Sinds 2016 is de oude RDA (Research & Development Aftrek) opgegaan in de Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk. Dat betekent dus dat het fiscale voordeel via de loonheffing in plaats van via de winstbelasting wordt verrekend. Doel van de wijziging is de effectiviteit van de regeling verbeteren. De 'nieuwe' regeling geldt voor zowel starters, zzp'ers, bedrijven als multinationals.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Er waren meerdere redenen voor het samenvoegen van de oude RDA met de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk): de oude regeling gaf geen zekerheid over het exacte fiscale voordeel, het voordeel kon pas na afloop van het jaar verzilverd worden én de regeling kon niet als gegarandeerde kostenverlaging worden ingeboekt wegens internationale accountingregels.

WBSO

De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor je Research & Development-project. Bijvoorbeeld voor prototypes of onderzoeksapparatuur. Je kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via je belastingaangifte. Bedrijven dragen minder loonheffing af en zelfstandigen krijgen een vaste aftrek.

De WBSO is bestemd voor Nederlandse bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren. Van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en mkb-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector.

Plafond S&O-afdrachtvermindering vervalt

De RDA wordt dus vanaf 2016 geïntegreerd in de S&O-afdrachtvermindering. Dat betekent dat behalve de loonkosten nu ook de overige S&O-kosten en -uitgaven daaronder vallen. Daarbij blijft het mogelijk om de kosten van een bedrijf dat behoort tot een en dezelfde fiscale eenheid op te voeren als eigen S&O-kosten. Ook verandert er weinig aan de opzet van de regeling.

Wel van belang is dat het huidige plafond in de S&O-afdrachtvermindering vervalt! Daardoor bestaat er geen maximummeer voor de in aanmerking te nemen afdrachtvermindering op de te betalen loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.

ZZP’ers

Voor ZZP-ers die minimaal 500 R&D-uren (in de WBSO bekend als speur- en ontwikkelings- of S&O-uren) per jaar maken, geldt een vaste aftrek.

Overgangsregeling

De oude RDA-regeling ging ervan uit dat S&O-uitgaven boven € één miljoen verplicht verdeeld in vijf jaar werden opgevoerd (1/5 deel per kalenderjaar). Maak je nu gebruik van een oude RDA-regeling, dan kunnen nog openstaande S&O-uitgaven in de nieuwe regeling – jaarlijks voor een evenredig deel – over de nog lopende periode worden opgevoerd bij de S&O-aanvraag.

Berekening financiële voordeel

Zoals hierboven gesteld geldt er voor zzp’ers een vaste aftrek van € 12.484 voor de aangifte inkomstenbelasting. Voor startende zzp’ers geldt er bovendien een extra aftrek van € 6.245.

Voor bedrijven is de S&O-aftrek als volgt te berekenen:
((S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven)) x percentage

Er gelden twee schijven met een verschillend percentage voor alle S&O-kosten: het totaal aan S&O-loonkosten + de overige kosten en uitgaven (of het forfaitair bedrag voor kosten en uitgaven).

Voor starters geldt 40% (was 50%) voor de eerste € 350.000 aan S&O-(loon)kosten. Zie de tabel hieronder:

2016 1e schijf
(grens € 350.000)
1e schijf starters
(grens € 350.000)
32% 40%
2e schijf 2e schijf
16% 16%

Keuze bij aanvraag: forfait of werkelijke kosten en uitgaven

Bij het aanvragen van WBSO voor kosten en uitgaven voor het uitvoeren van een eigen S&O-project hebben bedrijven de keuze tussen een forfaitair bedrag of het daadwerkelijke bedrag aan kosten en uitgaven.
Zie de pagina WBSO aanvragen op de RvO-site.

WBSO voor 2 soorten projecten

Bedrijven en zelfstandigen kunnen in 2016 WBSO aanvragen voor 2 soorten innovatieve projecten:

  • technisch-wetenschappelijk onderzoek
  • de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur.

Voor het uitvoeren van een analyse van de technische haalbaarheid of technisch onderzoek kan je in 2016 geen WBSO meer aanvragen.

Berekening uurloon

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) berekent het uurloon op twee manieren:

  1. Heb je al eerder WBSO-aftrek genoten? Dan berekent de RVO het uurloon aan de hand van de burgerservicenummers (BSN’s) van je S&O-medewerkers van twee jaar geleden. Die BSN’s moet je elektronisch melden via eLoket. De BSN’s moeten dus samen met je aanvraag worden ingediend.
  2. Niet eerder gebruik gemaakt van de WBSO? Dan rekent de RVO met een forfaitair uurloon van € 29.

eHerkenning nodig voor aanvraag

Voor een WBSO-aanvraag moet je je online kunnen identificeren via een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+). Hiermee is de veiligheid van je gegevens gewaarborgd.
Meer informatie hierover op mijnrvo.nl

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Je wilt innoveren met je bedrijf. Of: je wilt een samenwerkingsverband aangaan, maar mist de investeringen en slagkracht om dat mogelijk te maken. Veel…
Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder…
Wordt een van je werknemers ziek? Dan heb je ook als werkgever de verantwoordelijkheid dat je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk gaat….
Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam…
Voor ondernemers liggen heel wat subsidies klaar. Soms is het best lastig ze te vinden en aan te vragen, maar het is zonde om er geen gebruik van te…