Categorieën

Iedereen die een arbeidsovereenkomst heeft en in Nederland woont, heeft recht op vakantiegeld. Het uitbetalen ervan is voor jou als werkgever dus verplicht. Maar hoeveel vakantietoeslag geef je je personeel? En wanneer moet je het uitbetalen? In dit artikel praten we je bij over de regels rondom vakantiegeld.

In het kort

  • Vakantiegeld, bedraagt minimaal 8 procent van het bruto jaarsalaris volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM).
  • Zowel reguliere verdiensten als provisies en prestatietoeslagen vallen onder het brutoloon voor vakantiegeld.
  • Werkgevers moeten uiterlijk in mei het opgebouwde vakantiegeld uitbetalen, met mogelijkheid tot schriftelijke overeenkomsten voor afwijkende uitbetalingsmomenten.
  • Vakantiegeld wordt belast als loon en moet op tijd worden uitbetaald; bij uitdiensttreding moet het opgebouwde vakantiegeld direct worden uitbetaald.

Inhoudsopgave

Wil je niet voor verrassingen komen te staan door verborgen personeelskosten? Bereken met deze handige personeelskosten rekentool wat je personeel écht kost.

Het opbouwen van vakantiegeld

De officiële naam voor vakantiegeld is vakantiebijslag. Het wordt ook weleens vakantietoeslag genoemd. De meeste werknemers bouwen vakantiegeld op tussen 1 juni van het ene jaar en 31 mei van het volgende jaar. De regels rondom de vakantiebijslag staan in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). 

Hoeveel vakantiegeld?

Hoeveel vakantiegeld krijg je als werknemer? Dat Volgens de WMM komt de hoogte van het vakantiegeld bij elke werknemer neer op minimaal 8 procent van het bruto jaarsalaris. Onder het brutoloon vallen verder:

  • provisie (beloning voor verleende diensten)
  • prestatietoeslagen
  • gevarengeld
  • tegemoetkomingen in de hypotheek


Verdiensten als uitkeringen bij bijzondere gelegenheden, zoals een jubileumuitkering of dertiende maand, winstuitkeringen en onkostenvergoedingen vallen niet onder het brutoloon. Je hoeft hierover dus geen vakantiegeld te betalen.

Vakantiegeld bij ziekte

Het kan voorkomen dat een werknemer ziek is geweest en daardoor 70 procent loon kreeg. Over dit bedrag wordt vakantiebijslag berekend. Dit geldt ook als het loon verlaagd was door verlof.

Overwerken en vakantiegeld

Even opletten is het bij overwerk. Als een deeltijdwerknemer meer uren maakt dan in zijn contract is opgenomen, wordt daarbij vakantiegeld opgebouwd. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand een nulurencontract heeft met wisselende inkomsten.

Een andere situatie is als iemand fulltime in dienst is en overwerkt. Dan bouwt hij ook extra vakantiegeld op. Je kunt schriftelijk vastleggen hoe dit precies werkt. Zo weten je werknemers precies waar ze aan toe zijn en voorkom je verwarring.

Vereisten voor uitbetaling van vakantiegeld

De werknemer krijgt als vakantiegeld dus minimaal 8 procent van het brutoloon uitbetaald. In cao’s is soms afgesproken dat de vakantietoelage hoger is.

Als werknemers meer dan drie keer het minimumloon verdienen, kunnen er in het arbeidscontract afspraken worden gemaakt over minder vakantiegeld. De werknemer krijgt wel ten minste 8 procent van drie keer het minimumloon.

Hoe bereken ik vakantiegeld?

De simpelste manier om vakantiegeld uit te rekenen is om 8 procent van het bruto jaarsalaris van de werknemer te berekenen. Het kan natuurlijk zo zijn dat er in de cao iets anders staat, bijvoorbeeld een hoger percentage.

Let altijd goed op afwijkende arbeidscontract afspraken. Wanneer daar sprake van is, moet je die altijd aanhouden. Dat kan betekenen dat je een ander rekensommetje moet gebruiken. Er zijn verschillende online calculators om vakantiegeld te berekenen. Je kunt daarbij niet alleen het bruto, maar ook het netto vakantiegeld uitrekenen.

