Wil jij graag de stap naar het buitenland wagen, maar weet je niet zo goed hoe je dit moet aanpakken? Geen nood, via de RVO en de Europese Unie zijn er verschillende programma’s om je te ondersteunen en te helpen om je financiering rond te krijgen.

Inhoudsopgave

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Er zijn veel verschillende soorten exportsubsidies en -programma’s. In dit overzicht vind je de meest relevante voor jou als ondernemer.

Oranje Handelsmissiefonds

Een van de bekendste exportsubsidie programma’s is het Oranje Handelsmissiefonds (OHMF). Dit fonds helpt elk jaar tien mkb-ondernemers om hun bedrijf in het buitenland op de kaart te zetten. Als je bij deze tien hoort, krijg je een handelsmissiepakket van 10.000 euro. Je kunt daarnaast gebruik maken van de deskundigheid en waardevolle contacten van MKB-Nederland, ING, KLM, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Meedoen? Je kunt je aanmelden tot 30 september 2016.

Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI)

Deze regeling kan je op weg helpen als je graag wil beginnen met exporteren, maar eerst wil weten hoe haalbaar je plannen zijn. Er zijn drie modules waar je uit kunt kiezen: Zo zijn er demonstratieprojecten waarbij je product of dienst wordt gedemonstreerd in een van de DHI-landen. Daarnaast zijn er haalbaarheidsstudies waarbij wordt onderzocht wat de haalbaarheid is van een buitenlandse investering in jouw bedrijf. Tevens zijn er investeringsvoorbereidingsstudies waarbij de technische en commerciële haalbaarheid van je plannen worden onderzocht.

Partners for International Business

Wil je graag samen met een aantal handelspartners zaken doen in het buitenland, maar loop je tegen handelsbarrieres aan? De Nederlandse overheid helpt je op weg. Jij en je handelspartners ontwikkelen samen met de RVO een meerjarenprogramma op maat. Je kunt ondersteuning krijgen op het gebied van promotie en matchmaking, kennisuitwisseling en netwerken, en economische diplomatie.

Starters international business

Dit project helpt jou als ondernemer met de stap naar het buitenland door middel van vouchers. Er zijn drie soorten vouchers. Er zijn coachingsvouchers waarbij je individueel ondersteund wordt door een adviseur. Samen onderzoeken jullie de mogelijkheden in het buitenland en werken jullie naar een concreet actieplan toe. Verder zijn er missievouchers waarbij je samen met andere ondernemers op meerdaagse handelsmissie of naar een beurs gaat. Er zijn ook kennisvouchers waarbij je een deskundige toegewezen krijgt, die je helpt bij het beter positioneren van je bedrijf in het buitenland.

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Ga je zaken doen in een ontwikkelingsland? Dan kan het Dutch Good Growth Fund je verder helpen. Via het DGGF word je ondersteund met dienstverlening op maat. Als je kapitaalgoederen wilt exporteren naar DGGF-landen, kan je bij het DGGF-onderdeel Exporteren Nederlands mkb terecht voor een exportkredietverzekering en exportfinancieringsmogelijkheden.

DRIVE: programma voor ontwikkelingsrelevante infrastructuurprojecten

Als je interesse hebt in een opdracht op het gebied van de publieke infrastructuur van een lage- of middeninkomensland, kan DRIVE je ondersteunen in de financiering. Het project moet wel een aantoonbare en duurzame bijdrage leveren aan de private sectorontwikkeling in het desbetreffende land. De focus ligt op voedselzekerheid, water, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en klimaat.

Horizon 2020

Naast de Nederlandse programma’s, zijn er ook verschillende programma’s voor exportsubsidie vanuit de Europese Unie. Horizon 2020 is een programma dat als doel heeft het bedrijfsleven en de academische wereld uit te dagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen. Jij als ondernemer krijgt een financieel duwtje in de rug en je kunt je internationale netwerk uitbreiden. Je kunt je aanmelden als je bedrijf actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie in internationaal verband. Horizon 2020 is de opvolger van Het Zevende Kaderprogramma voor Technologische Onderzoek en Ontwikkeling (KP7). 

Eurostars Eureka-programma

Een ander Europees programma is het Eurostars Eureka-programma. Deze richt zich speciaal op kleine, technologisch kennisintensieve bedrijven. Projectvoorstellen mogen twee keer per jaar worden ingediend, en zijn niet gebonden aan onderwerpen of thema’s. Wel moet het gaan om aantoonbare internationale samenwerking. Projecten moeten resulteren in een verkoopbaar product.

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
Wordt een van je werknemers ziek? Dan heb je ook als werkgever de verantwoordelijkheid dat je werknemer weer snel en verantwoord aan het werk gaat….
Wil jij als ondernemer een groene stap zetten? Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Vrije afschrijving milieu-investeringen (Vamil) verduurzaam…
Voor ondernemers liggen heel wat subsidies klaar. Soms is het best lastig ze te vinden en aan te vragen, maar het is zonde om er geen gebruik van te…
Je wilt innoveren met je bedrijf. Of: je wilt een samenwerkingsverband aangaan, maar mist de investeringen en slagkracht om dat mogelijk te maken. Veel…
Als ondernemer kun je een beroep doen op subsidies of financiële steun vanuit de overheid. Dit stelt je in staat om je (startende) onderneming verder…