U ontvangt een offerteaanvraag voor een grote opdracht. Voor het opstellen van de offerte moet u nogal wat voorwerk doen. Hoe kunt u het beste omgaan met de kosten die u hiervoor maakt?

Inhoudsopgave

Het kan anno 2024 toch niet zo zijn dat jij je ambitie als ondernemer niet waar maakt. Kom naar het webinar → Groeiplan 2024

Deze vraag werd aan De Zaak Advies voorgelegd: 

‘Ik heb een offerteaanvraag ontvangen voor een grote opdracht. Hier kwam nogal wat voorwerk bij kijken. Ik heb deze kosten uiteindelijk niet meegenomen in de offerte, omdat ik die niet in verhouding vond staan tot de omvang van de opdracht. Maar hoe kun je hier het beste mee omgaan als je dergelijke kosten wél vergoed wil hebben?”

Antwoord van Niek Idema, adviseur bij De Zaak Advies

“De tijd die het kost om een offerte te maken breng je eigenlijk nooit apart in
rekening bij de klant. De uren 
die u investeert in het maken van offertes is ondernemersrisico. In feite 
verdisconteer je die in je tarieven, je prijzen of in je hoeveelheid declarabele 
uren.

“Het kan soms zijn dat er eerst een goed ‘vooronderzoek’ moet worden
gedaan om te zien óf en in hoeverre je aan de vraag van een klant tegemoet kan 
komen. Op basis van de resultaten brengt u al of niet een offerte uit. 
Over de kosten van een dergelijk onderzoek en wie deze kosten 
betaalt, moeten goede afspraken worden gemaakt. Daarvoor maakt u in feite een 
aparte offerte.”

Meer aandachtspunten professionele offerte

“Om een offerte op een professionele manier uit te brengen, kunt u ook aan de 
volgende zaken denken. Verplaats u in de klant en geef uw aanbod aantrekkelijk 
vorm, inhoudelijk én grafisch. Wees zeer duidelijk en precies over wat een 
klant kan verwachten van je bedrijf en tegen welke prijs en wat wel en niet 
inbegrepen is. Hoe duidelijker vastgelegd, hoe minder kans op problemen over 
de afspraken.”  
“Geef ook aan tot welke datum de offerte loopt. Stuur uw algemene 
voorwaarden mee en verwijs in de offerte hiernaar, of noem in de offerte uw 
betalings- en leveringsvoorwaarden.”

Lees ook:

Schrijf de winnende offerte
“Ik heb een rekening ontvangen voor een offerteaanvraag. Is dat normaal?”  

Het is tijd voor een nieuw idee over groei. Meld je aan voor het webinar ‘Groeiplan 2024’

Lees ook…
Niemand wordt blij van lastige klanten. Toch is het iets waar veel ondernemers vroeg of laat mee te maken krijgt. Misschien is de kritiek die je…
Hoe kijken stakeholders naar je bedrijf? Welk imago heeft jouw bedrijf? En hoe zorg je ervoor dat alle belangstellenden, zowel binnen als buiten de…
Ruim één op de drie mkb-bedrijven is op de een of andere manier actief op de internationale markt. Misschien twijfel jij of je ook je geluk over de…
Door middel van KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) meet je hoe ver je op weg bent om een bepaald doel te bereiken. Dat doel kan van alles zijn….
Financiering vinden voor je bedrijf kan ingewikkeld en duur zijn. Je kunt een bank niet voldoende zekerheid bieden. Of de rente is erg hoog. Hoe kun je…
Het is vakantie en eindelijk heb je de tijd om te lezen. Wat is er niet heerlijker dan een boek waaraan je ook na de vakantie nog wat hebt. En dat ook…