Iedere branche heeft wel een of meer organisaties of verenigingen die de belangen behartigen van ondernemers. Wat heeft u aan een brancheorganisatie?

Inhoudsopgave

Het kan anno 2024 toch niet zo zijn dat jij je ambitie als ondernemer niet waar maakt. Kom naar het webinar → Groeiplan 2024

Wat biedt een branchevereniging u?

Brancheorganisaties behartigen de belangen van hun leden. Hoe zij deze belangenbehartiging invullen, verschilt per organisatie. Iedere branche heeft behoefte aan specifieke diensten.

Collectieve belangenbehartigingDe collectieve belangenbehartiging bestaat onder meer uit:

 • inhoudelijke bijdrage in de CAO-onderhandelingen. De branchevereniging onderhandelt namens haar leden met werkgevers- en werknemersorganisaties;
 • onderhandelen met de overheid, de politiek en andere maatschappelijke organisaties over voorstellen die betrekking hebben op de branche;
 • stimuleren van marktontwikkelingen door het opzetten van projecten;
 • voorlichting en informatie geven aan klanten en media;
 • voeren van landelijke reclamecampagnes;
 • marktonderzoeken laten uitvoeren over zaken die in uw branche spelen;
 • een geschillenregeling. Veel brancheorganisaties hebben een commissie van toezicht waar u en uw klanten terecht kunnen wanneer u een geschil heeft waar u samen niet uitkomt. Bijvoorbeeld de geschillencommissie Installerende Bedrijven (VNI), de geschillencommissie Chemisch Reinigen (NETEX) en de geschillencommissie Openbare Nutsbedrijven (EnergieNed en VEWIN);
 • opstellen van standaard branchevoorwaarden, waarbij tegenwoordig goedkeuring nodig is van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) in verband met oneerlijke concurrentie tussen branchegenoten;
 • opstellen van kwaliteitsnormen.

Individuele dienstverleningDe individuele dienstverlening bestaat onder meer uit:

 • Ledenservice. Een (telefonisch) informatiepunt waar u met al uw vragen terecht kunt. U krijgt via deze service informatie thuis gestuurd of wordt doorverwezen naar een adviseur van de organisatie;
 • Ondernemersadvies. Hier kunt u terecht met al uw vragen over een gezonde bedrijfsvoering. Sommige organisaties hebben aparte afdelingen voor vragen over verzekeringen, de omgang met personeel, de bedrijfsorganisatie et cetera.
 • Juridisch advies. De juridische adviseurs in uw brancheorganisatie zijn doorgaans gespecialiseerd in de rechtsmogelijkheden in uw branche.

Opleidingen en cursussenBrancheorganisaties verzorgen cursussen en opleidingen. De onderwerpen zijn zeer uiteenlopend. Veel cursussen springen in op nieuwe ontwikkelingen in uw branche zodat u op de hoogte blijft, andere worden beschouwd als opfriscursussen en behandelen alledaagse zaken zoals bijvoorbeeld personeelsbeleid of omgaan met wanbetalers. Aan deze cursussen kunnen meestal zowel u als uw werknemers deelnemen. Over het algemeen moet u voor deze opleidingen en cursussen betalen. De kosten variëren al naar gelang de duur, de materiaalkosten en het onderwerp.

Bijeenkomsten en presentatiesDoor het hele land houden brancheverenigingen bijeenkomsten, seminars, lezingen en presentaties. Deze kunnen variëren van een ontmoeting met collega’s waarin u ervaringen over uw vakgebied uitwisselt tot seminars over nieuwe marktontwikkelingen in uw branche. De kosten kunnen dan ook variëren van niets tot meer dan duizend euro.

BrancheinformatieIedere brancheorganisatie heeft wel een of meerdere nieuwsbrieven en een tijdschrift. Deze krijgen leden meestal gratis thuisgestuurd. Met deze uitgaven blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied.

Aanmelding

Wanneer u zich bij een brancheorganisatie aan wilt melden, moet u vaak aan verschillende voorwaarden doen. Veel gestelde eisen aan ondernemers zijn:

 • ondertekening van de gedragsregels van de organisatie;
 • werkzaam zijn in de branche die de organisatie vertegenwoordigt;
 • enkele jaren werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer in de betreffende branche;
 • bepaald minimum of maximum aantal werknemers;
 • bepaalde hoeveelheid eigen vermogen.

Niet bij iedere brancheorganisatie wordt u meteen na inschrijving als volwaardig lid behandeld. U bent de eerste periode vaak een jaar aspirant-lid. Dit houdt dikwijls in dat u wel gebruik kunt maken van de voorzieningen van de organisatie, maar nog niet mee mag beslissen.

Kosten

De lidmaatschapskosten van een branchevereniging zijn niet gering. Bij veel verenigingen is de prijs gerelateerd aan de omvang van uw bedrijf, uw omzet of het aantal werknemers.

Zo betalen architecten die zich aansluiten bij de BNA (Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten) per jaar tegen de drihonderd euro, exclusief BTW. Voor leden die een bureau hebben, wordt een bijdrage per werknemer geheven van nog eens ruim 200 euro, exclusief BTW.

Het lidmaatschap van de exportvereniging Fenedex kost ruim vijfhonderd euro per onderneming per jaar, plus eenmalig entreegeld van 45 euro.

Bij Koninklijk Horeca Nederland loopt de contributie op naarmate de totale brutoloonsom van uw onderneming stijgt.

Voordelen

 • Bij onderhandelingen staat u sterker als u aangesloten bent bij een brancheorganisatie;
 • Consumenten zien het lidmaatschap van diverse brancheorganisaties als keurmerk;
 • U krijgt individuele dienstverlening;
 • U krijgt actuele informatie;
 • Via uw branchevereniging kunt u lokaal en landelijk meer invloed uitoefenen.

Nadelen

 • De lidmaatschapskosten zijn meestal hoog;
 • U moet vaak werken volgens de gedragscode van de organisatie;
 • De meerwaarde van sommige lidmaatschappen wordt in twijfel getrokken.

Tip! Essentiële (of handige) ondernemerszaken: Bedrijfsverzekeringen (zoals bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering), een boekhouder of belastingadviseur die je helpt met jouw administratie en/of belastingaangiftes, incassobureau inschakelen voor je openstaande facturen, een professionele website laten maken of een gratis tankpas via De Zaak afsluiten.

Het is tijd voor een nieuw idee over groei. Meld je aan voor het webinar ‘Groeiplan 2024’

Lees ook…
Als mkb-ondernemer ken je de uitdagingen van het ondernemerschap maar al te goed. Je hebt je bedrijf opgebouwd met passie en harde arbeid, maar nu…
Het leven van een ondernemer kan intens zijn. Je wilt alles uit je bedrijf halen en er ook zijn voor je familie en vrienden. En niet te vergeten: af en…
Niemand wordt blij van lastige klanten. Toch is het iets waar veel ondernemers vroeg of laat mee te maken krijgt. Misschien is de kritiek die je…
Hybride werken is een ‘blijvertje’, dat is wel duidelijk. Wat zijn eigenlijk de voordelen van hybride werken en hoe krijg je dat goed georganiseerd…
In een tijd waarin werknemers steeds vaker moeite hebben de balans te vinden tussen werk en privé, is het verhogen van de vitaliteit in je bedrijf…
Wat staat er dit en het komend jaar op de agenda met betrekking tot regelgeving en belastingen? En wat zijn de belangrijkste data waarmee je iets kunt…