Categorieën

Hoe kunt u potentiële schade aan uw bedrijf voorkomen? In tijdschrift De Zaak krijgt u 25 gouden tips van experts op het gebied van financiën, personeel, juridische zaken, verzekeringen, online reputatie en fysieke beveiliging. Hier nog 9 extra tips.

Verbeter je cashflow met flexibel zakelijk krediet. Ontdek gunstige financieringsopties in dit gratis whitepaper.

Inhoudsopgave

Financiële risico’s

Pas op met rentederivaten Imre de Roo, woordvoerder AFM: “Uit ons onderzoek blijkt dat banken het mkb beter kunnen ondersteunen en informeren bij het afsluiten van rentederivaten. Mkb ondernemingen vormen een kwetsbare groep vanwege de vaak relatief beperkte financiële middelen en gebrek aan kennis en ervaring met rentederivaten. Ook zullen mkb-ondernemingen minder snel om bijstand vragen, bijvoorbeeld vanwege de kosten of de vrees dat dit de relatie met de bank zal schaden. Ga als ondernemer van tevoren goed na of het aanbod aansluit bij je behoefte en denk na over de risico’s en gevolgen bij verschillende scenario’s.”

Leg vast of je advies krijgt Imre de Roo: “Laat schriftelijk vastleggen welke dienst je bank, verzekeraar of tussenpersoon je precies verleent. Geeft hij een advies om een derivaat te kopen, of verkoopt hij het alleen? Bij alleen verkoop, ook wel execution only genoemd, ben je minder beschermd. Banken informeren mkb-cliënten bovendien vaak onvoldoende of zij als ‘professioneel’ of als ‘niet-professioneel’ worden geclassificeerd en welke consequenties dit voor hen heeft. Deze informatie is belangrijk omdat de zorgplicht van banken voor professionele cliënten beperkter is dan voor niet-professionele cliënten.”

Personeelsrisico’s

Blijf communiceren Pauline Bouwmeister, specialist Personeel & Organisatie MKB Adviseurs: “Blijf in gesprek met je mensen, op alle niveau’s. Wees open en eerlijk wat er in het bedrijf speelt en wat er gaat komen. Laat je personeel er niet naar raden; waardoor er onnodige spanningen, roddels en zelfs concurrentie op de werkvloer kan ontstaan. Dan werken mensen niet meer voor het bedrijf, maar voor zichzelf. Dat is vroeg of laat zichtbaar bij relaties en klanten. Wees dus open, eerlijk en transparant. Daar schort het aan bij veel bedrijven. Zeker met het nieuwe werken is dat een extra risico. Maak concrete afspraken met je werknemers over bereikbaarheid, tijden waarop ze werken en targets die gehaald moeten worden.”

Risico’s afdekken

Verzekeringsadviseur inschakelen Ewout Strijker, Registermakelaar in Assurantiën, DGA Risk Explorer BV en Branche Benefits BV: “Doe-het-zelven op verzekeringsgebied is best lastig. Daarom kiezen veel ondernemers ervoor om een gekwalificeerde risico- en verzekeringsadviseur in de arm te nemen die begrijpt hoe risico’s op onder/oververzekering kunnen worden voorkomen. Een adviseur ‘spreekt de taal’ en begrijpt dat de verzekering naadloos moet aansluiten bij uw werkelijke activiteiten. In veel gevallen geen overbodige luxe.”

Beveiligingsrisico’s

Train je personeel Pauline Bouwmeister, specialist Personeel & Organisatie MKB Adviseurs: “Naast dure techniek is het omgaan met situaties en potentiële dreiging heel belangrijk om inbraken en overvallen te voorkomen. Volg een training, zodat je als ondernemer weet hoe je moet handelen en je werknemers kunt instrueren. Als je bijvoorbeeld verdachte types je winkel ziet binnenkomen, kun je er vriendelijk op afstappen om te vragen of je ze kunt helpen. Een potentiële overvaller of inbreker voortijdig laten weten dat ze in het zicht zijn, werkt heel goed. Je kunt op basis van gedrag heel veel doen om risico’s te beperken.”

Juridische risico’s

Facturen verpanden zonder btw Arjen Paardekooper, advocaat Blenheim advocaten: “Als je facturen, c.q. vorderingen verpandt aan je financier, verpandt ze dan exclusief de btw. Bij uitoefening van een pandrecht wordt de gehele factuur/vordering inclusief btw aan de pandhouder overgemaakt. Naar de fiscus toe blijft de pandgever (degene die de rekeningen stuurt) verplicht de btw over de verstuurde rekeningen af te dragen. Daar waar de pandhouder overgaat tot uitwinning van zijn pandrecht en alle liquiditeit wegneemt, heb je geen geld meer om de btw af te dragen over de verpande vorderingen en ga je veelal failliet op de btw die niet betaald kan worden.”

