Categorieën

Op 18 maart kiest Nederland een nieuwe vertegenwoordiging in de Provinciale Staten. Ook al is deze bestuurslaag verantwoordelijk voor de regionale economie, natuur en cultuur, toch spreekt  hij maar weinig mensen tot de verbeelding. Toch is goed provinciaal bestuur belangrijk, ook voor ondernemers.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

De Provinciale Staten houden zich namelijk bezig met datgene wat te groot is voor gemeenten en te klein is voor de landelijke overheid. Ze zetten het beleid uit op terreinen als ruimtelijke ordening, natuur en milieu, verkeer en vervoer, stimulering van de regionale economie, welzijn en cultuur. Daarnaast houden ze toezicht op gemeenten, vooral op het financiële vlak, en waterschappen. Ze stellen de hoofdlijnen vast van het provinciale beleid, controleren de uitvoering daarvan en zijn volksvertegenwoordiger op provinciaal niveau.

Regionale economie

Veel ondernemers zal vooral het hoofdstuk ‘regionale economie’ aanspreken. Provinciale Staten zet zich in voor goede werkgelegenheid in de regio. De provincie investeert dan ook in een gunstig vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers en faciliteert de samenwerking met universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen.

Waarom zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten belangrijk voor ondernemers? “Omdat je via je stem invloed kunnen uitoefenen op het beleid”, zegt Roelf van der Kooij van MKB Nederland. “Dat is ook zo voor ondernemers. Heel belangrijk is dat je als ondernemer goed kijkt naar provinciale onderwerpen. Bekijk wat partijen in jouw regio daarvan vinden en pas je stemgedrag daarop aan.”

Kredietverlening

Wat voor provinciale onderwerpen spelen dan tijdens deze verkiezingen een rol? “In Noord-Holland zien we dat er nog altijd veel vraag is naar nieuwe manieren van kredietverlening in het mkb“, zegt regiodirecteur Fabian Nagtzaam van MKB Noord-Holland. “Let dus goed op jouw partij: wat gaan zij doen op het gebied van kredietverlening? Daarnaast pleiten wij voor een slank en modern middenbestuur in de provincie en minder barrières voor ondernemers. Ook denken wij dat er de komende jaren meer geld en aandacht moet komen voor bedrijventerreinen. Die zijn hard toe aan onderhoud en de subsidiemaatregelen daarvoor zouden ook na 2016 moeten doorlopen.”

Volgens Nagtzaam is het onderwerp ‘verkiezingen’ niet populair, maar toch ziet hij dat er tijdens bijeenkomsten genoeg animo is. “Zowel bij digitale als fysieke debatten, daar zit het bomvol. Onze oproep is dan ook: ga zeker stemmen, en stem ondernemend!”

Thema’s

Lex Kloosterman van MKB Noord-Nederland ziet dat bij de komende verkiezingen ook voor ondernemers belangrijke regionale thema’s belangrijk zijn. “Thema’s als infrastructuur, gemeentelijke herindeling en provinciale investeringen in de regionale economie, dat is erg belangrijk. In Friesland is er dankzij de verkoop van de aandelen-Nuon veel geld in de spaarpot om extra in de Friese economie te investeren. Maar waar worden die aan besteed? Daar draait het nu om.”

Daarnaast kiezen de leden van de Provinciale Staten de 75 leden van de Eerste Kamer. Hierdoor hebben ze indirect ook invloed op de landelijke politiek. Premier Mark Rutte heeft gezegd dat hij de Provinciale Statenverkiezingen ziet als ‘landelijke verkiezingen’ die ‘ook het kabinet raken’.

Weinig mkb’ers

Dat ondernemers maar weinig interesse hebben in de politiek, blijkt misschien ook wel uit het aantal mkb’ers in de Eerste Kamer: van alle 75 senatoren is er niet een die zelf ondernemer is in het midden- en kleinbedrijf.

Op 18 maart stemmen we niet alleen voor de Provinciale Staten, maar ook voor de Waterschappen. 3 redenen waarom deze van belang zijn voor ondernemers:

  • Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer. Zij zorgen voor de aanvoer en afvoer van (drink)water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen, duinen en dijken.
  • Een stevige ondernemersinbreng is noodzakelijk om de waterschappen een nuchtere koers te laten varen. VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat waterschappen zich op hun kerntaken moeten richten: droge voeten en goede waterkwaliteit.
  • In 2014 brachten de waterschapsbelastingen in totaal 2,6 miljard euro op. Jij bepaalt met jouw stem mede wat er met dat geld gaat gebeuren.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam…