De essentie van elke bedrijfsvoering is dat u met een efficiënte inzet van menskracht en middelen een maximaal resultaat behaalt. Maar zoals elke ondernemer weet, moet u investeren in tijd en geld om dat succes te bereiken. Elke dag opnieuw, jaar in jaar uit. Daarbij draait het niet alleen om geld, maar ook om wat voor soort ondernemer u wilt zijn.

Inhoudsopgave

Wil jij net zoals andere succesvolle ondernemers jouw bedrijfsgroei versnellen? Bekijk het webinar “Versnel de groei van je bedrijf binnen 1 uur” en leer dit in een paar stappen.

  1. Formuleer uw ambities

Succes is een keuze? Volgens de Amerikaanse zelfhulpboeken wel. Succes wordt in de eerste plaats bepaald door een goed inzicht in de sterke en zwakke punten van een onderneming. Wat is goed, wat zijn de USP’s, de Unique Selling Points? En wat kan beter?

Tip! Formuleer drie zwakke punten van uw bedrijf die u meteen zou willen aanpakken. En stel uzelf vervolgens de vraag waarom u er niets aan doet. Hoe denkt u dat een ondernemer uit uw omgeving die u hoog heeft zitten, hetzelfde probleem zou oplossen?

  1. Formuleer uw doelen

Succes wordt daarnaast bepaald door het stellen van doelen. Nadenken over de toekomst qua:

  • materiële  en financiële doelstellingen: welke omzet- en winstdoelen streeft u na en op welke termijn denkt u deze te realiseren?
  • persoonlijke doelstellingen: hoe ziet uw onderneming er over pakweg vijf jaar uit en wat heeft u daarvoor nodig? 
  • sociaalmaatschappelijke doelstellingen: wat is uw ondernemingsfilosofie en wat voor onderneming wilt u zijn?

Tip! De meeste ondernemersdoelen zijn gericht op de korte termijn (kwartaalomzet, lopende opdrachten). Concrete doelstellingen en meetpunten helpen u de richting op de langere termijn in de gaten te houden.

‘SMART’
Doelstellingen moeten Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden zijn.

  1. Sturen op cijfers

Bent u een proactief ondernemer of bent u reactief? Om uw rendement te optimaliseren heeft u een actueel inzicht nodig in de resultaten. Dat begint op macroniveau, met de kengetallen (liquiditeit, solvabiliteit, debiteurenportefeuille, voorraadpositie). De kengetallen vormen het dashboard van uw onderneming. De kengetallen zeggen echter niets over:

  • de toestand onder de motorkap: welke investeringen kunt u op korte termijn verwachten? Moet u reserveringen maken?;
  • de situatie onderweg: welke problemen kunnen opdoemen? Welke scenario’s heeft u hiervoor bij de hand? U hoeft niet direct als Louis van Gaal voor elke situatie een ‘plan B’ klaar te hebben, maar kennis van en een visie op de trends en veranderingen in uw sector is handig;
  • de productlevenscyclus: succes is eindig. U krijgt navolging van concurrentie, er komt een beter product op de markt, de vraag verandert. Door op itemniveau bovenop de (verkoop)cijfers te zitten, kunt u sneller op een inzakkende vraag inspelen of uw productaanbod aanpassen.
  1. De levenscyclus van de onderneming

Of een bedrijf nu een eenmanszaak is of Microsoft heet, succes is zelden oneindig. De levenscyclus begint met een idee dat u tot uitvoer brengt. Vervolgens groeit de onderneming tot volwassenheid. In de volwassenheidsfase rendeert uw onderneming maximaal. U heeft de opstart- en investeringsfase achter de rug, de organisatie staat als een huis en uw klanten weten u te vinden. De uitdaging is om vooruit te blijven denken.

Omdat de concurrentie niet stilzit en succes kopieert of met nieuwe innovaties komt, kunt u nooit op uw lauweren rusten. De marktomgeving is dynamisch. Past u zich onvoldoende aan de veranderende vraag aan, dan leidt dit onherroepelijk tot omzetverlies. Wat zijn de uitdagingen voor uw bedrijf? De waarschuwing die als tegeltje aan de muur moet hangen luidt: “Stilstand is achteruitgang”. Doet u niets, dan dreigt de neergang.

Let op! Het verbeteren en vernieuwen van uw organisatie is een continue proces. Leiderschap houdt in dat u uw onderneming op koers houdt, maar vraagt ook om de kracht om de koers te verleggen en uw stakeholders te inspireren en mee te nemen.

Dit kennisartikel is tot stand gekomen in samenwerking met onze kennispartner SNS Bank.

Heb je het gevoel dat er meer in je bedrijf zit dan dat je er nu uithaalt? Bekijk het webinar “Versnel de groei van je bedrijf binnen 1 uur”

Lees ook…
Woensdag 15 maart 2023 mogen we het stemhokje in om onze vertegenwoordigers in de provincie te kiezen. De Provinciale Statenverkiezingen staan in de…
Positionering is een belangrijk aspect van marketing en branding. Het bepaalt hoe een merk, product of organisatie wordt waargenomen in de ogen van de…
Niemand wordt blij van lastige klanten. Toch is het iets waar veel ondernemers vroeg of laat mee te maken krijgt. Misschien is de kritiek die je…
Succesvol ondernemen is voor een flink deel afhankelijk van je zakelijk netwerk. Als zelfstandige is het belangrijk zichtbaar te zijn, zodat je wordt…
Ga je een bedrijf starten? Heb je een innovatief idee? Of verandert de markt waarin je actief bent? Dan kun je gebruikmaken van het Business Model…
Door middel van KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren) meet je hoe ver je op weg bent om een bepaald doel te bereiken. Dat doel kan van alles zijn….