vinden voor je bedrijf kan ingewikkeld en duur zijn. Je kunt een bank niet voldoende zekerheid bieden. Of de rente is erg hoog. Hoe kun je…
In een tijd waarin werknemers steeds vaker moeite hebben de balans te vinden tussen werk en privé, is het verhogen van de vitaliteit in je bedrijf…
Niemand wordt blij van lastige klanten. Toch is het iets waar veel ondernemers vroeg of laat mee te maken krijgt. Misschien is de kritiek die je…
Wil je weten hoe je je bedrijf onderscheidt van de rest en nieuwe klanten aantrekt? Met marktonderzoek krijg je waardevolle inzichten waarmee je je…
Hybride werken is een ‘blijvertje’, dat is wel duidelijk. Wat zijn eigenlijk de voordelen van hybride werken en hoe krijg je dat goed georganiseerd…
Het is vakantie en eindelijk heb je de tijd om te lezen. Wat is er niet heerlijker dan een boek waaraan je ook na de vakantie nog wat hebt. En dat ook…