Categorieën

Hoe kijken stakeholders naar je bedrijf? Welk imago heeft jouw bedrijf? En hoe zorg je ervoor dat alle belangstellenden, zowel binnen als buiten de organisatie weten waar jouw bedrijf voor staat? Dat doe je met een heldere en uniforme corporate communicatiestrategie. Lees hier wat corporate communicatie is, hoe het werkt en waarom het zo belangrijk is.

In het kort

 • Corporate communicatie draagt bij aan de corporate identiteit, imago-opbouw, bedrijfsdoelstellingen en sterke relaties met stakeholders.
 • Corporate communicatie omvat zowel interne (met medewerkers) als externe (met externe doelgroepen zoals media, overheid, publiek) communicatieactiviteiten.
 • Marketingcommunicatie maakt deel uit van corporate communicatie en richt zich op het beïnvloeden van klanten en het genereren van verkoop.

Inhoudsopgave

Ontdek universele strategieën voor bedrijfsgroei die werken in elke sector; download het whitepaper en begin vandaag nog met het transformeren van jouw onderneming.

Wat is corporate communicatie?

Onder corporate communicatie vallen alle communicatiemiddelen die een bedrijf of organisatie onderneemt om haar boodschap over te brengen aan zowel in- als externe stakeholders. Dit omvat alle vormen van communicatie, van persberichten en social media tot interne nieuwsbrieven en jaarverslagen. Corporate communicatie helpt om een positief bedrijfsimago op te bouwen, bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen en een sterke relatie met stakeholders te onderhouden.

Wat is geen corporate communicatie?

Het is belangrijk om te onderscheiden wat niet onder corporate communicatie valt. Zo vallen bijvoorbeeld ad hoc, informele communicatie tussen medewerkers of specifieke marketingcampagnes gericht op productverkoop niet onder corporate communicatie. Hoewel dat deze vormen van communicatie belangrijk en waardevol zijn, vallen ze buiten de strategische en holistische aanpak van corporate communicatie.

Waarom is corporate communicatie belangrijk?

Het is belangrijk om als bedrijf een corporate communicatiestrategie te hebben. Het draagt bij aan je corporate identiteit en helpt om een positief bedrijfsimago op te bouwen, bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen en een sterke relatie met stakeholders te onderhouden.

Externe en interne communicatie-uitingen

Onder corporate communicatie vallen zowel interne als externe communicatieactiviteiten.

Interne communicatie

Interne communicatie is, zoals de term al aangeeft, de communicatie met de ‘interne’ belanghebbenden bij de organisatie, zoals medewerkers, management, leidinggevenden en bijvoorbeeld franchisenemers of filialen. Het omvat alle formele en informele contacten, niet alleen top-down van management naar medewerkers, maar alle verschillende vormen van communicatie, zoals: informatie om kennis uit te wisselen, om werkzaamheden efficiënt te laten verlopen en zo mensen met elkaar en met de organisatie te verbinden.

Interne communicatie is een essentieel instrument voor een goede organisatiecultuur, doordat medewerkers zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Die betrokkenheid levert een toegevoegde waarde op, die resulteert in loyale klanten, en daarmee in een constante groei.

Interne communicatiemiddelen die worden ingezet zijn bijvoorbeeld: mailverkeer, nieuwsbrieven, presentaties, trainingen en feedbacksessies. Ook intranet, een voor medewerkers beschikbaar, afgeschermd deel van het internet, kan een efficiënt middel zijn om de interne communicatie te bevorderen.

Interne managementcommunicatie

Onder managementcommunicatie wordt verstaan: alle informatie die het management naar zijn medewerkers communiceert. Met als doel om draagvlak voor de organisatiedoelen of beslissingen te creëren.

Om dit te bereiken is het essentieel dat alle onderdelen van de communicatie naadloos op elkaar aansluiten. Dat maakt managementcommunicatie een belangrijk onderdeel van het totale communicatiepakket van een organisatie.

