Categorieën

Financiering vinden voor je bedrijf kan ingewikkeld en duur zijn. Je kunt een bank niet voldoende zekerheid bieden. Of de rente is erg hoog. Hoe kun je dan toch groeien en wellicht zelfs sneller groeien zonder deze financiering?

Ontdek universele strategieën voor bedrijfsgroei die werken in elke sector; download het whitepaper en begin vandaag nog met het transformeren van jouw onderneming.

Inhoudsopgave

Financiering vinden voor je bedrijf of voor nieuwe activiteiten en plannen van je onderneming, is voor elke ondernemer letterlijk van levensbelang. In een financieel plan zijn banken doorgaans de eerste instanties bij wie je aanklopt voor een zakelijke lening, bijvoorbeeld in de vorm van een rekening-courant. En als bankfinanciering niet lukt, omdat die het risico te groot vinden, of omdat de rente die ze jou vragen verwezenlijking van je plannen in de weg staat, kun je om gaan kijken naar alternatieve financiers.

Private equity partijen, zoals een investeringsfonds, komen dan vaak het eerste in beeld. Maar die zijn heel selectief in de bedrijven waarin ze investeren, ze hebben in het algemeen ook een beperkte horizon voor hun deelname, waarna ze hun belang winstgevend willen kunnen afstoten.

Als banken en private equity partijen niet de oplossing bieden voor de financieringsbehoefte van jouw onderneming is het misschien verstandig om eens naar een andere vorm van samenwerking te kijken die jou kan helpen bij het verwezenlijken van je ondernemingsplannen.

Het aangaan van strategische partnerschappen kan deuren voor je openen naar nieuwe kansen, en financiering van je plannen.

Geld en kennis delen

Door samen te werken met een andere onderneming die aanvullende middelen en kennis in huis heeft, kun je gebruikmaken van hun bestaande infrastructuur en technologie. Dit kan je de volgende voordelen opleveren:

  • Dit kan jou een aanzienlijke besparing op operationele kosten en ontwikkelingstijd opleveren, waardoor je meer middelen beschikbaar hebt om te investeren in andere onderdelen van je bedrijf.
  • Een zakelijke samenwerking kan beide partijen de mogelijkheid bieden om kosten en risico’s van nieuwe projecten of initiatieven te delen. In plaats van de volledige financiële last zelf te dragen, kun je de lasten en onzekerheden verminderen door die te delen.
  • Bovenstaande punt is vooral aan de orde als je bijvoorbeeld nieuwe producten wilt ontwikkelen of nieuwe markten wilt betreden, waarbij de uitkomst per definitie onzeker is.
  • Een strategische partner met een goed klantenbestand kan jouw bedrijf een enorme boost geven op voor jou nieuwe markten, zonder dat je veel geld kwijt bent aan grootschalige marketingcampagnes. Dat helpt jou je omzet te vergroten en je groeiplannen te realiseren.
  • Het opzetten van joint ventures of gezamenlijke projecten met andere bedrijven kan ook de mogelijkheid bieden voor gecombineerde financiering. Door de middelen van beide partijen te bundelen, ontstaat er een sterkere financiële basis voor het project.
  • Bovenstaande punt kan vooral van pas komen bij grote investeringen of ambitieuze projecten waarbij de financiële lasten te groot zijn voor één partij.

     

Soorten samenwerking

Er zijn verschillende vormen van zakelijke samenwerking die een oplossing kunnen bieden voor de financieringsbehoefte van jouw bedrijf.

1. Strategische partnerships

Bij een strategisch partnership bundelen twee of meer bedrijven hun krachten om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Dit kan voor alle partijen voordelen opleveren zodat alle partijen ook profiteren van de samenwerking. Maar eventuele verliezen moeten vanzelfsprekend ook worden gedeeld.

2. Leverancierskrediet

Een leverancierskrediet, als een toeleverancier jouw bedrijf producten of diensten levert tegen uitgestelde betaling, is in feite ook een vorm van een partnership, nu met deze leverancier.

Die kan dit doen omdat jij een belangrijke klant bent – in omvang, maar bijvoorbeeld ook vanwege jouw positie in de markt – en natuurlijk vooral omdat deze leverancier jou niet als klant wil verliezen.

Leverancierskrediet verbetert jouw cashflow, maakt je minder afhankelijk van andere vormen van financiering en geeft jou de ruimte om verder te groeien.

3. Investeerders en private equity

Bij het zoeken naar financiering via investeerders of venture capital kan een strategische samenwerking het voor potentiële geldschieters aantrekkelijker maken om in jouw bedrijf te investeren.

Door een partnership vergroot je je kansen in de markt en daarmee ook de kans op investering. Particuliere investeerders – de zogenaamde business angels – maar ook venture capital bedrijven zijn vaak bereid jou naast hun initiële investering ook een achtergestelde lening te verstrekken.

Zo’n lening kan in sommige gevallen als eigen vermogen op je balans komen, waardoor je vermogenspositie dus verbetert.

Het kenmerk van een achtergestelde lening is dat als het tot een faillissement komt deze achtergesteld is bij andere crediteuren. Daardoor is de rente die je moet betalen vaak hoger, maar soms hoeft deze rente niet jaarlijks te worden voldaan, maar kan die worden opgeteld bij de lening.

4. Samenwerking met Concurrenten

Soms kan ook een samenwerking met concurrenten voordelig zijn, wanneer de belangen op deelterreinen elkaar aanvullen en de concurrentie niet direct is.

Het delen van middelen kan een snellere groei en een sterkere positie in de markt mogelijk maken.

5. Samenwerking door overname

Het overnemen van een ander bedrijf kan, hoe vreemd het misschien ook klinkt, ook jouw financieringsmogelijkheden vergroten. Door een ander bedrijf aan het jouwe toe te voegen, bijvoorbeeld via een leveraged buy out, krijg je bijvoorbeeld betere kansen in de voor jou belangrijke markten.

Omgekeerd kan het in sommige gevallen natuurlijk een goed idee zijn om je te laten overnemen door een ander bedrijf. In feite heb je dan geen financieringsbehoefte meer.

Een overname kan soms ook de start zijn van jouw onderneming, bijvoorbeeld bij een management buy out, waar jij al dan niet met anderen het bedrijf overneemt waaraan je al leiding gaf.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.


Hoe maak je een zakelijke samenwerking succesvol?

Zakelijke samenwerkingen kunnen dus veel betekenen voor de financiering en de continuïteit van jouw bedrijf. Maar er zijn wel enkele belangrijke voorwaarden voor een succesvolle zakelijke samenwerking.

1. Duidelijke doelen en verwachtingen

Definieer vanaf het begin duidelijke doelstellingen en verwachtingen voor de samenwerking. Zorg ervoor dat alle betrokken partijen het eens zijn over de voorwaarden en dat alles schriftelijk wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

2. Vertrouwen en openheid

Vertrouwen en open communicatie zijn essentieel voor een succesvolle samenwerking. Zorg ervoor dat er regelmatig overleg plaatsvindt en dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de voortgang en eventuele problemen of uitdagingen.

3. Respecteer elkaars belangen

Bij het aangaan van een samenwerking is het belangrijk om elkaars belangen te respecteren. Zorg dat er een gezonde balans is tussen competitie en samenwerking. Dat is net als in de wereldpolitiek essentieel om de samenwerking voor alle partijen tot een succes te maken.

Ontgrendel het potentieel van jouw onderneming met deze bewezen groeiformules; download het whitepaper en zie direct resultaat.

Picture of Bob van der Burg

Bob van der Burg

Bob van der Burg is econoom, ondernemer en schrijver.
Lees ook…
Wat staat er dit en het komend jaar op de agenda met betrekking tot regelgeving en belastingen? En wat zijn de belangrijkste data waarmee je iets kunt…
Het leven van een ondernemer kan intens zijn. Je wilt alles uit je bedrijf halen en er ook zijn voor je familie en vrienden. En niet te vergeten: af en…
Niemand wordt blij van lastige klanten. Toch is het iets waar veel ondernemers vroeg of laat mee te maken krijgt. Misschien is de kritiek die je…
Als mkb-ondernemer ken je de uitdagingen van het ondernemerschap maar al te goed. Je hebt je bedrijf opgebouwd met passie en harde arbeid, maar nu…
Positionering is een belangrijk aspect van marketing en branding. Het bepaalt hoe een merk, product of organisatie wordt waargenomen in de ogen van de…
Al sinds de 19de eeuw kennen we in Nederland de zomervakantie: een periode van zes weken, waarin de scholen zes weken gesloten zijn. Gezinnen met…