Internationale risico’s

Voorbereiding cruciaal Linda van Beek, manager internationaal beleid MKB-Nederland/VNO-NCW: “Ga je internationaal ondernemen, dan is het noodzakelijk om je eerst te verdiepen in het land, de markt, de concurrentie, lokale spelers en ook de cultuur van het land. Er zijn vele organisaties in Nederland die ondernemers bij dit soort vragen kunnen helpen. Basisinformatie wordt vaak aangeboden door de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Er zijn ook vele private handelsbevorderende partijen actief die hierbij kunnen helpen en ook een aantal brancheverenigingen bieden de nodige hulp.”

Reputatieschade

Benut social media Vincent Smit, social media expert van Just Connecting: “Het grootste risico dat bedrijven lopen, is dat ze geen gebruik maken van social media. Je moet er zelf zijn om mee te doen aan de conversatie. Dat hoeft niet per sé heel intensief. Je kunt op vier manieren aanwezig zijn. Wees in ieder geval ‘reactief’ en reageer op vragen die gesteld worden aan je bedrijfsaccounts. Je kunt ook ‘actief’ webcare voeren; op detailniveau zoeken naar berichten over je bedrijf, diensten en producten en daarop reageren. Je hebt hier handige monitortools voor zoals Hootsuite en Tweetdeck. Je kunt ook ‘proactief’ webcare voeren; meepraten over onderwerpen binnen het vakgebied van je bedrijf en zo je specialisme etaleren. Je kunt ook hyperactief webcare voeren; potentiële klanten aanspreken zonder directe aanleiding. Probeer in ieder geval altijd oprecht te helpen in plaats van verkopen.”

Geef medewerkers richtlijnen Vincent Smit: “Het is goed medewerkers te adviseren waar ze op moeten letten als ze bedrijfsinformatie verspreiden. Grote bedrijven hebben vaak een social media policy. Geef in ieder geval richtlijnen. Een fout is zo gemaakt en kan grote gevolgen hebben op social media. Via e-mail wordt er ongetwijfeld ook wel eens bedrijfsgevoelige informatie naar verkeerde personen verstuurd, maar via social media is alles direct openbaar. Het gaat veel mis. Zoek maar eens op #Fail. Daar wil je niet bij staan. Grote bedrijven, maar ook mkb’ers staan ertussen. Je kunt beter gevonden worden onder #Hulde of andere positieve hashtacks. Zorg dat je positieve tweets over je bedrijf ook als favoriet markeert, waardoor die reacties zichtbaar blijven en makkelijk te vinden zijn. Het kan net de doorslag geven of iemand met je bedrijf in zee gaat of niet.”

Arjen Paardekooper: “Een werknemer met internet kan ongekend veel schade veroorzaken. Om dit te voorkomen kun je een geheimhoudingsclausule opnemen in het contract met je medewerker. Binnen ons bedrijf is er bijvoorbeeld de afspraak dat er geen privé-mail verstuurt mag worden vanuit het e-mailadres van het bedrijf. Ook heeft bij ons de directie het recht te allen tijde de zakelijke e-mail in te zien. Dit doen wij ook ter controle op ons beleid tegen seksuele intimidatie. Je hebt als werkgever contractsvrijheid en kun dus dit soort afspraken maken. Ook online gedragsregels buiten kantooruren om. Bijvoorbeeld ‘het kantoor niet in slecht daglicht stellen’. Het eerste wat klanten doen is je naam Googlen. Ook medewerkers moeten zich daar bewust van zijn en geen verkeerde online reputatie opbouwen. Zorg dat je dit dus vastlegt.”

Meer tips Lees de overige 25 tips in het digitale tijdschrift.

Wil jij je voorraad aanvullen of betalen je klanten laat? Dit kan je makkelijk oplossen met flexibel zakelijk krediet. Leer hoe jij je cashflow verbetert en financiële stabiliteit kan bereiken met dit gratis whitepaper.

Lees ook…
Is het tijd voor investeringen, maar zit je krap bij kas of krijg je een zakelijke lening niet rond? In plaats van dure bedrijfsmiddelen direct af te…
Start-ups zijn voor ondernemers een spannend en potentieel lucratieve investering, maar er komen ook grote risico’s bij kijken. In dit artikel…
Steeds meer mkb-bedrijven kiezen voor crowdfunding om financiering voor projecten of innovaties binnen te halen. Die populariteit is begrijpelijk, maar…
Solvabiliteit berekenen is essentieel voor elke ondernemer die inzicht wil krijgen in de financiële gezondheid van zijn of haar bedrijf. De…
De Single European Payments Area (SEPA) standaardiseert het betalingsverkeer binnen Europa. In dit overzicht zie je hoeveel landen momenteel onderdeel…
i.s.m.
Betalen je klanten laat of wil je je voorraad aanvullen? Dan is het misschien handig om een zakelijk krediet af te sluiten. Zo heb je extra geld om een…