Externe corporate communicatie-uitingen

Onder externe communicatie vallen alle communicatie-uitingen met verschillende externe doelgroepen, zoals de externe stakeholder, media, de overheid, politieke besluitvormers, en het grote publiek:

 • Corporate branding: deze vorm van corporate communicatie gaat over waar de organisatie voor staat. Welke merkwaarden van belang zijn, welke vormgeving past bij de identiteit en met welke tone of voice de organisatie naar buiten treedt?
 • Imago, reputatie en goodwill: het creëren van een goed imago en goodwill bij alle doelgroepen staat in de corporate communicatie centraal. Het creëren of beschermen van het imago van een organisatie vormt één van de belangrijkste doelen van de communicatiestrategie van een organisatie. Drie elementen spelen hierin een rol:
  • Merkbekendheid of naamsbekendheid
  • Sentiment (hoeveel respect, vertrouwen en bewondering is er voor de organisatie)
  • Presentatie (laat de visie en leiderschap zien, zoals over maatschappelijke verantwoord ondernemen, duurzaamheid en innovatie) 


Corporate communicatie heeft een langetermijnperspectief met een tone of voice die niet specifiek op verkoop is gericht.

 • Public relations: de gehele communicatie met alle publieke doelgroepen, door advertenties, promoties en publiciteit. De essentie: op het juiste moment, de juiste informatie naar de juiste stakeholder (journalist of blogger) aanreiken. Het hebben van relaties met media is dan ook van groot belang.
 • Crisiscommunicatie: gaat over crises die buiten de organisatie is ontstaan, waar de organisatie slechts indirect invloed op heeft, maar die wel een negatieve impact hebben op de reputatie van de organisatie. Crisiscommunicatie omvat het uitwerken van scenario’s en het opstellen van proactieve of reactieve strategieën hoe om te gaan met crises.
 • Investor Relations: in sommige organisatie kunnen aandeelhouders of investeerders een belangrijke rol spelen. Dan is corporate communicatie verantwoordelijk voor de relaties met deze specifieke stakeholders.


Marketingcommunicatie

Ook marketingcommunicatie valt onder corporate communicatie. Het doel van marketing is het beïnvloeden van de klant of gebruiker, om zo verkoop te genereren.

Marketingcommunicatie wordt vaak ingezet om een klant of gebruiker met communicatie te overtuigen om een bepaald product of bepaalde dienst aan te schaffen. De verkoop van producten of diensten staat centraal, door de inzet van diverse marketingcommunicatie-uitingen. De marketingafdeling richt zich dan ook voornamelijk op klanten en prospects.

De belangrijkste activiteiten van marketingcommunicatie zijn het bepalen van de doelgroep, het imago van de dienst of het product, de positionering van de dienst of het product (de wijze waarop het in de markt wordt gezet) en de distributiekanalen die de organisatie het beste kan inzetten. Van alle middelen die de verkoop bevorderen is reclame wel de bekendste vorm van marketingcommunicatie. Bij reclame hanteren we onderscheid tussen ‘above the line’ en ‘below the line’.

Hoe stel je een corporate communicatie strategie op?

Een goede aanpak van een corporate communicatiestrategie begint bij het in kaart brengen van de visie, de missie en het imago van de organisatie. Met die sleutelwoorden beschrijft de organisatie zijn doelstellingen en welk imago de organisatie nastreeft.

Hier volgen een aantal hulpmiddelen om een corporate communicatiestrategie te maken

 • Een stakeholder map: een overzicht van de organisatie, waarin duidelijk wordt welke issues voor de organisatie van belang zijn. Zoals organisatieveiligheid of privacy van gegevens, of duurzaamheid bijvoorbeeld.
 • Een communicatiestrategie met de belangrijkste issues die de basis vormen van een communicatiestrategie.
 • Een communicatieplan, waarin de organisatie concreet beschrijft welke boodschap ze naar stakeholders wil uitdragen, hoe vaak en op welke wijze.
 • De communicatiekalender behelst een tijdlijn waarin de organisatie de communicatie over bepaalde onderwerpen vastlegt, zoals in communicatiecampagnes.


Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Hoe maak je een corporate communicatieplan?

Wanneer je de corporate communicatiestrategie hebt bepaald en weet welke issues voor jouw bedrijf leidend zijn voor jouw reputatie, kan je beginnen aan het maken van een communicatieplan. Om een corporate communicatieplan te maken, volg je de volgende stappen.