Wanneer betaal ik vakantiegeld uit?

Je moet uiterlijk in mei ervoor zorgen dat je vakantiebijslag betaalt aan je werknemers. Nemen ze eerder in het jaar vakantie op? Dan kan je afspreken om het op dat moment opgebouwde vakantiegeld over te maken.

Je kunt het vakantiegeld ook op een ander moment uitkeren, maar daarvoor is een schriftelijke overeenkomst nodig. Het moet in ieder geval eens per twaalf maanden worden uitbetaald.

In termijnen betalen

Je kunt ervoor kiezen het vakantiegeld in termijnen uit te betalen (bijvoorbeeld elke maand bij het salaris). Maar let op: dit moet dan wel geregeld zijn in de arbeidsovereenkomst of cao.

Je moet het ook apart op de loonstrook zetten. Betaal je het vakantiegeld te laat? Dan kan je werknemer een verhoging eisen van maximaal 50 procent.

Nog iets waarop je moet letten: als je werknemer uit dienst treedt, moet je hem het opgebouwde vakantiegeld meteen uitbetalen. Het is dus raadzaam om bij elke salarisuitbetaling 8 procent opzij te zetten.

Belasting betalen over vakantiegeld

Je kunt vakantiegeld zien als loon. Je moet daarom hierover gewoon loonheffing betalen.  Vakantiebijslag wordt zwaarder belast dan het reguliere loon. Je werknemers moeten rekening houden met de actuele belastingschijven die op hen van toepassing zijn.

Hoe zit het met een uitzendkracht?

Ook tijdelijke krachten – die je bijvoorbeeld ingehuurd hebt via een uitzendbureau – hebben recht op vakantiegeld.

Ze bouwen daarnaast ook vakantiedagen op. Gebruiken ze die dagen niet? Dan hebben ze recht op uitbetaling van 13,33 vakantie-uren per volledig gewerkte maand.

Nieuwsbrief De Zaak

De Zaak Op Orde Nieuwsbrief

Een must voor slimme ondernemers die een succesvol bedrijf willen runnen.

Veelgestelde vragen over vakantiegeld

Hoeveel vakantiegeld krijgt een werknemer?

De basis voor iedere werknemer is 8 procent van het bruto jaarloon.

Wanneer moet ik vakantiegeld uitbetalen?

Het uitbetalen van vakantiegeld mag op zijn laatst in juni gebeuren. Opbouwen gaat dan van 1 juni tot en met 31 mei.

Betaal je belasting over vakantiegeld?

Ja, vakantiegeld wordt als loon gezien. Daardoor betaal je ook gewoon belasting. Let wel op: vakantiegeld wordt zwaarder belast dan regulier loon.

Krijgt een werknemer ook vakantiegeld wanneer hij ziek is?

Ook als hij ziek is, blijft je werknemer vakantiegeld opbouwen. Als hij 70 procent krijgt uitbetaald, krijgt hij slechts over die 70 procent vakantiegeld uitbetaald.

Wil jij jouw personeelskosten nauwkeurig berekenen? 
Download hier de handige rekentool – inclusief instructie en tips – om alle personeelskosten op een rijtje te zetten. Na het invullen van het overzicht zie jij direct wat jouw personeel daadwerkelijk kost.
     

Lees ook…
i.s.m.
Belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen zijn waardevolle regelingen voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers kunnen hiermee bepaalde…
i.s.m.
Zodra je personeel aanneemt, ben je verplicht om een personeels- en salarisadministratie bij te houden. Veel ondernemers kiezen ervoor om het eigen…
i.s.m.
Veel ondernemers met personeel kiezen ervoor om alle administratieve rompslomp van het werkgeverschap uit te besteden middels payroll. Toch zijn er nog…
De Wet uniformering loonbegrip (WUL) heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld voor de bijtelling privégebruik auto, de…
Arbeidsvoorwaarden kun je vinden in de wet, in een cao, in een bedrijfsregeling en in arbeidscontracten. Maar welke regels zijn leidend? Lees meer over…
Wanneer je personeel hebt, ben je wettelijk verplicht om premies te behalen voor de Werkhervattingskas (Whk) en de WGA (Werkhervatting…