Subsidie aanvragen
Een subsidie is een welkome financiële ondersteuning voor uw bedrijf. Waar moet u bij een aanvraag allemaal rekening mee houden? Deze checklist wijst de weg.
Subsidie aanvragen vooraf indienen
Belangrijk om over subsidie aanvragen te weten: een subsidieaanvraag moet vooraf worden ingediend, dus voordat een verplichting is aangegaan of met activiteiten is gestart. Als de aanvraag is ingediend kan al worden begonnen, maar dan bestaat wel het risico dat de subsidie alsnog wordt afgewezen. In het kader hiernaast vindt u een modelbrief voor een pro forma aanvraag van een subsidie.
Streef naar volledigheid
Een subsidieaanvraag moet aan een groot aantal criteria voldoen. Volledigheid verkleint de kans op afwijzing. Breng daarom nauwkeurig in kaart welke activiteiten u wilt gaan ontplooien, hoeveel geld u denkt nodig te hebben en waar u dat aan gaat besteden.
Oriënteren op subsidies
Ga na welke subsidieregelingen op uw situatie van toepassing zijn. Een handig hulpmiddel daarbij is de Subsidy Assessment Tool van Deloitte. Realiseer u daarbij ook dat regelingen vaak veranderen, soms openings- en sluitingstermijnen hebben en plotseling kunnen worden ingetrokken. Bovendien hebben ze vaak een ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ karakter.
Informatie inwinnen
Er zijn diverse instanties en websites waar u terecht kunt voor informatie, zoals het subsidieloket van de overheid SenterNovem en de Subsidieshop. Neem contact op met sectorgenoten die al een subsidietraject hebben doorlopen.
Start met ‘simpele’ subsidies
Vraag niet direct allerlei Europese subsidies aan. Het kost veel tijd, er zijn veel voorwaarden en vereisten en de kans op succes is niet altijd even groot. Begin met regionale subsidies, dan landelijke en dan pas Europese.
Relatief makkelijk: WBSO of een innovatievoucher
Maak bijvoorbeeld gebruik van de WBSO, een subsidie voor onderzoek en ontwikkeling. De procedure is relatief makkelijk. Verder is er de innovatievoucher, een soort cadeaubon die u kunt besteden bij kennisinstellingen zoals universiteiten en hogescholen.
Meer kans op subsidies door…
Samenwerkingspartners. Een consortium van grote bedrijven zoekt vaak kleine bedrijven als partner voor een gesubsidieerd project. In dat geval kunt u ‘meeliften’. Ook kunt u samenwerken met bedrijven in dezelfde branche of sector. Voor sommige subsidies is dit zelfs een vereiste.
Wat de kans op subsidie ook verhoogt is als u kunt aantonen dat iets risicovol is, én nieuw, én dat de revenuen hoog kunnen zijn.
Schakel een subsidieadviseur in 
Een adviseur kan voor u uitzoeken hoe kansrijk een aanvraag is. Dat kost u 10 tot 15% van de subsidie, waarbij u een afspraak kunt maken op basis van no cure, no pay. U kunt ook contact opnemen met Syntens, een innovatienetwerk dat wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken; het advies is in principe kosteloos.
Voorkom een boete 
Voer het project uit volgens de planning van de ingediende aanvraag. Meld veranderingen op tijd.
Vaak kost een innovatief project toch meer dan begroot en extra subsidie is niet vanzelfsprekend. Als de administratie van het project niet in orde is, loopt u de kans dat subsidiegeld moet worden teruggestort. In het uiterste geval kunt u zelfs een boete krijgen.
Gratis e-magazine: Elektrische mobiliteit
Waarom is elektrificering van je wagenpark belangrijk? Waar begin je mee als je je medewerkers (en klanten) hierin wilt faciliteren? En wat zijn de ervaringen van elektrische rijders tot nu toe?
Share on print
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Zakelijke financiering
Geen papierwinkel of businessplannen. Regel je zakelijke financiering nu volledig online en zonder gedoe.
Lees ook…
I.S.M. BRUGGENDAEL – Je bent lekker aan het ondernemen en groeien. Het is daarom tijd voor een nieuw zakelijk pand. Je hebt een prachtig pand gezien,…
I.S.M. SYNVEST – Nu veel spaarders te maken krijgen met een negatieve rente, stijgt de populariteit van beleggen. Maar wat is beleggen precies? Waar…
Bij factoring hoeft je voortaan niet meer te wachten op onbetaalde facturen. Hoe, hoor ik u vragen? Door factoring. Factoringbedrijven zijn…