Stap 1: Bepaal je doelstellingen

Bepaal wat je wilt bereiken met je communicatie. Dit hangt dus af van je communicatiestrategie.

Stap 2: Welke boodschap voor welke doelgroep

Een diep begrip van je doelgroepen helpt bij het bepalen van de inhoud van je boodschap. Je kunt dezelfde boodschap op verschillende manieren communiceren aan verschillende doelgroepen. Begrijp daarom wie je wilt bereiken. Dit kan intern personeel, klanten, investeerders of het grote publiek zijn.

Stap 3: Boodschap en tone of voice

De tone of voice moet passen bij je bedrijfscultuur en aansluiten bij je doelgroep. Bepaal wat je kernboodschap is en hoe je deze wilt overbrengen. Consistentie speelt een belangrijke factor binnen de tone of voice.

Stap 4: Kies de juiste kanalen

Selecteer de kanalen die het meest effectief zijn om je doelgroep te bereiken. De keuze hangt af van waar je doelgroep zich bevindt en hoe zij het liefst communiceren. Hier kom je achter tijdens het bepalen van je doelgroep. De kanalen kunnen variëren van nieuwsbrieven, media, social media tot interne communicatietools.

Stap 5: Implementatie

Plan de uitvoering van je strategie, inclusief timing en frequentie van communicatie. Een goed geplande implementatie zorgt voor een gestroomlijnde en effectieve communicatie.

Stap 6: Evaluatie en aanpassing

Meet regelmatig de effectiviteit van je communicatie en pas aan waar nodig. Dit kan inhouden dat je de boodschap, kanalen of de frequentie van communicatie moet bijstellen. Het is belangrijk om goed naar de feedback te luisteren.

Wil je nog een stap verder gaan? Dan kun je als bedrijf een afdeling corporate communicatie opzetten waar corporate communicatieprofessionals zich bezig houden met de corporate communicatie en corporate branding van jouw bedrijf.

Voorkom deze veelgemaakte fouten in de communicatie

Bij het opstellen en bepalen van je corporate communicatie is het belangrijk om de volgende veelgemaakte fouten te voorkomen:

 • Inconsistentie: Zorg voor een consistente boodschap over alle kanalen.
 • Negeren van feedback: Luister naar en reageer op feedback van je doelgroep.
 • Te veel jargon: Gebruik duidelijke en begrijpelijke taal.
 • Niet afgestemd op bedrijfswaarden: Zorg dat je communicatie de waarden en doelen van je bedrijf weerspiegelt.
 • Verwaarlozen van interne communicatie: Interne communicatie is net zo belangrijk als externe.

   

Ontgrendel het potentieel van jouw onderneming met deze bewezen groeiformules; download het whitepaper en zie direct resultaat.

Foto van Matt Timmermans

Matt Timmermans

Als gepassioneerd ondernemer met een interesse in vastgoed en financiën, combineer ik mijn expertise met mijn liefde voor schrijven. Zo deel ik inzichten en ervaringen die mede-ondernemers kunnen inspireren en ondersteunen.
Lees ook…
Hybride werken is een ‘blijvertje’, dat is wel duidelijk. Wat zijn eigenlijk de voordelen van hybride werken en hoe krijg je dat goed georganiseerd…
Ruim één op de drie mkb-bedrijven is op de een of andere manier actief op de internationale markt. Misschien twijfel jij of je ook je geluk over de…
Succesvol ondernemen is voor een flink deel afhankelijk van je zakelijk netwerk. Als zelfstandige is het belangrijk zichtbaar te zijn, zodat je wordt…
De SMART-methode helpt je om zakelijke doelstellingen concreet te maken en realiseren. Zo vergroot je de kans op succes. In dit artikel leggen we uit…
Of het nu gaat om een meningsverschil met een werknemer, zakelijke relatie, klant of de Belastingdienst: vrijwel elke ondernemer krijgt vroeg of laat…
In een tijd waarin werknemers steeds vaker moeite hebben de balans te vinden tussen werk en privé, is het verhogen van de vitaliteit in je bedrijf…