Een juiste financiering zorgt ervoor dat uw liquiditeit in orde is, ofwel of u aan al uw betalingsverplichtingen kunt voldoen. Niet alleen op de lange termijn, maar ook op de korte termijn. Daarom is het handig een liquiditeitsbegroting op te stellen.

Inhoudsopgave

Van plan om zakelijk vastgoed aan te schaffen of te herfinancieren? Vraag vrijblijvend voorstel zakelijke hypotheek aan

Wat is liquiditeit?

Liquiditeit is de mate waarin een bedrijf aan zijn kortlopende schulden kan voldoen. Ofwel, of de facturen en andere kortlopende schulden (personeelskosten, omzetbelasting) betaald kunnen worden.

Current en quick ratio

Gaat het om de financiële middelen die direct beschikbaar zijn om de vorderingen van uw crediteuren te betalen, dan spreekt men van quick ratio.

De current ratio laat zien in hoeverre de onderneming in staat is de financiële verplichtingen op wat langere termijn (circa drie maanden) te voldoen.

Sommige bedrijven zoals zakelijke dienstverleners, hebben geen voorraden en daarom is in deze branche de current gelijk aan de quick ratio.

Berekening current en quick ratio

Voor de current ratio geldt de volgende berekening: de som van het totaal van de vlottende activa (banktegoeden, kasgeld en vorderingen) en de waarde van de voorraad, gedeeld door de korte termijnschulden moet voor de meeste ondernemingen tussen de 1 en de 1,5 liggen. Is de current ratio lager dan 1, dan is dit een indicator voor (toekomstige) betalingsproblemen.

Het verschil in berekening van de current en quick ratio is dat bij laatstgenoemde de voorraden niet meetellen.

Liquiditeitsbegroting

Mede afhankelijk van seizoensinvloeden kunnen de inkomende geldstromen sterk schommelen. Dit terwijl een kern van de uitgaande geldstromen (vaste kosten) altijd hetzelfde blijft. De liquiditeitsbegroting brengt deze beide geldstromen in relatie tot elkaar, ook de bedragen die geen kosten of baten zijn, zoals de ontvangen en af te dragen btw, de privé-uitgaven, de aflossingen en de belastingen.

Daardoor is na te gaan over hoeveel geldmiddelen u op een bepaald moment beschikt. En op welk moment u daarin veranderingen kunt verwachten. Het moment waarop u bijvoorbeeld uitgaven moet doen voor privézaken, belastingen, leveranciers, aflossingen en rente kan nogal afwijken van het moment waarop uw debiteuren tot betaling overgaan. Indien nodig kunt u bijtijds maatregelen nemen om tekorten te voorkomen, door bijvoorbeeld uw rekening-courant krediet te verhogen of uw debiteuren aan te manen.

Model voor een liquiditeitsbegroting

Wilt u een liquiditeitsbegroting opstellen? Maak dan gebruik van deze handige download:

Model liquiditeitsbegroting »

Gerelateerd lezen:

• TIP: Jaarrekening niet ondertekend deponeren
• Start-ups & aandelenopties: wat verandert er in 2022?
• Sneller facturen betaald krijgen
• Niet eens met een factuur: betalen of niet?

Een betaalrekening, spaarrekening of hypotheek afsluiten? Bij SNS denken en luisteren ze met je mee en ze helpen je bij het verwezenlijken van je doelen en dromen? Bekijk mogelijkheden >

Lees ook…
De Single European Payments Area (SEPA) standaardiseert het betalingsverkeer binnen Europa. In dit overzicht zie je hoeveel landen momenteel onderdeel…
Is het tijd voor investeringen, maar zit je krap bij kas of krijg je een zakelijke lening niet rond? In plaats van dure bedrijfsmiddelen direct af te…
Wanneer je kapitaal nodig hebt voor je onderneming, denk je al snel aan een traditionele bank. Maar er zijn meer mogelijkheden. De markt voor…
i.s.m.
Heb je extra geld nodig voor je bedrijf om een tijdelijk tekort te overbruggen? Bijvoorbeeld als klanten laat betalen of om je voorraad aan te vullen?…
Steeds meer mkb-bedrijven kiezen voor crowdfunding om financiering voor projecten of innovaties binnen te halen. Die populariteit is begrijpelijk, maar…
i.s.m.
Betalen je klanten laat of wil je je voorraad aanvullen? Dan is het misschien handig om een zakelijk krediet af te sluiten. Zo heb je extra geld om een…