De werkgever of werknemer?

De tarieven van verkeersboetes gaan vrijwel elk jaar weer omhoog. Dat maakt het voor bedrijven des te belangrijker om een duidelijk beleid vast te stellen. Want wie betaalt - de werkgever of de werknemer?

Snel inzicht in de belangrijkste ondernemerszaken: met de Top 3 Scans van De Zaak: de AOV Scan, de Aftrekposten Scan en de Pensioen Scan

Inhoudsopgave

In het jaar 2020 werden er ongeveer 6,5 miljoen snelheidsboetes uitgeschreven. Veel van deze boetes waren het gevolg van een geringe snelheidsovertreding, waarbij de bestuurder ‘slechts’ vier tot zes kilometer per uur te hard heeft gereden. Deze geringe snelheidsovertredingen zijn voor ondernemers van belang, nu het vanzelfsprekend is dat de werknemer deze zelf betaalt.

Het maken van goede afspraken omtrent verkeersboetes brengt je als ondernemer een heel eind. Bij voorkeur leg je deze afspraken vast in de arbeidsovereenkomst.

Wie betaalt de boete?

Het betalen van boetes die gaan over geringe snelheidsovertredingen, hebben in het verleden geleid tot de nodige conflicten tussen werknemers en werkgevers.

Een voorbeeld: In een soortgelijke zaak deed het gerechtshof van Den Haag uitspraak in 2006. De werknemer betoogde dat de geringe snelheidsovertredingen die hij had begaan, behoorden tot het risico van zijn werk. Wanneer je voor je werk op de weg moet zijn, kan het namelijk zomaar overkomen dat je (per ongeluk) de maximumsnelheid iets overschrijdt.

Het gerechtshof oordeelde in deze zaak dat – in beginsel – bekeuringen tijdens de uitvoering van werkzaamheden, voor rekening van de werkgever komen. Maar, dit gaat niet op wanneer de boetes het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid. Het hof gaf hierbij aan dat het in het dagelijkse verkeer nu eenmaal kan voorkomen dat je soms iets te hard rijdt.

Wél maakt de rechter een onderscheid tussen geringe snelheidsovertredingen en iets minder geringe overtredingen. De werknemer in kwestie had drie snelheidsovertredingen begaan (4, 6 en 11 kilometer per uur te snel). Het hof oordeelde dat de snelheidsovertreding van 11 kilometer per uur wel enige mate aan opzet of roekeloosheid veronderstelde. Deze komt dus niet voor rekening van de werkgever.

Afspraken vastleggen in arbeidsovereenkomst

Gelukkig hebben juristen de schrik bij werkgevers nadien enigszins kunnen wegnemen met de vaststelling dat de uitspraak minder verstrekkende gevolgen heeft dan op het eerste gezicht leek. De situatie ligt bijvoorbeeld anders wanneer de boete direct bij de bestuurder terechtkomt omdat die is staande gehouden en een bekeuring op eigen naam heeft gekregen. Ook wanneer er in de arbeidsovereenkomst afspraken op dit vlak zijn gemaakt, geeft dat de werkgever een zekere bescherming.

Vervoersbedrijven leggen in arbeidsovereenkomsten vaak vast dat een beperkt aantal snelheidsbekeuringen wordt betaald – drie tot vijf – en waar de grens dan ligt, bijvoorbeeld bij vijf tot acht kilometer per uur te hard. Rijdt een werknemer véél te hard, dan is opzet of roekeloos rijgedrag vrij eenvoudig aannemelijk maken. Tenzij jij, of de omstandigheden, hem geen andere keus lieten.

Ook bij het negeren van een parkeer- of inrijverbod of het rijden door rood licht kan de werkgever eenvoudig bewijzen dat de werknemer dat met opzet deed. Een simpele ogentest volstaat. 

Boetes meestal niet aftrekbaar

In essentie zijn boetes voor de ondernemer fiscaal niet aftrekbaar. Structurele betaling van boetes voor werknemers wordt dan ook als loon gezien, met de bijbehorende loonheffingen.

Wie van stoeien met de fiscus houdt, heeft echter wel aanknopingspunten. Eerdere uitspraken van rechters wijzen uit dat een en ander afhankelijk is van de feitelijke omstandigheden. Er zijn voorbeelden van zaken die tot de Hoge Raad werden uitgevochten en waarbij het afzien van verhaal van verkeersboetes op de werknemer uiteindelijk níét werd beoordeeld als het ‘voldoen van persoonlijke schulden’ van de werknemer. Lees: loon.

Parkeerboetes

Een aantal boetes kunnen fiscaal overigens wél worden afgetrokken, al dan niet voor een gedeelte. Kijk bijvoorbeeld naar parkeerboetes. Het ‘boetegedeelte’ is in principe niet aftrekbaar, terwijl de naheffing die je krijgt omtrent de verschuldigde belasting wél aftrekbaar is. Let wel: de kosten voor het opleggen van een dergelijke naheffingsaanslag zijn weer niet aftrekbaar. Deze kosten staan afzonderlijk op het aanslagbiljet.

Bezwaar aantekenen

Wil jij of jouw werknemer bezwaar maken tegen een opgelegde bekeuring? Op de beschikking kun je zien hoe dat in zijn werk gaat en waar je jouw bezwaarschrift heen moet sturen. Veelal is dat naar de Officier van Justitie.

Betreft het echter een parkeerboete, dan komt die in de meeste gevallen van een gemeente. In feite is dan geen sprake van een verkeersboete, maar van een belastingnaheffing die is vastgelegd in de gemeentewet. In dat geval maak je doorgaans bezwaar bij de betreffende gemeente. Ook alle informatie daarover vind je op de beschikking. Je dient overigens wel eerst te betalen.

Houd altijd rekening met het feit dat er wettelijke eisen gelden waaraan een bezwaar(schrift) dient te voldoen.

 

Gerelateerd lezen:

• Waar moet je op letten als je zakelijk belegt? – Zakelijk beleggen
• Voor iedereen die duurzame energie overweegt
• Subsidies & aftrekposten voor zonne-energie
• Pensioentips voor ondernemers

Is jouw pensioenpot al gevuld een zorgeloze oude dag? Check binnen 2 minuten welke pensioenopties voor jou (fiscaal) het beste zijn. Start de gratis Pensioen Scan van De Zaak.

Lees ook…
De Belastingdienst voert regelmatig controles uit op zakelijke administraties. Toch is de kans op een boekenonderzoek volgens cijfers van de…
Zeg je een arbeidsovereenkomst op van een van je medewerkers? Dan betaal je in de meeste gevallen een transitievergoeding. Dit artikel biedt helderheid…
De tijd voor tijd regeling is een manier voor werkgevers en werknemers om overuren te compenseren in tijd. In plaats van overuren uit te betalen,…
Ben jij up-to-date als het gaat om nulurencontracten? Over deze flexibele contractvorm is veel te doen en daarom is het essentieel om op de hoogte te…
Goede Vrijdag is een officiële feestdag. Maar dat betekent niet automatisch dat het ook een wettelijk bepaalde vrije dag is. Of dat zo is, verschilt…